כותר ראשון - רשת הכותרים והספריות בראשון לציון

דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה

“דיוקן העיר”: ביבליוגרפיה ללא הפסקה

הביבליוגרפיה הינה אוסף של מעל 1000 פריטים ביבליוגרפים העוסקים בכל הסוגיות הקשורות לראשון לציון (היסטוריה, תרבות, דת, תיירות ועוד)
ומסודרים לפי נושאים ראשיים, מוערים על ידי תגיות נושאים מפורטות ומקושרים ביניהם. 
קהל יעד: סטודנטים, חוקרים, תלמידים ולכל המתעניין במורשת העיר. 
ייעוץ אקדמי: דר’ יוסי לנג 
ליקוט ועריכה: לימור יצחק (מידענית), דליה גרפי (תחקירנית המוזיאון לתולדות ראשון לציון). 
נושאי הביבליוגרפיה נבחרו על פי חשיבותם ובהתאם לכמות החומר הכתוב שנמצא אודותיהם.
לפריטים בעלי מהדורות אחדות צוינה המהדורה המעודכנת והזמינה יותר. רוב הפריטים הם בשפה העברית.
הביבליוגרפיה כוללת:
ספרים וכתבי עת שאותרו במאגרים ULI, מפתח למאמרים בעברית (נקרא בזמנו בשם ‘מפתח חיפה’), רמב”י, קרית ספר, הביבליוגרפיה של הספר העברי,
קטלוג רשת “כותר ראשון” וארכיון המוזיאון לתולדות ראשון לציון.
אתרי אינטרנט.
הפניות לעבודות מחקר ולמקורות תיעוד המצויים בארכיון ההיסטורי של המוזיאון לתולדות ראשון לציון.
תמונות ומסמכים היסטוריים.
פריטים שפורסמו משנות ה-80 של המאה הי”ט.
תמונות באדיבות מרכז פסג”ה ראשון לציון
איחזור מידע: ניתן לחפש בביבליוגרפיה בלבד דרך 
הביבליוגרפיה התפרסמה בדפוס בשנת 2010. המהדורה המקוונת שלה מתעדכנת באופן שוטף באתר האינטרנט של רשת “כותר ראשון” http://kotar-rishon-lezion.org.il/

כותרסוג חומרמחברשנה לועזיתתצוגת מיוןמילות מפתחקטגוריהתמונה
"להיות עם חופשי---" : מגולה לתקומה לאומיתספרזינגרוב, ישראל ; בוים, זאב1986933.609 זיניהודה שמואל אלקלעי | ארץ ישראל | משה הס | ההסתדרות | תנועת ההשכלה | התיישבות | ועידת קטוביץ | חיבת ציון | היישוב הישן | מבשרי הציונות | מלחמת העולם הראשונה | עליות לארץ-ישראל | יהודה ליב פינסקר | אוטואמסיפציה | ציונות | צבי הירש קלישר |היסטוריה
אבשלום-כתבים ומכתבים של אבשלום פיינברגספראמיר, אהרון (עורך)1971(9) 923 אבשאבשלום פיינברג I ניל"י I זכרון יעקב I היסטוריה
אומרים ישנה ארץספרזיו-אב, יצחק198097(9) זיוהברון רוטשילד | אירועים | דמויות | העלייה הראשונההיסטוריה
ארץ ציון ירושליםספרשבא, שלמה (מלקט) │ בן-אמוץ, דן (עורך) │ תשל"ג 1973942(9) ארץהתיישבות │ ארץ ישראל │ בריאות│ חלוקה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חינוך │ כלכלה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים│ המאה התשע עשרה │ מלחמת העולם הראשונה│ סוציולוגיה │ ספורט │ עיתונות עברית │ עליות לארץ ישראל │ ציונות │ תחבורה │ תרבות היסטוריה
האחד עשר מראשון לציוןספרחורשי, אריהתשכ"ט 1969118(9) ראשון-לציומלחמת העצמאות | חטיבת גבעתי | פעולות התגמול | גדוד 52 |היסטוריה
