תערוכות ומיצגים

עופר שומרון: השקט מאחורי הספרייה

עם התקדמות הטכנולוגיה הועבר חלק גדול מהידע האנושי הקיים למדיה האלקטרונית למיניה.
ניתן היה לצפות ורבים התנבאו, שהספריות, כמקומות להשאלת ספרים , ייעלמו מן העולם.
וראה זה פלא.. מסתבר שבשנים האחרונות נכתבו ספרים רבים יותר מאשר בעבר, הודפסו ספרי
נייר. ספריות ממשיכות להיפתח ואף משגשגות בערים ובישובים השונים..

הסוד מאחורי התופעה
הספריות השכילו לשלב מדיה אלקטרונית חדישה ותוכן. אפשר לראות אנשים הקוראים במחשבים
או בטלפונים, או בצגים ייעודיים ולומדים באמצעות תוכנות מתוך מאגרי מידע. אגפים שלמים
ונפרדים, הוקצו לנושא.

מהו סוד המשיכה של הספר?
הקריאה בספר, יש בה גם אלמנט נפשי ורגשי שבו אדם קורא ומחכה (מה יבוא בדף הבא, סקרנות).
הספרים בספרייה עוברים מיד ליד. מה שאנו קוראים 'משומשים' . אלה שקראו את הספר לפניך
השאירו חותמם. בקמטים , בצבעי היושן ולעיתים ,רחמנא ליצלן, גם בהערות כתובות ובשאריות..
אתה הקורא מרגיש כממשיך דרכם של קודמיך. אתה הופך שותף לחוויה שהם עברו. אתה כועס
כמוהם כשמישהו חיבל בספר. אתה נרגש לשתף ולחלק עם חבר שקרא גם הוא חוויות.
השקט בספריה הכרחי לקריאה. מפעם לפעם נשמעים קולות ואיתם ניסיונות השתקה, שמירה על
השקט.
בעולם נודעות ספריות ענק, ארכיונים עצומים הפתוחים לקהל, היסטוריה של ספריות ציבוריות.
היכלי הקריאה הללו בולטים בשקט ויש אווירת מסתורין נלווית אל האולמות הללו שבמשך מאות
בשנים קראו בהם והגו.
העבודות המוצגות בתערוכה מבטאות את הכבוד שאני רוחש כאמן כלפי מקום שיש בו מידה של
אנכרוניזם, על תכונותיו הרוחניות והמיסטיות מהעבר ובעיקר, על יכולתו לשלב את העתיד.

עופר שומרון \ הרצליה 2018
התערוכה הוצגה בשנת 2018 בגלריה 'טובה אוסמן' בתל אביב.