הרחבת שעות הפתיחה בחופש הגדול


החל מ- 1.7.18 - 31.8.18 הכותרים והספריות יעבדו במתכונת מורחבת
(שימו לב ! בתשעה באב, יום ראשון 22.7.18, הכותרים והספריות סגורים)

כותר ראשון אלון
ימים ראשון ושלישי בין השעות 15:00 – 20:00
ימים שני וחמישי בין השעות 9:00 – 13:00 ; ובין השעות 15:00 – 20:00
יום רביעי סגור
יום שישי בין השעות 9:00 – 13:00
כותר ראשון שקמה
יום ראשון בין השעות 9:00 – 13:00 ; ובין השעות 15:00 – 20:00
ימים שני וחמישי בין השעות 15:00 – 20:00
יום שלישי בין השעות 15:00 – 22:00
יום שישי מהשעה 9:00 – 13:00
כותר ראשון תרמ"ב
קומת הכניסה
בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי פתוחה מהשעה 9:00 – 20:00
שאר קומות הספרייה (קומות 2, 3, 4) בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי פתוחות מהשעה 11:00 - 20:00
יום רביעי סגור
יום שישי מהשעה 9:00 – 13:00
ספריית נווה חוף
החל מיום ראשון 1.7.18 הספרייה סגורה עקב שיפוצים עד להודעה חדשה!
ספריית נחלת יהודה
פתוחה כרגיל ללא שינוי.
ספריית יצחק שדה
ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 14:00 – 19:00
יום שני בין השעות 9:00 – 13:00 ; ובין השעות 14:00 – 19:00
יום רביעי סגור
יום שישי מהשעה 9:00 – 13:00
ספריית רוזן
ימים ראשון ושלישי בין השעות 14:00 – 19:00
ימים שני וחמישי בין השעות 9:00 – 13:00 ; ובין השעות 14:00 – 19:00
ימים רביעי ושישי סגור
ספריית רמת אליהו
ימים ראשון ושלישי בין השעות 14:00 – 19:00
ימים שני וחמישי בין השעות 11:00 – 20:00
יום רביעי סגור
יום ששי בין השעות 9:00 – 12:00
ספריית שיכון המזרח
ימים ראשון ושלישי בין השעות 15:00 – 19:00
ימים שני וחמישי בין השעות 9:00 – 13:00 ; ובין השעות 14:00 – 19:00
ימים רביעי ושישי סגור
**בחודש אוגוסט הספרייה תהיה סגורה מ- 12.8.18 – 25.8.18
ספריית מעגלים

בתאריכים 15.7.18 - 31.7.18: 
יום ראשון בין השעות 19:00-13:00
יום שני בין השעות 19:00-14:00
יום שלישי סגור (שעות הסיפור מתקיימות כמתוכנן)
יום רביעי סגור
יום חמישי בין השעות 19:00-13:00