מאגרי מידע בכותרים והספריות

חודשה הגישה לקהל הרחב בכותרים ובספריות למפתח חיפה, למכון סאלד ולפרויקט השו"ת.
למנויים – ניתן לקבל גישה מרחוק לפרויקט השו"ת.
כמו כן, יש גישה למילון רב-מילים ולנקדן מהספריות: כותר ראשון תרמ"ב, כותר ראשון שקמה, כותר ראשון אלון וספריית יצחק שדה