Ingleside Branch Library, San Francisco, USA

Ingleside Branch Library
אוכלוסייה: אינגלסייד, שכונה בסן-פרנסיסקו, קליפורניה, מונה קרוב ל-100,000 תושבים.
מערך הספריות: בעיר סן פרנסיסקו - ספרייה מרכזית ו-28 ספריות שכונתיות (כולל ספרייה ניידת)
שנה: 2009
שטח: 567 מ"ר
עלות: 7 מיליון דולר
אדריכלות: Fougeron Architecture 
לקריאה נוספת ולתמונות: Ingleside Branch Library, San Francisco, USA

עיצוב זה של הספרייה זכה בתחרות לאומית שהובילה רשת הספריות הציבוריות בסן פרנסיסקו, בשנת 2002. הספרייה ממוקמת בחלקה
פינתית בשדרות Ocean, ויש בה חלל מרכזי לקריאה ולעיון, מרחב לילדים ולנוער, חדר להתכנסות ולפעילויות של הקהילה, מרחב למשרדי
הספרייה, וגן חיצוני.
השרטוט בצורת ר' נצמד לקו העירוני, מאפשר יצירת אגפים נפרדים, וגם מגדיר חצר מרכזית. החלל החיצוני מתאפיין בשני אלמנטים אדריכליים:
חדר בצורת ביצה, וגג גבוה היוצר צל.
האלמנט המדהים ביותר של חזית המבנה, שמוצב באופן בולט בפינה, הוא המרחב-בצורת-ביצה של ספריית הילדים, שבו ספסל ארוך, שמוצמד
לחלון השקוף, מהווה גירוי מבחוץ להיכנס ולהשתתף בפעילויות הספרייה. גג גבוה היוצר צל, מרחיב את הכניסה ואת חדר הכינוס מהשדרה.
גג זה מחזק את הנוכחות הציבורית של מבנה שהוא בעל קומה אחת, לעומת מבנים גבוהים סמוכים. המשטח התחתון שלו, בצבע תכלת, יוצר
תאורה שאינה מתבלטת בכניסה ובשביל שמתחת. גובהו של הגג עוצב כך כדי לנצל באופן אופטימלי את השטח ללוחות תאורה בעתיד.
בפנים, המרחבים תוכננו ועוצבו באופן שיאחד פרשנויות היסטוריות של ספריות כ"מקדשי הידע" יחד עם אסוציאציות שכיחות יותר של ספרים,
ועם כיכר השוק העממית. בחלל העיון והקריאה המרכזי, ספרים גובה מהרצפה ועד לתקרה מתווים את קווי הקירות. עמדה להשאלת והחזרת
ספרים מוקמה במפלס המדפים הנמוכים, בעוד שבמידוף הגבוה אוחסנו ספרים ישנים ויצירות אמנות שנתרמו ע"י הקהילה. התקרה המשופעת
של המרחב מחופה בחלונות זכוכית גדולים, המסננים אור טבעי. מול חצר הגן מוקם חדר-העיון, מחופה בעץ מהגוני, והוא יוצר חללים אינטימיים
לקריאה ולהתרגעות. ספסלים שנבנו בפינות, במפגש החלונות, יצרו קשר פשוט ואלגנטי בין חצר הגן לבין החללים הפנימיים.
בתכנון קומת הכניסה של הספרייה החדשה, הדבר החשוב ביותר הוא שהמרחב המרכזי מאפשר התכנסות, דבר המחזק את הגישה למשאבים
החשובים לקהילה, ובה-בעת משחק תפקיד חיוני בהחייאת שדרת אושן (Ocean). העיצוב האדריכלי האיתן, העמיד ומלא-האור מאיר את
הערכים והשאיפות של קהילה זו: מתן ערך עליון למידע ולחינוך נגישים לכל.

Photo in courtesy of San Francisco Library