כותר ראשון - רשת הכותרים והספריות בראשון לציון

דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה

“דיוקן העיר”: ביבליוגרפיה ללא הפסקה

הביבליוגרפיה הינה אוסף של מעל 1000 פריטים ביבליוגרפים העוסקים בכל הסוגיות הקשורות לראשון לציון (היסטוריה, תרבות, דת, תיירות ועוד)
ומסודרים לפי נושאים ראשיים, מוערים על ידי תגיות נושאים מפורטות ומקושרים ביניהם. 
קהל יעד: סטודנטים, חוקרים, תלמידים ולכל המתעניין במורשת העיר. 
ייעוץ אקדמי: דר’ יוסי לנג 
ליקוט ועריכה: לימור יצחק (מידענית), דליה גרפי (תחקירנית המוזיאון לתולדות ראשון לציון). 
נושאי הביבליוגרפיה נבחרו על פי חשיבותם ובהתאם לכמות החומר הכתוב שנמצא אודותיהם.
לפריטים בעלי מהדורות אחדות צוינה המהדורה המעודכנת והזמינה יותר. רוב הפריטים הם בשפה העברית.
הביבליוגרפיה כוללת:
ספרים וכתבי עת שאותרו במאגרים ULI, מפתח למאמרים בעברית (נקרא בזמנו בשם ‘מפתח חיפה’), רמב”י, קרית ספר, הביבליוגרפיה של הספר העברי,
קטלוג רשת “כותר ראשון” וארכיון המוזיאון לתולדות ראשון לציון.
אתרי אינטרנט.
הפניות לעבודות מחקר ולמקורות תיעוד המצויים בארכיון ההיסטורי של המוזיאון לתולדות ראשון לציון.
תמונות ומסמכים היסטוריים.
פריטים שפורסמו משנות ה-80 של המאה הי”ט.
תמונות באדיבות מרכז פסג”ה ראשון לציון
איחזור מידע: ניתן לחפש בביבליוגרפיה בלבד דרך 
הביבליוגרפיה התפרסמה בדפוס בשנת 2010. המהדורה המקוונת שלה מתעדכנת באופן שוטף באתר האינטרנט של רשת “כותר ראשון” http://kotar-rishon-lezion.org.il/

