Jinniu District Library, Chengdu, Library 

Jinniu District Library, Chengdu, Library 

Jinniu District Library, Chengdu
אוכלוסייה: מחוז ג'יניו הוא אחד מ-11 מחוזות עירוניים של פרובינציית שנגדו בדרום מערב סין.
המחוז מונה מעל 1.2 מיליון תושבים.
מערך הספריות:
שנה: 2019
שטח: 39,795 מ"ר
אדריכלות: Duts Design

הפרויקט של בניית ספרייה ציבורית חדשה וחטיבת ביניים, ממוקם בחלק הצפוני של מרכז העיר צ'נגדו וומהווה
ציון דרך תרבותי של מחוז ג'יניו. למבנה עיצוב מפתיע של "ספר תלת מימד" – דימוי אדריכלי ייחודי ומקסים
המשקף את התרבות של העידן החדש.
הספרייה המחוזית ג'יניו ממוקמת בדרום "ציר הנוף התרבותי של טיאנפו" בשדרת ג'יניו בצ'נגדו. היא בנויה משלושה
מלבנים שנחתכים זה בזה ותלויים בחלקם מעל מבנה חטיבת הביניים שנבנה במתחם גם כן. בחזית המבנה יש קיר
וילון מזכוכית וממתכת עם מבנה מפלדה.
הספרייה ובית הספר מעוצבים בקווים ישרים בהירים. על ידי הארכת הקווים העמוקים, הורחב האזור הפנימי של הספרייה.
הספרייה מאמצת את שיטת הפריסה של חלוקה לשכבות. החלוקות מוגדרות בבירור וקווי הזרימה בהתאמה שלהן אינם
מפריעים זה לזה. הספרייה, הארכיונים ובית הספר משולבים באופן אורגני, והזרימה ביניהם חלקה.
לאחר השלמת הפרויקט הספרייה הפכה לנקודת ציון תרבותית חדשה במחוז ג'יניו, צ'נגדו. במקום יש אפקטים חזותיים
מפתיעים עבור התושבים, והחלל עונה על צרכי הקהילה. באמצעות החשיבה העיצובית, של שדרוג צורות אדריכליות
חדשניות, האדריכלים פרצו את המגבלות של תנאי השימוש בקרקע ויצרו סביבה לעיר ולאזרחים. שניהם מביאים השפעות
חיוביות במרחב התרבותי הציבורי.