Fort York Branch Library, Toronto, Canada

Fort York Branch Library
שנה: 2014
שטח: 1,500 מ"ר
עלות: 9.1 מיליון דולר
אדריכלות: KPMB Architects
לקריאה נוספת: Fort York Branch Library
מערכת הספריות של טורונטו היא הגדולה בצפון אמריקה, ומספר המשתמשים בספריות הציבוריות בטורונטו הוא הגבוה ביותר בעולם.
פורט יורק היא הספרייה החדשה ביותר בטורונטו. מבנה הספרייה תוכנן כך שתהיה נגישות להולכי רגל מצד השדרה במערב ועד לפארק בצפון.
המבנה יוצא דופן ועכשווי: יש לו גג 'משוגע' בשיפוע שלו, היוצר מבט נדיר לכיוון מקום שעל שמו קרוי. הרעיון מאחורי התכנון היה ליצור קשר
בין המבנה לבין ביצורי מצודת פורט יורק, על כל הזוויות שלה. הצבעים הם מטאפורה לנוף בן 200 שנה.
סנפירים מאונכים מכוסי מתכת מחזיקים איורים שצייר צ'רלס פכטר. הם לקוחים מהספר "העיתונים של סוזנה מודי" – שילוב בין שירתה של מרגרט
אטווד לבין האיורים של פכטר. לדברי האדריכלים הדבר נועד לשמור את ההיסטוריה של חווית המהגרים, ולבטא את ייחודו של המקום הזה בעיר.
האדריכלית מכנה אותו – "חדר האורחים העירוני".
שביל הולכי הרגל מהשדרה ועד לפארק עובר מתחת לגשר שמגיע למצודה ההיסטורית במקום. הגאומטריה של המבנה בעל זוויות הטרפז מאזכרת את
ביצורי המצודה ההיסטורית, והשימוש בעץ בתוך הספרייה מזכיר אבוס עתיק מעץ, שנמצא קבור באתר בזמן חפירה ארכאולוגית. הקומה השנייה
של הספרייה מהווה פלטפורמה בלתי רגילה לצפייה באתר המורשת, בעיר ובאגם.
הספרייה הוקמה כדי לענות על צורכי הלקוחות, ובמטרה להיות הלב החברתי של השכונה. היא איננה רק המשאב העירוני להשאלת חומרים,
אלא מקום המספק תוכניות תרבות לקהילה, סדנאות וחוגים, סטודיו להפקות דיגיטליות ומרחב למידה. הספרייה מהווה תחנה ראשונה למהגרים
חדשים, ומכאן שהיה צורך בסידור פונקציונלי וגמיש של מרחבי הספרייה, כך שיתאים לתוכניות עתידיות. קיימות ותחזוקה קלה היו קריטריונים
חשובים בתכנון הספרייה בגלל השימוש הרב של הקהילה בשירותיה.
המבנה מותאם למספר משתמשים בלתי צפוי ולכן הוקצו בנדיבות שטחי ציבור גדולים ורחבים. התקציב הצנוע לבנייה הביא לשימוש אסטרטגי
בחומרים חמים כמו עץ, ולשימוש בצבעים ראשוניים בהירים.
כאמור, כיון שלמקום היסטוריה ייחודית, הספרייה הציעה להשתמש באוסף הסופרת מרגרט אטווד ובמגזין סוזנה מודי כנושאים לשילוב אמנות
במקום. ציטוטים של שירה מוצגים בצד החיצוני של מבנה הספרייה. התמונה "השותלים" של צ'רלס פכטר צוירה מחדש על החזית המצופה מתכת
בצד המערבי של המבנה. התמונה נראית גם מתוך הספרייה, והיא יוצרת דוגמאות יוצאות דופן של אור וצל בשעות השונות של היום.
הרפרפות שבקומה השנייה מגנות מפני השמש במהלך היום, ובמבט מן הספרייה בלילה הן נראות שקופות.