Doksan Library, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea

Geumcheon-gu libraries
אוכלוסייה: דוקסאן היא שכונה במחוז גיומצא'ון-גו, אחד מ-25 המחוזות של סיאול, בדרום קוריאה. גיומצא'ון-גו מונה מעל 251,000 תושבים.
מערך הספריות: 15 ספריות ציבוריות, 4 גדולות והשאר קטנות.
שנה: 2020
שטח: 2203 מ"ר
אדריכלות: D.LIM architects
לקריאה נוספת ולתמונות: Doksan Library, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea

הספרייה הישנה של דוקסאן התגלתה כמועמדת מוצלחת לשיפוץ בזכות האטריום המרווח והמרכזי שלה, שהתמלא בספרים, ובזכות יער ירוק,
שלפני השיפוץ המבט אליו נחסם על-ידי כונניות ומתקן מיחזור.
בשיפוץ הספרייה "התנערו" האדריכלים מהקונספט העיצובי הקודם שלה. כל מה שחסם את קו הראייה מהכניסה הראשית לגן - הוסר. התקרה
התחתונה של הגשר המקשר, שחסמה את הנוף לספרייה - פורקה, והציוד והצנרת הועברו למקום אחר. גם מדפי הספרים שגדשו את האטריום פונו.
כתוצאה מכך, מרחב צלול מחבר בין הכניסה הראשית לגבעה התומכת באתר, ומראות היער נגלים ישירות מהספרייה.
המתכננים ביקשו למקסם את יעילות החלל בלי להגדיל את השטח הבנוי. לשם כך הותקנו ארונות ספרים בגובה של עשרה מדפים, והקומה הראשונה
נוצלה לאיחסון ספרים. הקומות נבדלות זו מזו בעזרת עיצוב רגוע יותר בקומה השנייה לעומת הקומה הראשונה. החיבור ביניהן מתבצע בעזרת חלל
אנכי שהוקם לגובה הספרייה.
ההיררכיה המרחבית החדשה יצרה סביבה נוחה ושלווה, עם אטריום מרכזי ומרווח שנשמר מהמבנה המקורי, ועם שישה-עשר אשנבים שמאירים את
פנים-החלל באור שמש טבעי. החלונות הוצבו בתקרה, מעל שולחנות הקריאה. בערב, השולחנות מוארים בתאורה מלאכותית עקיפה, שניצבת על סדרה
של מסגרות תאורה מרובעות ובולטות.
היער הירוק נשקף מבעד לחלונות הגדולים והשקופים.
המבקרים עולים לקומה השנייה דרך גרם מדרגות רחב ידיים, שכוננית ספרים צמודה אליו.
חללים קטנים לישיבה אישית הוצבו לצד כל אחד מחלונות הקומה, וניתן לשבת לקרוא בהם בפרטיות. החללים עוצבו בגוונים כהים ובהירים, מלאים
וריקים, דחוסים ופתוחים. כל אחד מהחללים צבוע בגווני אפור כהה או בלבן, והם מחלקים את הספרייה לפסיפס של ניגודים בינאריים.
ה"צפיפויות המנוגדות" איפשרו לאדריכלים להחזיר למבנה את הפונקציה המקורית של ספרייה קטנה שמהווה מקום מפגש נוח עבור המקומיים. החלל
הפך לפתוח ולזורם. חדרי הקריאה החשוכים והמחניקים שהיו פעם בקומה השנייה, נהנים כעת מחלונות רחבים שמהם נשקפים יערות ירוקים. כך החיו
האדריכלים חלל שפעם היה חסום, והספרייה החלה להדהד את סביבתה.