כותר טף - משחקים בגינת הסיפורים

על-פי הנחיות משרד הבריאות, אין פעילות בגינת המשחקים בכותר טף.