Mediatheque d'Anzin, France

Mediatheque d'Anzin

אוכלוסייה: אנזין היא קומונה בחבל נור-פה דה קאלה-פיקרדי, בצפון צרפת, ומונה
כ- 20,000 תושבים
מערך הספריות: ספרייה מרכזית
שנה: 2013
שטח: 1,750 מ"ר
עלות: 3,750,000 אירו
אדריכלות: Dominique Coulon & associés
לקריאה נוספת: Mediatheque d'Anzin
במבט ראשון, מבנה הספרייה מתגלה כמקום יקר ערך. הגיאומטריה הטהורה, המתוחכמת מצהירה כי זהו בניין ציבורי. בעיקר,
האזורים המסוימים עם השקיפות החושפת את תכניו. חדרי הקריאה מוצגים בפני העיירה בסגנון מזמין.
ספריית המדיה עוטה כיסוי לבן המשקף את האור. המבנה טוען לקלילות, כמו אוריגמי – אומנות יפנית של קיפולי נייר. הקיפולים והדשים
הרציפים שוב ושוב חוזרים על תמונה זו. זהו מבנה לבן, כמעט לא מוחשי, מעין הטלה של רעיון, ובכל זאת הוא מלא עד קצהו בחיים.
חיים שנוצרים מעבר לגבולותיו הפיסיים.
בפנים, המבנה שופע אור אחיד. החלל פתוח וזורם ומציע גמישות מרבית. אפקט האור נוצר ע"י המרווחים הגבוהים הצפים במרחב הוא
ממש יפה. העמודים עצמאיים וחופשיים בצורתם הגאומטרית, ונותנים לחלל כולו הרגשה פואטית נפלאה.