חושבים מחוץ לקופסא: משחקי פאזלים להשאלה

ספריית הפאזלים (מ- 500 חלקים ומעלה) ממוקמת בכותר ראשון תרמ"ב, בקומה 4

לעיון באוסף ספריית הפאזלים לחצו כאן!

• במידה וקומה 4 סגורה ניתן לבצע החזרת פאזל בלבד בקומה 3 וכשתפתח קומה 4 לשאול פאזל שם.

• השאלת הפאזלים היא מגיל 14+ למנויים בלבד.

• ניתן לפתוח מינוי להשאלת פאזלים בלבד.

• ניתן להשאיל פאזל 1 למשפחה.

• השאלה והחזרה של פאזלים מתבצעת רק בכותר ראשון תרמ"ב ולא בספריות הרשת.

• השאלת פאזלים והחזרתם יהיו באמצעות הספרן/ית ולא באמצעות תיבת ההחזרות.

• המנוי יחתום על טופס בו הוא מאשר רכישת פאזל חדש במידה ויושב פגום או במקרה של אובדן, לפי מספר החלקים ששאל.

• תתאפשר השאלת פאזל בנוסף למספר הפריטים המורשה להשאלה, לפי סוג המינוי.

• אורך זמן ההשאלה יעמוד על חודש. ניתן לבצע 4 הארכות - כלומר השאלה ל- 5 חודשים לכל היותר.

• איחור מעל חמישה חודשים - המנוי יחסם עד לתשלום הקנס או רכישת פאזל אחר בעל אותו מספר חלקים.

• תשלום על אובדן או על השחתה של פאזל – עפ"י מחיר הרכישה.