טופס הצהרת בריאות

טופס הצהרת בריאות-עברית - ניתן להדפיס את ההצהרה, אך צריך להביא אותה לספרייה, ואת השעה והחתימה יש למלא בספרייה. כמו כן, ניתן לקבל את הטופס בספרייה ולמלאו במקום.