Newbern Public Library, Alabama, USA

Newbern Public Library
אוכלוסייה: העיירה ניוברן שבאלבמה, ארצות הברית, מונה כ-200 תושבים.
מערך הספריות: מדינת אלבמה מונה 231 ספריות ציבוריות. מחוז הייל באלבמה מונה כ- 16,000 איש ובו 2 ספריות ציבוריות.
שנה: 2013
אדריכלות: Ruralstudio Architects
לקריאה נוספת ולתמונות: Newbern Public Library, Alabama, USA

מבנה לבנים של בנק שנבנה בשנת 1900 שינה צורה והפך לספרייה קהילתית. השינוי הזה התחולל ע"י סטודנטים לעיצוב,
ובליווי משרד האדריכלים Ruralstudio. זה קרה במסגרת תוכנית לפרויקטים חברתיים, שנועדה ליצור אדריכלות עבור 
תושבים מעוטי יכולת באזורים חקלאיים.
הפרויקט נוצר בעקבות פנייה מנציגות העיר לבנות ספרייה חדשה. "בתוך ההקשר החקלאי של העיר, הם הבינו שהספרייה 
תוכל להפוך למרכז חברתי - מרכז המעניק משאבים, גישה למחשבים, למידה אחרי שעות הלימודים, ונקודת האינטרנט 
הציבורי היחידה בעיירה", אמר הצוות.
מבנה הבנק הישן, המהווה חלק ממרכזה ההיסטורי של העיירה, נתרם ע"י משפחה מקומית לצורך איכלוס הספרייה החדשה.
במסגרת התכנון עלה הצורך לשפץ ולהרחיב את המבנה הצנוע, בעל הגג השטוח. 'קליפת' הבניין וחזית הזכוכית שלו 
שומרו וחודשו. כיפה שטוחה ממתכת נוספה בחזית הקדמית ויצרה מחסה מעל כניסת המבנה. בעורף הספרייה נוסף מבנה 
קובייה בן 65 מ"ר, מוקף בברושים, שעומד בניגוד ללבנים הלבנות של המבנה הוותיק. על מנת להשיג מרחב ציבורי גדול
ככל האפשר, המחשבים הוצבו בגומחות של כונניות הספרים, פינות למידה הוצבו בפינות, והכיסאות מוקמו ליד החלונות.
מחצית מחלקה האחורי של הספרייה מאופיינת בחלונות מלבניים עמוקים, המשמשים כאזורים חמימים לקריאה. הכונניות 
עשויות עץ ליבנה מחורץ בטכניקה מיוחדת. לוחות עץ ליבנה שימשו גם לציפוי התקרה. אלמנטים מקוריים, כמו רצפת עץ
האורן ודלת מקומרת, שומרו אך עברו הסבה לשימוש אחר. 
חצר בצפונו של המבנה משרתת כמרחב חיצוני מוצל לקריאה ולפעילויות. בעיצוב החצר נעשה שימוש בלבנים מהמבנה 
המקורי לשם ריצוף ולבניית קירות נמוכים.
לדברי משרד האדריכלים, קבוצת הסטודנטים שעבדה על תוכניות לספרייה נפגשה עם ספרנים שהציגו מבט מקצועי של 
השפעת העיצוב על עבודת הספרייה. נציגים מעיירות אחרות במערב אלבמה עזרו לסטודנטים להבין את תפקידה של 
הספרייה הציבורית בקהילה. בקהילה חקלאית כמו ניוברן, התפקוד של ספרייה כמרכז חברתי עשוי להיות משמעותי
אפילו יותר מאשר במקומות אחרים.
אחרי ההשקה, הנהלת ספריית ניוברן נתנה לסטודנטים את כרטיסי הקורא הראשונים בספרייה.

 Photo: Ruralstudio Architects