Meurth & Moselle Mediatheque, Laxou, France

Médiathèque de Meurthe et Moselle-MMM

אוכלוסייה: לקסו היא קומונה במחוז "מרת ומוזל" (שטח המנוהל ע"י רשות מקומית), הממוקמת בחבל לוריין
שבצפון מזרח צרפת. הקומונה מונה כ- 15,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ציבורית
שנה: 2017
שטח: 800 מ"ר
עלות: 2.3 מיליון אירו
אדריכלות: Studiolada
לקריאה נוספת: Meurth & Moselle Mediatheque, Laxou, France
Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle 

ספריית המדיה הציבורית "מרט ומוסל" הוקמה בשנות ה- 70 ויש לה מאפיינים אדריכליים של התקופה. האזור הוא מקום שמתפתח משנות ה- 70 עם צפיפות
אוכלוסין נמוכה. יש בו הרבה צמחייה ופארק ירוק. השטח שעליו מוקם המבנה תלול והוא חשוף לשמש מצד אחד והוא נשקף לנוף הסובב.
לאור ההתפתחות האדירה של הספריות הציבוריות היה ברור שהמבנה הישן לא יכול לענות על הדרישות החדשות. המבנה האדריכלי של הספרייה מורכב משני
חללים. האחד הוא המאופיין באדריכלות של שנות ה- 70 ובו נמצא אזור לאחסון ספרים ומוסך שבו רכבים לספרייה ניידת. החלל האחר הוא הפונקציה של
הספרייה הציבורית כולל משרדים. נדרשה הרחבה למבנה על בסיס המבנה הקיים.
הורחב הפטיו המקורה הנותן שטח נוסף לחלל הקריאה, ובצורתו החדשה הוא מציף באור את מרכז הספרייה. בחזית הספרייה גם בוצעה הרחבה של השטח והוא
מהווה את הכניסה לספרייה, שנגישה כעת גם לאנשים עם מוגבלות. המבנה נעטף בחזיתות חדשות עשויות מעץ מבודד תרמי. המעטפת שונתה והיא מתכתבת עם
עברה ההיסטורי של הספרייה. התוספת של המעטפת מעץ לא רק מבודדת ויוצרת נוחות ממוזגת אלא גם מכניסה אור טבעי למקום.

Photo:  Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle