Winthrop Library, WA, USA

Winthrop Public Library
אוכלוסייה: ווינט'רופ היא עיירה במחוז אוקאנוגאן שבמדינת וושינגטון. העיירה מונה כ- 600 תושבי קבע.
מערך הספריות: 30 ספריות ציבוריות בצפון מרכז וושינגטון
שנה: 2022
שטח: כ- 680 מ"ר
עלות: כ- 5 מיליון דולר
אדריכלות: Johnston Architects 
לקריאה נוספת ולתמונות: Winthrop Library, WA, USA

הספרייה הישנה בווינתרופ הייתה קטנת ממדים, ולא סיפקה את השירותים ואת המשאבים הנדרשים לאוכלוסייה המקומית. הספרייה החדשה הוקמה תוך שיתוף התושבים בתהליך התכנון,
מה שאיפשר לאדריכלים להבין את הצרכים ואת הרצונות של התושבים, ולתרגם את הרצונות לתוכנית קונקרטית. זאת לאחר שבתכנון המבנה הישן היו מרכיבים לא מוצלחים, כמו היעדר
מרחב לפעילויות קהילתיות, חוסר במקום לניהול אוסף החומרים של הספרייה, וחוסר במקום ראוי לקהילה עבור למידה, בילוי ושימוש באמצעים טכנולוגיים.
ההשראה העיצובית לספרייה החדשה הגיעה מהסביבה: הר גארדנר הסמוך, והמפגש שלו עם נהר המת'ו. התכנון משקף פיזית את צומת הדרכים של ההרים והנהר, ואת צומת הדרכים של הקהילה,
שם יכולים השכנים להתאסף, ללמוד ולחקור. הבניינים במרכז העיר ההיסטורי נתונים לקוד קפדני של פנייה לכיוון מערב, והעמידה בקוד הזה היה אתגר נוסף שעמד בפני האדריכלים. אתגר נוסף
היה יצירת עיצוב שיהלום את זהות הקהילה, שמשלימה עם הסביבה הטבעית המחוספסת, ועם השפה האדריכלית הרווחת של ווינת'רופ.
גם המבנים החקלאיים באזור היוו השראה, והם באו לידי ביטוי בעיצוב שכולל תולים (קצוות של גג הבולטים מצד הבניין ומגנים מפני פגעי מזג האוויר) רחבים, תומכי גג פתוחים ומבנים גלויים.
אסמי החציר, עם גגותיהם הרחבים והמגנים, וקירות הצד האווריריים, שמורכבים מסבכים ומפלטה, מעניקים רושם עדין אך חזק. כל המאפיינים האלה הוכיחו את עצמם כמודל מושלם למבנה החדש:
צורת אסם החציר היא היסטורית, אותנטית ומעשית, וכוללת את כל האיכויות הדרושות לספריית ווינת'רופ החדשה.
לאחר מחקר על תאורת-יום ועל אנרגיה, צוות התכנון הציב את פתחי החלונות, פתחי הדלתות, תולי הגג וקורת העץ כך שיאפשרו את השליטה הטובה ביותר באקלים של פנים-המבנה, בקיץ הצחיח
של עמק מת'ו. כמו כן, הוכנסו לחלל אלמנטים עיצוביים טבעיים, ביניהם "עץ למידה" פיסולי המספק נישה פנימית. אח נעים וחמים מזמין את המבקרים מדלת הכניסה ועד לקצה המרוחק של החלל,
שם ממסגרים חלונות גדולים את הנוף הייחודי של עמק מת'ו.