המומחה לשירותך

עליכם להגיש עבודה? זקוקים לעזרה באיתור מידע? מטרת שירות המומחה לשירותך היא: לענות באופן מקצועי על כל בקשה לחיפוש
מידע ובכך לחסוך את זמנו של המחפש. אנו מספקים מידע ביבליוגרפי בתחומי דעת שונים ומגוונים.
זמן המענה לפנייה הוא שני ימי עבודה לכל היותר.
לפנייה יש ללחוץ כאן!