Carnegie Library of Pittsburgh ,Knoxville, PA, USA

Carnegie Library of Pittsburgh ,Knoxville, PA, USA

אוכלוסייה: פיטסבורג היא בירת מחוז אלגני במדינת פנסילבניה (ארה"ב) והעיר השנייה בגודלה בה. מתגוררים בה למעלה מ- 301,000
תושבים, והיא מרכז כלכלי ותעשייתי חשוב. נוקסוויל היא שכונה בדרום פיטסבורג, והיא מונה כ-3,750 תושבים.
מערך הספריות: בפיטסבורג יש 19 ספריות ציבוריות.
שנה: 2016
שטח: כ-915 מ"ר
עלות: 3.2 מיליון דולר
אדריכלות: GBBN Architects 
לקריאה נוספת: Carnegie Library of Pittsburgh ,Knoxville, PA, USA

מבנה הספרייה בנוקסוויל מתאפיין באדריכלות מודרניסטית מסוג ברוטליזם. הבניין תוכנן בשנת 1965 ע"י האדריכל פול שווייכר, שהיה ראש בית הספר לאדריכלות
ע"ש קארנגי מלון. הספרייה קרויה על שם איש העסקים והנדבן אנדרו קארנגי, שתרם לבניית 2,509 ספריות ציבוריות ברחבי העולם.
שיפוץ המבנה הישן, שהיה מוזנח ולא סיפק שירותי ספרייה נגישים, הפך אותו למקום חם ומזמין עבור קהילה מגוונת ממעמד-הביניים. השיפוץ פתח את הספרייה לנוף
שבחוץ, והכניס אור-יום טבעי לחלליה. הצורה האדריכלית של המבנה נשמרה, כולל הרכיב הדרמטי "צגי הגג" –מבנה מורם מעל הגג, שבצדדיו הארוכים ממוקמים
פתחים שנועדו להכניס אור ולאוורר את האזור שמתחת לגג.
המבנה המקורי זכה בתוספות בחזית ובצדדים, שהרחיבו את שטח הספרייה והכניסו עוד המון אור טבעי למרחבים. השטחים שנוספו מספקים מרחב לבני-נוער, ואזור
ייעודי לילדים, שמתרחב החוצה לרחבת-עץ גדולה.
גם האזור למבוגרים הורחב, ובמרחב הפתוח שלו נוספו שטחים למחשבים ציבוריים, לישיבה רכה ונוחה, ללמידה שקטה ואינטימית ולהתכנסות. גם הוקמו שני חדרים
לפעילויות הספרייה ולשימוש הקהילה.
למבנה תכונות של בניין בר-קיימא: מותקנות בו תאורת לד ומערכת קירור וחימום יעילה. כמו-כן, המתכננים התמודדו עם סכנת הסחף בשטח המשופע שמחוץ למבנה,
ע"י גינון שמשלב נטיעות של צמחים שימנעו את הסחף.
המבנה החדש לא רק מנגיש את הספרייה הציבורית לתושבי המקום ומעדכן אותה. הוא גם עונה על ההגדרה הראשונית שהוביל קארנגי בזמנו: מתן גישה למידע בסביבה
חופשית, פתוחה ומכילה. המקום מהווה נווה-מדבר חדש ומסביר פנים לקהילה. כמו שאמרה מנהלת הספרייה, הגב' ג'ון פיקסל סטירן: "יותר אנשים מגיעים, והם נשארים
יותר זמן. הם לא רק לוקחים ספר או יושבים ליד מחשב - זה הפך למקום קהילתי".
שיפוץ מבנה הספרייה בנוקסוויל פיטסבורג זכה בפרס על הצטיינות בעיצוב מטעם מדינת פנסילבניה, ובפרס הוקרה על האדריכלות מטעם העיר פיטסבורג.

Photo: Carnegie Library Of Pittsburgh, Knoxville