Kadare Cultural Centre, Yurihonjo, Japan 

Yurihonjoshi Central Library
אוכלוסייה: יוריהונג'ו היא עיר במחוז אקיטה שבדרום מערב יפן. היא מונה כ-67,000 תושבים.
מערך הספריות: 4 ספריות ציבוריות
שנה: 2011
שטח: 11,750 מ"ר
אדריכלות: Chiaki Arai Urban and Architecture Design
לקריאה נוספת ולתמונות: Kadare Cultural Centre, Yurihonjo, Japan 

שם הספרייה ומרכז התרבות Kadare נבחר בתחרות ציבורית. הוא משלב מילה מניב מקומי של האזור, שמשמעותה להיכלל בקבוצה, לצד התאמה לפועל
היפני katari, שפירושו לשוחח עם מישהו אחר – אדם או קבוצת אנשים.
זהו מתחם תרבות הכולל תיאטרון, מרכז קהילה וספרייה ציבורית, מעבדת חינוך, אולם לקהילה ומסעדה.
המתחם תוכנן עם שלושה אזורים.
האזור הראשי הוא "רחוב ההתכנסות" שמלא בגירויים מרגשים. הוא משמש למעבר בין כל הפונקציות במתחם, עם גרם מדרגות לקומות 1 ו-2. כאן יכולים
אנשים להתאסף, לחפש האחד את השני ולתקשר זה עם זה.
המרחבים עוצבו על-פי צמיחת עצי המנגרוב, באופן לא עקבי. כל חדרי הסדנאות תוכננו בעזרת ילדים וסטודנטים שהם עתיד המקום. בסיס הרעיון היה לתרום
לקיימות תרבותית.
האזור השני הוא התיאטרון, שנבנה עם יכולת לעבור שינויים גדולים: הבמה יכולה להפוך לרצפה שטוחה, ואת הכיסאות ניתן להזיז ולערום.
האזור השלישי הוא הפלנטריום שצף מעל החלל ודומה לירח. ארבעה עמודים מקומרים תומכים בכיפה, ובבסיס הכיפה פעורים חלונות מרווחים אל הנוף.
הספרייה עוצבה עם מינימום של אלמנטים מבניים.

Photo: Chiaki Arai Urban and Architecture Design