התנדבות

מתנדב הוא אדם הפועל שלא בשכר למען זולתו למטרות שיש בהן תועלת לפרט, לקהילה ולחברה. במסגרת הפעילות המתנדב יכול לתרום בתחום הקרוב ללבו,
ליכולתו ולניסיון שרכש במהלך חייו – וכל זאת למען הקהילה.
ההתנדבות מבטאת ערכים של אחריות חברתית, של מעורבות ציבורית ושל עזרה לזולת. ערכים אלה תורמים לאיכות חיים ולסובלנות ויוצרים חברה איכותית
שטוב לחיות בה. התנדבות מסייעת רבות לפרטים בחברה ולציבור כולו. 
המפגש בין המתנדב תורם לנתרם ומהווה מערכת הדדית שממנה שני הצדדים מפיקים תועלת.
מרכז המידע והייעוץ לתושב מושתת על פעילותם ועל תרומתם של מתנדביו.
המרכז מונה כ-65 מתנדבים המספקים שירותי מידע, ייעוץ והכוונה לקהל ציבור הפונים.
פעילות המתנדבים במרכז המידע
מתנדבי מרכז המידע עוסקים במתן מענה טלפוני ופרונטלי ללקוחות מרכז המידע.
המתנדבים מקיימים ראיון ראשוני עם הלקוחות ומזהים את הסיוע הנדרש ונאת הנושאים שבהם מרכז המידע יכול לסייע. המתנדבים מסייעים גם בתרגום, בניסוח מכתבים,  
במתן ייעוץ כללי.  ובעיקר המתנדבים משמשים סמן דרך ואוזן קשבת ללקוחות מרכז המידע.
במידה ויש צורך להמשך טיפול, מתואמות פגישות עם מתנדבי המרכז המומחים: עוקכי דין, טוענים משפטיים, מומחים לדיני עבודה, מומחים לביטוח לאומי, מומחים
לנושאי צרכנות שונים ועוד. מתנדבי מרכז המידע עוברים הדרכות והשתלמויות תקופתיות על מנת לתת מענה מקצועי ומיטיב לפונים.
לבירור על אפשרויות התנדבות אצלנו במרכז המידע והייעוץ לתושב ניתן לפנות ישירות למרכז המידע בטלפון : 03-9689747/8/9 .
כמו כן ניתן לפנות למחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה, האחראית על ניהול הפעילות ההתנדבותית בראשון לציון, לבירור לגבי התנדבות במרכז המידע או התנדבות
בפרויקטים נוספים בעיר בטלפון : 03-9689909.
מידע נוסף בנושא התנדבות ניתן למצוא באתרים הבאים
אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים-   מידע על התנדבות במסגרת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האפשרויות השונות וזכויות המתנדבים.

אתר עיריית ראשון לציון-התנדבות בקהילה- מידע על פרויקטים של התנדבות במסגרת ראשון לציון ועל פעילותה של המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל- פורטל המהווה מאגר תוכן הכולל: אינפורמציה על ארגוני המתנדבים ומפעילי מתנדבים בארץ, צרכי התנדבות, סוגי התנדבות
וכדומה. כולל גם מאגר מאמרים, תקצירים, מחקרים וספרים בנושא.

אתר כל זכות - זכותון מתנדבים בשירותים החברתיים- על זכויות וחובות המתנדבים.

המידע מעודכן ל:16.2.17