נוהל שימוש בחדרי לימוד

• החדרים ייפתחו למי שמבקש לעשות בהם שימוש:
א. ניתן לשריין את החדר מראש כדי להשתמש בו.
ב. ניתן להשתמש בחדר לצורכי לימוד אישי או קבוצתי בלבד, במידה שהחדר פנוי.
• זמן השימוש בחדרי הלימוד הוא שעתיים.
• אין שימוש בחדרים לצורכי העברת חוג או סדנה שיש בגינו תשלום כלשהו.
• אין שימוש בחדרים לפעילויות שאינן מאורגנות ע"י רשת "כותר ראשון".
• על הפונה לפנות לצוות הספרייה כדי לבצע רישום מסודר של שימוש בחדרים (תאריך, שם פרטי, שם משפחה, שעת כניסה, שעת יציאה).
• כללי ההתנהגות הנהוגים במרחבי הספרייה, תקפים גם בחדרים אלה בכפוף לתקנון רשת "כותר ראשון".
• יש לשמור על הציוד בחדר ולהשאירו במצב תקין בתום השימוש.
• הספרייה אינה אחראית לציוד אישי שהושאר בחדר הלימוד.
• לצוות הספרייה שמורה הזכות להגביל את השימוש בחדרים. יש להישמע להוראות צוות הספרייה.