Mediatheque Lons le Saunier, France

La Médiathèque - Centre Culturel Communautaire des Cordeliers

אוכלוסייה: לון-לה-סוניה היא קומונה צרפתית (בצרפת, קומונה היא מועצה מקומית בדרגה המנהלתית הנמוכה ביותר מבחינת מניין התושבים),
והיא מונה כ-20,000 תושבים.
מערך הספריות: ספריית מדיה מרכזית היושבת במרכז תרבות, שמכיל גם בתי-קולנוע.
שנה: 2012
שטח: 3,500 מ"ר
עלות: 9.08 מיליון אירו
אדריכלות:  Besset-Lyon Architectes 
לקריאה נוספת ולתמונות: Mediatheque Lons le Saunier, France 

המדיטק (ספריית מדיה ציבורית) של לון-לה-סוניה הצטרף למרחב שבו קיימים כמה מבנים: הכנסייה, מלון בלאיי, וחומת בית-הכלא, שיוצרים יחד תפאורה
עירונית רבת-רושם. התפאורה הזו מתאפיינת בקווים פשוטים ובמשטחים גבישיים, והיא יוצרת מסה מרשימה. לרוע המזל, במבט מהרחוב לא ניתן לראות
את הקשר בין שלושת המבנים. ללא ספק, נדרש אלמנט רביעי בצד הצפוני: מבנה שישלים את התבנית העירונית של המתחם.
האלמנט החסר הוא המדיטק. הוא תוכנן כך שיבטא אדיבות כלפי המרחב הציבורי: המבנה מתפתל במרחב הציבורי ומתפרש בו באופן שיוצר מרחב-נשימה, 
ומתקבל בברכה בהקשר של הבנייה הדחוסה שסביבו.
כמו שכניו, גם המבנה החדש מתאפיין בקווים פשוטים. החזיתות – מקו הרחוב ועד לקצותיהן העליונים – לא כוללות סידור של עמודים, והן עשויות מחומר
אחד בלבד - תרכובת של מינרלים (בטון). כך נוצר בניין עם נוכחות איתנה ומוצהרת. 
הכוח של המבנה והמוזרות שבו נובעים מהעובדה שהוא שומר על יחסי-גומלין פעילים עם שכניו. כך, הקימור של חזיתו הדרומית משדר תגובה ישירה כלפי 
השיפוע הרחב של גג-הרעפים שמכסה את הכנסייה. תוכנית הקימור יוצרת חיבור טבעי בין רחוב קורדליוס למרחב המרכזי שהתהווה ולצידה האחורי הכנסייה.
גם כשהוא מכבד את סביבתו, המבנה החדש להוט להכריז על הנוכחות הייחודית שלו. האסתטיקה שלו מנוהלת ע"י צירוף של קווים קמורים. בתהליך זה נדמה 
כי הוא הופך להיות אובייקט אוטונומי. כשעומדים מול המבנים אפשר לקלוט את המערכת שמווסתת את היחס בין החזיתות, ולהבין שהיא חלה גם על המבנה
החדש. כך נוצר במרחב מערך חדש בעל שלמות פנימית.
הביטוי האדריכלי של החוץ נמצא גם בפנים. מן הכניסה אפשר להבחין בשלמות המבנה הפנימי. הסידור הפנימי עוצב בניקיון גדול: הפונקציות השונות מפוזרות 
בין שלוש קומות, כולל מרתף לבתי הקולנוע. 
המבנה היה מועמד בשנת 2013 לפרס "כיכר הכסף", פרס המוענק בצרפת מדי שנה על-ידי חבר מושבעים שכולל אדריכלים ,מבקרי אדריכלות ויזמים.
כמו-כן היה המבנה בין המועמדים הסופיים לזכייה בפרס Big Mat"" לאדריכלות בינלאומית.

Photo: Besset-Lyon Architectes