הבארון והמושבות : ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה 1882 - 1890ספראהרנסון, רן1990972.1(9) אהרהתיישבות │ אקולוגיה אנושית │ חקלאות │ חלוקה │ המאה התשע עשרה │ סוציולוגיה כפרית │ העלייה הראשונה │ מושבה│ קרקע חקלאית │ הברון רוטשילדביטחון
הישוב בעת החדשה : ציוני דרך בטרם מדינהספרסטמפלר, שמואל (עורך)תשמ"ג 1983971.2(9) ישועיתונות עברית │ התיישבות חקלאית │ השלטון הטורקי בארץ ישראל │ חינוך עברי │ בנימין זאב הרצל │ העלייה השנייה │ החלוצים │ יוסף חיים ברנר │ אהרון דוד גורדון │ ארגון בר גיורא │ ארגון השומר │ אלכסנדר זייד │ ארגון ניל"י │ תל-חי │ יוסף טרומפלדור │ הצהרת בלפור │ מאורעות תרפ"ט │ העלייה הבלתי לגאלית היסטוריה
המושבה ראשון לציון : מבט חדש על אנשים ומעשיםספרשפירא, יונההתשפ"א 2021118(9) (שפי) ראשון-לציובארות │ גנים ציבוריים │ דגל ישראל │ היסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ מחקר │ מכתבים ואיגרות היסטוריים │ מוזאון לתולדות ראשון לציוןהיסטוריה
המשך ותמורה : הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשניהספרקניאל, יהושעתשמ"ב 1982971.2(9) קניהתיישבות │ חיבת ציון │ חילוניות │ חלוקה │ היישוב החדש │ היישוב הישן │ לאומיות יהודית │ מושבה│ העלייה השנייה │ פועלים│ שמיטההיסטוריה
הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון לציון כמושבות חקלאיותעבודת גמר לתואר "מוסמך", האוניברסיטה העבריתאהרנסון, רןתשל"ט 1979זכרון יעקב היסטוריה
הראשונים : ספורים מן העליה הראשונה לארץ ישראלספרנאור, מרדכיתשמ"ג 1983962.1(9) נ נאוהעלייה הראשונה I תולדות היישוב I מושבות I I I I I היסטוריה
חבלי תחיה : קובץ מאמרים נבחרים בשאלת הישוב העברי בארץ ישראל, מלפני חמישים שנה ועד פרוץ מלחמת העולםספרמאירוביץ, מנשהתרצ"א 1931971.2(9) מאיהתיישבות I חקלאות I ייצוא תעשייתי I מושבה I מטעים I ספרי יובל I מנשה מאירוביץ I תולדות היישובהיסטוריה
חולמים ומגשימים : מגילת חייהם ופעלם של רוקמי חזון תקומת מדינת ישראלספריערי-פולסקין, יעקב1967(9)923 יערדמויות I ציונות I תולדות היישובהיסטוריה
חמדת אבותספרגרא, גרשוןתשמ"ב 1982(9)973.1 חמדבנייה
יסוד המעלהספרבריל, יחיאלתשל"ח 1978118(9) יסוד-המעלהמושבות I העלייה הראשונה I יסוד המעלההיסטוריה
כל ההתחלותספר גרא, גרשוןתשמ"ד 1984(9)962 גראהיסטוריה של ארץ ישראל I אישים ודמויות I אוכלוסייה I התיישבות I ארץ ישראל I המנדט הבריטי בארץ ישראל I העלייה הראשונהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
כתבים לתולדות חיבת ציון סוג חומר דרויאנוב, אלתר (עורך) ; לסקוב, שולמית (עורכת)תשמ"ב 1982933.61 כתב לורנס אוליפנט I ארגונים I ארץ ישראל I ביל"ו I התיישבות I חיבת ציון I חקלאות I היישוב הישן I יפו I ירושלים I עליות לארץ ישראל I פרעות I ציונות I קרקעת I רוסיה I שליחים ישראלים בחו"לדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ ישראלספרלסקוב שולמית (עורכת) תשמ"ב 1982933.61 כתב לורנס אוליפנט I ארגונים I ארץ ישראל I ביל"ו I התיישבות I חיבת ציון I חקלאות I היישוב הישן I יפו I ירושלים I עליות לארץ ישראל I פרעות I ציונות I קרקעות I רוסיה I שליחים ישראלים בחו"להיסטוריה
