מרכז מידע וייעוץ לתושב

החל מיום שלישי 4.9.18 שירותי שי"ל, מטעם משרד הרווחה, יעברו למשכן חדש בבניין החברה הכלכלית, רחוב ירושלים 2, קומה 4.
טלפון: 03-9689914.

שירותי מרכז המידע והייעוץ לתושב בכותר ראשון תרמ"ב ייפתחו במתכונת חדשה. הודעה על כך תצא בעתיד.