Bruges City Library, Belgium

Bibliotheek Sint-Andries

אוכלוסייה: אוכלוסיית ברוג' שבבלגיה מונה כ- 120,000 תושבים
מערך הספריות: 13 ספריות ציבוריות
שנה: 2015
שטח: 550 מ"ר
עלות: 275,000 דולר
אדריכלים: Studio Farris Architects 
לקריאה נוספת ולתמונות: Bruges City Library, Belgium

העיר ברוג' ערכה תחרות לבניית הרחבה של ספריית סנט אנדרה ולחידושה. השטח של ההרחבה היה מוגבל מאוד בגודלו וממוקם
בסביבה עירונית. הספרייה הקיימת שוכנת במבנה המוגדר כמורשת תרבותית אדריכלית.
לצד הדרישות של העיר לתכנון נאמר כי על הספרייה להיראות מן הרחובות הסמוכים, ויש לאפיין אותה בזהות ייחודית כך שתבלוט
מעל השירותים האחרים הניתנים במתחם שבו היא ממוקמת.
מבחינת מימדים, ההרחבה כפופה למבנה הספרייה הראשי ובאופן ויזואלי מנותקת ממנה: החזיתות הן בגימור פאנלים מפלדת בלייה
המנוגדים לחזיתות הצבועות בלבן של מבנה הספרייה הראשי. הפוזיציה של ההרחבה מדגישה את המתח שבין המבנה המהווה מורשת
תרבותית למבנה החדש.
חלונות גדולים ממוקמים בפינות של המבנה החדש כדי לתת לספרייה את הנראות הנדרשת ואת האינטראקציה בינה לבין הסביבה.
פונקציות כמו פינות קריאה, חללי עבודה ודלפק קבלה ממוקמים ליד חלונות אלה כך שהם נהנים מאור טבעי המסתנן פנימה. כדי ליצור
אווירה נעימה בספרייה השתמשו בשלושה סוגי חלונות והם מאפשרים למבקרים ליהנות מהאור הטבעי במהלך היום ובכל עונות השנה.

Photo: Studio Farris Architects