תקנון כותר ראשון

שירותי הספרייה לקהל המנויים והמבקרים
1. השאלה בינספרייתית
עותק שמופיע כפנוי בקטלוג כותר ראשון, לא בהכרח זמין. ייתכן שהוא בטיפול או בשינוע בין הספריות.
אנו ממליצים ליצור קשר עם הספרייה טרם הגעתכם.
2. רכישת כרטיסים וביטולם
על אופן ביצוע רכישת כרטיסים ונהלי ביטול הרכישה יש ללחוץ כאן - תקנון רכישת כרטיסים וביטולם.

הספרייה היא מקום המיועד ללמידה ולבילוי שעות הפנאי.
השימוש בספרייה ובמתקניה הוא בכפוף לכללים ולנהלים הבאים:
1. יש לשמור על השקט ולהתחשב במבקרים האחרים.
2. שיחות בטלפונים סלולריים יש לקיים מחוץ לאולמות הספרייה.
3. ניתן לאכול ולשתות מחוץ לאולמות הספרייה.
4. אופנים, גלגיליות, כדור ודומיהם אינם מיועדים לשימוש בספריה ויש להעמידם בחוץ או לפי הנחיית הצוות.
5. עגלות ילדים יש להשאיר הרחק מדלתות כניסה ומדלתות בהלה מטעמי בטיחות בשעת חירום.
6. כניסת בעלי חיים מותרת לאנשים בעלי מוגבלויות (ולמלוויהם) בלבד.
7. אין לרוץ בספרייה ולקפוץ על הרהיטים ומהם.
8. התנהלות בשעת חירום היא עפ"י הנחיות צוות הספרייה.
9. נהלי הגלישה באינטרנט בספרייה
א. חל איסור על גלישה לאתרים בעלי תוכן פוגעני במחשבי הספרייה ובמחשבים הניידים של המבקרים.
ב. אורח שנחשף למבקר אחר הגולש באתרים פוגעניים נדרש לדווח על כך לצוות הספרייה.
ג. השימוש במחשבים באזורי העיון נועד לצורכי למידה.
ד. השימוש במחשבים מוגבל לשעה אחת לכל היותר. אם אין ממתינים ניתן לגלוש ללא הגבלה. בכל מקרה, הדבר נתון לשיקול דעת צוות הספרייה.
ה. פרסום וצפייה בתכני תועבה במקום ציבורי הינה עבירה פלילית שדינה מאסר עד שלוש שנים.
10. לצוות הספרייה הזכות לדרוש ממבקרים שאינם מתנהגים עפ"י כללי הספרייה לעזוב את המקום.
11. אירועי התרבות בכותרים והספריות - הזכות לשינויים שמורה.