Rosa F. Keller Library and Community Center, New Orleans, USA

Rosa F. Keller Library and Community Center 
אוכלוסייה: ניו-אורלינס היא העיר הגדולה ביותר במדינת לואיזיאנה שבדרום ארצות הברית.
ברודמור היא שכונה בניו אורלינס והיא מונה כ-7,000 תושבים. 
מערך הספריות: בניו-אורלינס יש 15 ספריות ציבוריות.
שנה: 2012
שטח: כ-950 מ"ר
עלות: 5.5 מיליון דולר
אדריכלות: Eskew & Dumez & Ripple
לקריאה נוספת ולתמונות:  Rosa F. Keller Library and Community Center, New Orleans, USA

הספרייה החדשה ומרכז הקהילה שעבר שימור מספקים לשכונה מתקן חדשני המציע אפשרויות לעסוק בטכנולוגיה ובתוכניות חינוכיות חלופיות.
המרכז החדש הוא עדות לשיקום של קהילה. הספרייה ממוקמת בלב ליבה של שכונת ברודמור בניו-אורלינס, במקום שבו הוריקן קתרינה הייתה 
הרסנית במיוחד. כל המימון לשיקום בא מ"הסוכנות הפדרלית לניהול במצבי חירום". השיפוץ היה כרוך בשימור בונגלו לאמנות ולאומנויות 
שימושיות מ-1917, המשמש כמרכז קהילה, וכלל בנייה מחדש של אגף הספרייה הסמוכה למבנה, על שטח של כ-600 מ"ר.
ברודמור ממוקמת בדיוק באזורים שכלולים בתוכנית "נקודה ירוקה" של ראש העירייה לשעבר, שקראה להפיכת אזורים מסוימים בעיר למרחבים
ירוקים. אך תושבי השכונה נלחמו על בנייה מחדש של הספרייה הציבורית, והתוכנית להשאיר במקום מרחב ירוק - נדחתה. כיוון שמבנים ציבוריים 
עזרו לשכונה להיוולד מחדש, קיומה של הספרייה החדשה הוא הודעה גאה: השכונה משגשגת. בית הקפה "נקודה ירוקה", בתוך מבנה מרכז הקהילה, 
מתריס נגד הקול שקרא לנטוש את ברודמור.
הספרייה החדשה ומרכז הקהילה ששופץ מספקים ביחד מקום חדשני של המאה ה-21. על-מנת לחבר בין שני המבנים הן בתוכניות והן בשטח – דרישה 
שנכתבה בתקציר הקול הקורא – תוכנן פרוזדור זכוכית המשרת ככניסה ראשית לשני המבנים, ובו-זמנית מאפשר לכל אחד מהמבנים לפעול באופן עצמאי.
כיון שהמבנה משמש קהילה שסבלה רבות מכישלון העמידה של מבניה האזרחיים בעת הסופה, צוות התכנון הציב לפניו מטרות של חוזק, קיימות ועמידות. 
הפרויקט זכה ברישוי LEED Silver על כל היבטיו, שכוללים מעורבות קהילתית רגישה. אלמנטים תכנוניים מרכזיים, הנראים באופן מובהק בבית הקפה
ובמטבח הקייטרינג, מדגישים את חשיבותה של התרבות ככוח מניע שעוזר לקהילות להשתקם מאסונות. כשאוכל והכנתו משחקים תפקיד מרכזי בחייהם של 
הרבה מבני לואיזיאנה, הסמיכות בין מקום האוכל (בית-הקפה) למקום המילים (הספרייה) הוא השילוב המושלם לסגנון ניו-אורלינס הייחודי.

Photo: Wikipedia