The Hamilton Farmers' Market and Central Public Library, Ontario, Canada

Hamilton Central Library
אוכלוסייה: המילטון היא עיר נמל במחוז אונטריו שבקנדה ומונה כ- 520,000 תושבים
מערך הספריות: ספרייה מרכזית ו- 21 סניפים
שנה: 2011
שטח: 5,525 מ"ר
עלות: 13.5 מיליון דולר
אדריכלות: RDH Architects
לקריאה נוספת: Hamilton Central Library
משנות ה- 20 המוקדמות של המאה ה- 20 ועד למחצית המאה, המילטון היתה מרכז עירוני משגשג עם בתי חרושת ותעשייה כבדה.
באמצע שנות ה- 60, העיר כבר לא היתה מרכז לעשייה ומבחינה כלכלית נאלצה למצוא תחליפים לבתי הזיקוק ולתעשיות הפלדה.
ב- 10 השנים האחרונות העיר משכה אליה מגוון רחב של יזמויות יצירתיות ותעשיות של תרבות ואומנות. היום אפשר לומר שבעיר
"אומנות היא הפלדה החדשה".
שוק האיכרים של המילטון והספרייה הציבורית הם פרויקט של חידוש מקיף למתקן קיים הממוקם בעיר המילטון. המבנה הקיים ממוקם בצד
הדרומי של שדרות יורק והוא מוצב בנקודת כניסה ראשית במרכז העיר, החוצה את לב העיר ואת האזור המסחרי שלה.
המבנה נהנה מחזית עירונית נקייה לאורכה של שדרת יורק. העיצוב ניסה לנצל ככל שאפשר את החזית הזאת כיון שהפרויקט חפף לפרויקט
העיצוב מחדש של שדרת יורק. הדבר האט את תנועה המכוניות ועודד תנועה של הולכי רגל. המבנה, המכיל ספרייה ושוק האיכרים, עטוף
מצדדיו בבנייה עירונית צפופה הכוללת אצטדיון במערב, קניון בדרום ואזור משרדים במזרח.
המבנה, מגדל בן שש קומות, שברובן מוקדשות לספרייה המרכזית של המילטון. שוק האיכרים ממוקם בשתי קומות. הקומה העליונה מביניהן
היא קומת ביניים המשותפת לקומת הכניסה של הספרייה. הקומה שמתחת היא מרתף הנפתח אל אטריום מלא באור המחבר בין השוק לרחוב,
ובין קומת השוק העליונה לספרייה שמעל.
הפרויקט שואף להצעיר את הבניין הקיים באמצעות עיצוב חדשני וארגון מחדש של המרחבים הפנימיים של שתי הפונקציות. תוספת של בנייה
בצד הצפון מערבי משנה את המיקום הנוכחי של הכניסה הראשית לספרייה לכניסה משדרות יורק.
העיצוב החדש עוטף את שתי הקומות הראשונות של המבנה במעטפת זכוכית כפולה הנמתחת לאורכו של הבלוק. מגדל שקוף, זוהר ואופקי זה
מנסה ליצור פנים מלאות חיות, עכשוויות ונגישות. החזית מחברת מחדש את הספרייה ואת שוק האיכרים לקצה החדש של המרכז המסחרי בלב העיר.
וכך, מובלטים שני פרויקטים ציבוריים ושונים החשובים לעיר ולהתפתחותה.