Burwood Council Community Hub & Library, Sydney, Australia 

Burwood Library
אוכלוסייה: ברווד הוא פרבר במערב הפנימי (ממערב לרובע העסקים המרכזי של סידני). הרובע מונה כ- 16,500 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית.
שנה: 2020
שטח: 4,500 מ"ר
עלות: 15 מיליון דולר
אדריכלות: TKD Architects
לקריאה נוספת ולתמונות: Burwood Council Community Hub & Library, Sydney, Australia


הפרויקט הוא הסבה של בניין המועצה המקומית של ברווד לספרייה ציבורית מרכזית ולמרכז קהילתי חדשים. הוא ממוקם בקצה המתחם המסחרי והאזרחי של הרובע. במסגרת
הפרויקט, המרקם העירוני של ברווד שולב עם החזון לביטוי אדריכלי חדש.
המבנה הוקם בשנת 1887, והספרייה נבנתה בשנת 1990. בשיפוץ הפך המבנה ל"תחנת עצירה אחת", שכוללת את המרכז לשירותי התושב לצד משרד ראש העירייה. הספרייה
הורחבה לשתי קומות, והיא מכילה כעת מגוון רחב של שירותים לקהילה: אוסף ספרים מקיף, תאים למציאות מדומה, מעבדות למידה, אמפיתיאטרון רב-תכליתי וגנים פנימיים.
תכנון הספרייה החדשה הושפע מהופעתן של טכנולוגיות מידע דיגיטליות, שהובילו לשינוי בעיצוב הסביבות האזרחיות ובתפיסת סביבות העבודה. הגישה העיצובית המובילה
מעמידה את המשתמש במרכז, והתוצאה היא סדרה של חללים גמישים עם גימורים חמים ועמידים. הושם דגש על אור טבעי שייכנס למבנה. מגוון רחב של צמחים הוצבו ברחבי
הספרייה, בהבנה שמרכז הקהילה ומקום העבודה תורמים לסביבה פנימית בריאה. החללים השונים קיבלו קו מאחד בעזרת שינויי הצבע ביניהם, שיוצרים חוויה נעימה עבור הקהילה.
גשר מוגבה להולכי-רגל מחבר את הבניין החדש עם הישן: מעין מסע רעיוני בין השניים, המשקיף על נתיב מעוצב עם צמחייה, עם מקומות ישיבה ועם אמנות ציבורית.
לפני השיפוץ, הספרייה אירחה כמיליון מבקרים בשנה. זו קהילה נאמנה, מגוונת ומעורבת, וצרכיה הועמדו במרכז השיפוץ, כך ששדרוג הספרייה והרחבתה יקלו על יכולת הספרייה
לספק שירותים מתקדמים ועכשוויים. הספרייה ומרכז הקהילה החדשים מציעים חוויה משמעותית יחד עם בטכנולוגיה עכשווית, חוויה שמחברת אנשים עם מידע, עם הזדמנויות ועם
שירותים בקנה-מידה מקומי ועולמי.


Photo: https://commons.wikimedia.org