The K.O. Lee Aberdeen Public Library, South Dakota, USA

K.O. Lee Aberdeen Public Library
אוכלוסייה: אברדין היא עיר בצפון מדינת דקוטה הדרומית שבארצות הברית. העיר מונה כ-29,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ציבורית מרכזית
שנה: 2017
שטח: כ-2,900 מ"ר
עלות: 8.4 מיליון דולר
אדריכלות: CO-OP Architecture 
לקריאה נוספת ולתמונות:  The K.O. Lee Aberdeen Public Library, South Dakota, USA

ספריית אברדין הישנה (משנת 1950) הייתה צפופה, אור טבעי מועט נכנס לתוכה, והיא סבלה מנזקי-מים חוזרים ונשנים. תכנון אזרחי חדש נועד 
לענות על הבעיות האלה ולפתח "סלון" חדש עבור העיר. התוצאה היא מבנה משוכלל שמהווה השראה ומשרת את צרכי הקהילה.
הספרייה החדשה לא נועדה להיות סל לספרים מאובקים ולכרטיסי-קטלוג. היא תוכננה להיות פתוחה לציבור, ולהוות מרכז ליצירתיות, למחקר ולשיתוף
פעולה. הספרייה, שנפרסת לאורך השדרה השלישית, מעוצבת בסגנון עכשווי ובהשראה של שפת המקום, שכולל ארבעה מחסנים מקוריים של תחנת-הרכבת, 
העומדים על תילם גם היום. בעוד שמחסנים אלה מבטאים סגנונות שונים באדריכלות, הרי ששלושה מהם, יחד עם המבנים ההיסטוריים מצפון לספרייה, 
תוכננו בעיקר בסגנון "ערבה" - סגנון שאיפיין את המערב התיכון של ארה"ב, והתאפיין, בין השאר, בקווי-מתאר אופקיים שהשתלבו עם נוף הערבה השטוח. 
בתכנון בניין הספרייה החדש נעשה ניסיון להשתחרר באופן מתוחכם מהסגנון הזה, ולתת לו גוון עכשווי.
מסילות רכבת רבות החוצות את העיר יצרו "צלעות" וביניהן מרכז, או: "טבור". לכן העיר ידועה באזור בשם החיבה "עיר הטבור". הספרייה, שממוקמת בלב-ליבו
של המקום בו התאחדו המסילות לפני למעלה ממאה שנים, נועדה להוות חיבור אל העבר ואל העתיד. היא בעצם מהווה סוג אחר של מרכז לקהילה, מרכז שתפקידו 
לחבר בין התושבים למבקרים ולהעשיר אותם במשך דורות רבים.
האדריכלים מגדירים את המבנה: "זוהי ספרייה בת-זמננו שאינה רק מקום לספרים, אלא מקום ללמידה. זהו מקום מסוג המקומות שהתקיימו בעבר ושימשו לקהילה 
להתכנסות. זה מקום בטוח וחכם למפגשי-נוער המשחקים משחקי-וידאו, מתקנים ביחד את בלמי-האופניים ועושים ביחד עבודות לבית-הספר. זהו המקום ללמוד
אנגלית כשפה שנייה וללמד את הילדים לקרוא. זה מקום ללמוד, וללמוד להיות סקרן, מקום שבו למבוגרים יש גישה לעיתונים מכל רחבי הארץ, או אולי לשיעור על 
בישול צרפתי. זהו המקום לקהילה".
הספרייה מציעה משהו לכל אחד, באמצעים מושכים כמו פינות קריאה, חללי-למידה, חדרים למפגשי קהילה ואפילו מטבח להדגמה.

Photo: CO-OP Architecture