Vila Franca de Xira Municipal Library, Lisbon, Portugal

BMVFX: Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira
אוכלוסייה: וילה פרנקה דה שירה היא עיירה במחוז ליסבון שבפורטוגל, שיושבת על שתי גדות נהר הטאגוס, 32 ק"מ מצפון מזרח ליסבון. היא מונה כ-141,000 תושבים.
מערך הספריות: 7 ספריות ציבוריות
שנה: 2014
שטח: 3,200 מ"ר
עלות: כ-5.1 מיליון אירו
אדריכלות: Miguel Arruda Arquitectos Associados
לקריאה נוספת ולתמונות: Vila Franca de Xira Municipal Library, Lisbon, Portuga

הספרייה הציבורית של וילה פרנקה דה שירה ממוקמת בשוליים הצפוניים של נהר הטאגוס. בעבר שכנה כאן טחנת אורז, וכך - מתוך המאפיינים של טחנת האורז
והקירבה לנהר - נקבע ייעודה של הספרייה כ"מפעל מילים", כשבנוסף כולל ה"מפעל" את הרחבת תפקידי הספרייה המסורתיים לתפקידיה העכשוויים.
המקום נועד להיות מרחב שימושי ויעיל עבור תושבי המקום, שבאים מרקעים שונים והם בני גילאים שונים.
מעבר להתייחסות לתפקידי הספרייה המסורתיים, בעלי האופי רשמי וה'רגיל' , תהליך התכנון כלל גם עיצוב מרחב גדול לילדים, אזור לתצוגות, ובית-קפה. כמו כן,
תוכנן בקומת הכניסה חלל רב-תכליתי, שיכול לשמש לפעילויות תרבות.
הספרייה תוכננה ב"מרחב אנכי" בעל חלון משולש ענק ושקוף. לדברי האדריכלים, הצפייה בנוף הסובב דרך חלונות בצורת משולש או טרפז, תורמת לפיתוח פעולת
ההתבוננות בטבע ובנוף העירוני שממנו נהנה המבנה.
מידות המבנה נבעו משטח הקרקע שעמד לרשות המתכננים, ומהנוף הסובב: הנהר, והעיצוב האורבני של העיר. באי הספרייה נהנים מהקירבה לנהר: מההתבוננות בתנועותיו,
מתנועת אור השמש על המים, ומהאור ששוטף את מרחבי הספרייה.
המרחב הרב-תכליתי שבקומת-הכניסה משמש בשיגרה כאודיטוריום. בית-הקפה – גם הוא בקומה הראשונה - נמצא ליד העיתונים היומיים והמגזינים. הוא תוכנן כטרקלין
להתרגעות ומוקם בסמיכות לאזור התצוגה, ובכך משלים את תפקידי הקומה. הקומה השנייה מיועדת לילדים, ויש בה אזורי קריאה ועיון. קומה זו והקומה השלישית, הקומה
הרביעית והחמישית מיועדות לקריאה ולעיון, ויש בהן אזורים לישיבה פרטנית.
רכבת מחברת בין העיר לנהר, והיא נוסעת על גשר הבנוי מתכת בגובה 12 מטר. הגשר מתחיל במגדל נמוך בצד העיר, במפלס הקומה השלישית, ומסתיים במפלס הקרקע של
הספרייה. מסלול זה מחבר בו זמנית את העיר לשביל הנהר ולספרייה ובכך הופך אותה נגישה לכל תושבי ליסבון.

Photo: BMVFX