Gabou Book House, Hunan, China

אוכלוסייה: הכפר גאבו בסין מורכב מקהילת מיעוט שנקראת דונג. גרים בו 2,500 תושבים. לקהילת דונג יש מורשת
תרבותית ייחודית המושרשת בקרקע ובמנהגים משלה.
שנה: 2018
שטח: 200 מ"ר
אדריכלות: Condition Lab: School of Architecture, the Chinese University of Hong Kong
לקריאה נוספת: World Architecture Festival 2019
Gabou Book House, Hunan, China

הכפר החקלאי גאבו ניצב בפני אתגרים שנובעים מהגירת תושבים בגיל העבודה אל העיר, לצרכי פרנסה. לקהילת דונג מורשת תרבותית
מיוחדת, אך היא בסכנה ממשית, עם כניסת המודרניות לכל תחומי החיים. בניית ספרייה לילדים נועדה לשמור על כבודה של הקהילה
ולעודד התפתחות בקרב ילדים צעירים.
רוב ילדי הכפר גדלים אצל הסבים והסבתות שלהם, ובהגיעם לגיל עשרהם נאלצים לעזוב כדי ללמוד בעיירות סמוכות, בגלל שחסרים בכפר
מתקנים הולמים. המחסור בבתי ספר ובספריות הביא לרעיון הקמת ספרייה, שתהווה חממה לימודית עבור הילדים. תושבי המקום הבינו שספרייה
תאפשר להם לשמור על זהותם הייחודית, וגם תמלא את הצורך במקום שבו יוכלו הילדים ללמוד בכיף, לשחק וליהנות בשעות הפנאי.
המבנה הוקם בהתאם לתנאי האקלים ולסביבה המקומית. האקלים האזורי מתאפיין בלחות גבוהה ובמזג-אוויר סגרירי, והסביבה שורצת נחשים
ומיני מזיקים. לכן הבנייה הכפרית מאופיינת במבנה מוגבה שניצב על עמודי עץ או במבוק. המבנים בכפר בנויים באופן דומה זה לזה, עפ"י כללים
מוסכמים, ולמרות זאת לכל מבנה יש ייחוד, שנטבע בו לפי החלטת הנגר-הבונה. זו אדריכלות שיש לה קוד דומה והיא חולקת שפה משותפת.
גם מבנה הספרייה עוצב על-פי כללי הדונג המקומיים, והעץ המקומי שימש לבניית המסגרת. זו הותאמה לתוכנית האדריכלית, מבחינת עיצוב
המרחב הפנימי וגם מבחינת הממדים החיצוניים, שמשתלבים היטב בין שאר מבני הכפר.
שימוש בגרמי-מדרגות הוא מאפיין נוסף של הבנייה המקומית. כך הפכו המדרגות למקום מרכזי בספרייה, מקום שבו אנשים אוהבים להתכנס וילדים
נהנים לקרוא או לשחק, והספרייה הפכה למקום של מפגשים חברתיים בין ילדים או מבוגרים, למשחקי ילדים, לקריאה ולמנוחה.
קומת הספרייה הראשונה היא שטח פתוח מכוסה גג המשמש כמקום איסוף או כחלל תצוגה לאמנות מקומית. שטח הקומה השנייה חולק לפעילויות השונות.
בעולם, הספרייה הציבורית העכשווית מחוברת מאוד למהפכת הקריאה הדיגיטלית, ושואפת לספק שירותים דיגיטליים מיטביים. בספריית גאבו הספרים הם
המפלט של הילדים אל חלומות של מימוש עצמי ומקום מפלט מחיי יום-יום פשוטים וצנועים.
בשנת 2019 זכה מבנה הספרייה בפרס "פרויקט מצטיין" ב"פסטיבל העולמי לאדריכלות" שהתקיים באמסטרדם.

Photo: Xu Liang Leon