לידתה של ראשון לציוןמאמרחביב, זרובבל1978 היסטוריה
מהשביל אל הדרך : קובץ מאמרים ומכתבים בשאלות הישוב העברי בארץ ישראלספרמאירוביץ, מנשהתרצ"ו 1936971.2(9) מאימנשה מאירוביץ I יישוב ארץ ישראל I מושבות
ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהספראפרתי, נתן1991(9) 942 אפרמלחמת העולם הראשונה I ירושלים I היישוב החדש I האימפריה העות'מאנית I היסטוריה
מסע בארץ המובטחתספרחיסין, חיים ; לסקוב, שולמית (עורכת)תשמ"ב 1982152(9) חיסהיסטוריה של ארץ ישראל | המאה התשע עשרה | תולדות היישוב בארץ ישראל | ביל"ו | האימפריה העותומאנית | ארץ ישראל | היסטוריה של ארץ ישראל | המושבות הראשונותהיסטוריה
נופים: עיונים בידיעת הארץ, 9 - 10כתב-עתאהרנסון, רן1977היסטוריה
נחשונים בהתישבות : סיפורה של תקופה באומר ובתמונה. מסוף המאה התשע-עשרה ועד מלחמת העולם הראשונהספרפורן, זבולון (עורך)תשל"ט 1979971.2(9) נחשהתיישבות │ גליל (אזור) │ ראש פינההיסטוריה
ספר העלייה הראשונהספראליאב, מרדכי (עורך)תשמ"ב 1982עלייה ראשונה I מחקרהיסטוריה
ספר הציונות : תקופת חיבת ציוןספריבנאלי, שמואל (עורך)תשכ"א 1961933.61 ספרמזכרת בתיה I משה מונטיפיורי I המאה התשע עשרה I התיישבות I חיבת ציון I ביל"ו I ארץ ישראל I יהודה ליב פינסקר I אוטואמנסיפציה I העלייה הראשונה I עליות לארץ ישראל I ציונות I הברון רוטשילדהיסטוריה
ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל תרע"ח - תש"ח 1918 - 1948ספראטיאש, משה (עורך)1963היסטוריה
קורות ראשון לציון : מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת הימיםספרחביב, זרובבל ; חביב-לובמן, דב1965118(9) ראשון-לציו | | | |היסטוריה
קרן קיימת הראשונה לציוןחוברתחביב-גרין, תרצה1996933.66 חביקרן קיימת לישראלהיסטוריה
ראשון לציון המדינה בדרך למדינה סוג חומר בלקינד, איתן1972-18821523 ביל"ו | עלייה ראשונה | תקופת המנדט 1948-1918דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשון לציון התרמ"ב - התש"אספריודילוביץ', דוד (עורך)תש"א 1941118(9) ראשון-לציוהעלייה הראשונה I ביל"ו I חינוך I יקבי כרמל I חקלאות I עדות בישראל I דת במושבות ארץ ישראל I תרבות במושבות ארץ ישראל I נפתלי הרץ אימבר I התקווה I אתרים I המנדט הבריטי בארץ ישראל I חקלאות I האימפריה העותומאנית I הברון רוטשילד I דמויות I ספורט במושבות ארץ ישראל I פרדסנותהיסטוריה
ראשון לציון עירנוספראבוטבול, שלמה (עורך)1987(9)118 ראשון-לציוהיסטוריה
ראשונים : פרקים בתולדות ציבור פועלי ראשון לציוןספרפלג, אברהם (עורך)1972118(9) ראשון-לציוראשון לציון │ היסטוריה
שיוני גודל פונט
Contrast