Children's Library, Burundi, Africa Muyinga

Muyinga Chidren's Library
אוכלוסייה: מויינגה היא עיר בבורונדי ובירת המחוז. היא מונה למעלה מ-100,750 תושבים.
מערך הספריות: 60 ספריות בבורונדי
שנה: 2012
שטח: 140 מ"ר
עלות: 40,000 אירו
אדריכלות: BC Architects & Studios
לקריאה נוספת ולתמונות: Children's Library, Burundi, Africa Muyinga

ספריית הילדים נבנתה בטכניקה של אדמה נגוחה (אדמה דחוסה). זו טכניקה עתיקה לבניית קירות העושה שימוש בחומרי גלם כמו בוץ,
טיט וחצץ. העיצוב לספרייה לקהילה המקומית מושתת על פרויקט ה-OS Open Structure)) – פרויקט הבוחן אפשרות של התווית
דגם לבנייה מודולארית שיתבסס על מתווה גאומטרי שיתופי, בו כל אחד יכול לתרום לכל מרכיב הקשור לבנייה: חלקים, רכיבים ואלמנטים.
מבנה הספרייה הוא למעשה המבנה הראשון בפרויקט של בניית בית ספר חדש לילדים חרשים, ונעשה בו שימוש בחומרים מקומיים ובטכניקות
בנייה מקומיות המתייחסים למבנים טיפוסיים של המקום.
עיצוב הספרייה מבוסס על תבנית המופיע ברשת ה-OS. האדריכלים עיבדו אותה כך שתתאים לצרכי המבנה, כשהם מוסיפים מסדרון ארוך,
מחופה בגג שאופייני לבניית הבתים המסורתית בבורונדי.
"החיים מתרחשים בעיקר במרפסת הפרוזדור הזאת: מפגשים, מנוחה, שיחה והמתנה", מסבירים האדריכלים. "זהו ממש מרחב חברתי החיוני ליחסים
בתוך הקהילה".
בלוקים של אדמה דחוסה יוצרים את הקירות הצבעוניים. הם יוצרו ע"י מכונת קומפרסור בסגנון הישן. מסביב למבנה, מבחוץ, ניצבות שורות של עמודי
תמיכה מרווחים, שתומכים במעטה של גג כבד מחמר אפוי.
"אתגר ההתמודדות עם המשאבים המוגבלים שעמדו לרשות הפרויקט הפך להזדמנות," אמרו האדריכלים. "הצלחנו, עם שרשרת אספקה קצרה של חומרי
בניין ושל כוח עבודה, התומכים בכלכלה המקומית ומביאים גאווה בבנייה של ספרייה, ועם חומר הבנייה של אנשים עניים – האדמה."
המסדרון הארוך בנוי לאורך צדו האחד של המבנה, והוא משתנה מהצד הקדמי לצד האחורי שלו, כשהוא עובר בין המפלסים. לוחות זכוכית הונחו בין
העמודים לאורך צד אחד של המסדרון. הם נתלו פתוחים, כדי להוביל דרכו אל חדר הקריאה בספרייה.
כונניות הספרים הונחו בחדר הקריאה, בגומחות בין המפלסים. שולחן-עץ גדול מספק מרחב למידה, וערסל ענק נפרש מהתקרה ויוצר מרחב קריאה לא פורמלי.
תריסי-עץ נפתחים כשהספרייה פתוחה. הם גם פותחים את המבנה אל המקום שבו שאר מבני בית-הספר ייבנו, מקום המגודר כעת בקיר אבן.
"אלמנט חשוב מאוד באדריכלות בורונדית ואפריקאית בכלל הוא ההבחנה הנוכחת מאוד של גבולות הנכסים. זוהי מסורת, עוד מזמן השבטים, של שטחי-מגורים
משפחתיים מוגדרים," אומרים האדריכלים. תקרות גבוהות מאפשרות אוורור דרך החורים המרובעים שבין הבלוקים של אדמה נגוחה.

Photo in courtesy of BC Architects