כותרסוג חומרמחברשנה לועזיתתצוגת מיוןמילות מפתחקטגוריהתמונה
"הם לא ישברו אותנו" : סיפורם של יצחק ושרה צלליכין-יכיןספרצלליכין-יכין, שרה2004922.96 צללאצ"ל │ ארגון צבאי לאומי │ מחתרות בתקופת המנדט הבריטיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
"להיות עם חופשי---" : מגולה לתקומה לאומיתספרזינגרוב, ישראל ; בוים, זאב1986933.609 זיניהודה שמואל אלקלעי | ארץ ישראל | משה הס | ההסתדרות | תנועת ההשכלה | התיישבות | ועידת קטוביץ | חיבת ציון | היישוב הישן | מבשרי הציונות | מלחמת העולם הראשונה | עליות לארץ-ישראל | יהודה ליב פינסקר | אוטואמסיפציה | ציונות | צבי הירש קלישר |היסטוריה
אבי הישוב : הברון אדמונד דה רוטשילד ופעלוספרקרסל, גצל1954(9)923 (קרס) רוטהברון רוטשילדביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, היסטוריה
אבשלום-כתבים ומכתבים של אבשלום פיינברגספראמיר, אהרון (עורך)1971(9) 923 אבשאבשלום פיינברג I ניל"י I זכרון יעקב I היסטוריה
אומרים ישנה ארץספרזיו-אב, יצחק198097(9) זיוהברון רוטשילד | אירועים | דמויות | העלייה הראשונההיסטוריה
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"ספר199112(9) אטלארגון ההגנה │ ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטיגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אישים ומעשים בראשון לציון, רחובות, נס-ציונה והסביבה: יבנה, גדרה, קריית-עקרון, מזכרת בתיה, גן רווהספראהרוני, מאיר │ אהרוני, שרה1995118(9) ראשון-לציואמנות │ אמנים │ מפלגת העבודה │ מייסדי ראשון לציון │ אישים בראשון לציון │ אצ"ל │ ארגון צבאי לאומי │ חקלאות │ אתרים │ ארגון ההגנהאתרים היסטוריים, ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, חקלאות, תרבות, אמנות וספרות
אם תלכי עמי : סיפורה של אולגה חנקיןספרקולודני-בקי, רות1997(9)923 נ (בקי) חנקביוגרפיה │ אולגה חנקין │ ארגון השומרביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אעברה נא בארץ : מסעות בארץ ישראל של אנשי העליה הראשונהספרברלוביץ', יפה (עורכת)תשמ"ה 1985962.1(9) אעבאישים ודמויות │ חמדה בן יהודה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ זאב יעבץ │ זלמן דוד לבונטין │ מרדכי לובמן │ מסעות │ משה סמילנסקי │ עליות לארץ ישראל │ העלייה הראשונה │ נחמה פוחצ'בסקיון ניל"י │ תל-חי │ יוסף טרומפלדור │ הצהרת בלפור │ מאורעות תרפ"ט │ העלייה הבלתי לגאלית נשים, רשמי מסע
אעלה בתמר : מאה שנות עלייה והתיישבותספרטובי, יוסף (עורך)תשמ"ב 1982965.53(9) אעלהתיישבות │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ עדות המזרח │ עלייה לארץ ישראל │ עלייה וקליטה │ עלייה ראשונה │ עלייה שנייהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
אריאל : אנציקלופדיה לידיעת ישראלאנציקלופדיהוילנאי, זאבתש"ל 197003(9) וילראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה, 1900-1950ספרנאור, מרדכי │ גלעדי, דןתש"ן 19009(9) נאוארץ ישראל │ ארגון ההגנה │ חלוקה │ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל │ העפלה │ הצהרת בלפור │ התיישבות │ חומה ומגדל │ חיילים ארץ-ישראליים בצבא הבריטי │ יהודים וערבים │ יק"א │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט │ מלחמת העצמאות │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ תל אביב │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ העלייה הרביעיתביטחון
ארץ ישראל והמושבותספררפאלוביץ, ישעיהו1979022(9) רפאצילום│ ארץ ישראל במאה התשע עשרהתרבות, אמנות וספרות
ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט 1777-1917ספראליאב, מרדכי1978942(9)האימפריה העותומנית ׀ ארץ ישראל ׀ אשכנזים ׀ ארגון השומר ׀ התיישבות ׀ חינוך ׀ חלוקה ׀ היישוב החדש ׀ היישוב הישן ׀ ירושלים ׀ כוללים ׀ המאה השמונה עשרה ׀ המאה התשע עשרה ׀ משה מונטיפיורי ׀ מלחמת העולם הראשונה ׀ סוציולוגיה ׀ ספרדים ׀ עיתונות עברית ׀ עליות החסידים ׀ עליות לארץ ישראל ׀ העלייה השנייה ׀ צדקה ׀ ׀ הבארון רוטשילד ׀ תימןהיסטוריה, חינוך
ארץ ציון ירושליםספרשבא, שלמה (מלקט) │ בן-אמוץ, דן (עורך) │ תשל"ג 1973942(9) ארץהתיישבות │ ארץ ישראל │ בריאות│ חלוקה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חינוך │ כלכלה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים│ המאה התשע עשרה │ מלחמת העולם הראשונה│ סוציולוגיה │ ספורט │ עיתונות עברית │ עליות לארץ ישראל │ ציונות │ תחבורה │ תרבות היסטוריה
אתרים ראשונייםספרמילנר, רחל │ מורג, יעקב (עורך)תשנ"ג 1993118(9) ראשון-לציוראשון לציון │ יקב │ מוזאון ראשון לציון │ מייסדי ראשון לציוןאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תיירות
באין מרבד קסמים - עולי תימן בארץ ישראלספרדרויאן, ניצהתשמ"ב 1982965.53(9) דרוהתיישבות │ חקלאות │ עדות המזרח│ עלייה וקליטה │ עלייה ראשונה │ קהילה יהודית בתפוצות │ תימןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, עלייה וקליטת עלייה
בדרך הראשונה לציון : מסיפורי מושבות העלייה הראשונהספרדגן, שאול │ דגן, רות1998962.1(9) דגןזלמן דוד לבונטין │ ועד חלוצי יסוד המעלה │ פקידות הברון │ העלייה הראשונה │ באר טוביה │ בת שלמה │ גדרה │ הגליל התחתון │ זכרון יעקב │ יבנאל │ יסוד המעלה │ כפר תבור │ מאיר שפיה │ מזכרת בתיה│ מטולה │ מנחמיה │ משמר העמק │ נס ציונה │ סג'רה │ עתלית │ פתח תקווה │ ראש פינה │ ראשון לציון │ רחובותהיסטוריה
בוסתן הראשונים : אנתולוגיה של סופרי ראשון לציוןספראורן, יוסף (עורך)1989892.408 בוסאנתולוגיות │ סוגה ספרותית │ סופריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
בין הצהרת כורש להצהרת בלפורספרשטרן, מנחםתשס"ו 2006933.02 שטרביל"ו│ היסטוריה של עם ישראל │ הכרזת כורש │ הצהרת בלפור │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ שיבת ציון (פרס)
בין ימין לשמאל : החוגים האזרחיים בשנות העשריםספרדרורי, יגאל1990933.64 דרוהתיישבות │ חקלאים │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מפלגות פוליטיות │ ציונות │ מפלגת ציונים כלליים │ הקונגרס הציוני הי"ד │ תל אביב │ תנועת העבודההיסטוריה
בין ציון לציונות : תולדות התנועה הציונית 1881-1914סדרת ספריםגולדשטיין, יוסי1979 תשל"ט933.609 גולאירופה │ אמנסיפציה │ אביב העמים │ אמריקה הדרומית │ ארצות הברית │ ארצות ערב │ בולגריה │ בריטניה │ גולה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ בנימין זאב הרצל │ תנועת ההשכלה │ התיישבות │ חיבת ציון │ יהדות אורתודוקסית בתפוצות │ יהודים וערבים │ היישוב החדש │ מבשרי הציונות │ המהפכה הצרפתית │ מלחמת השפות בארץ ישראל │ מפלגות פוליטיות │ עלייה וקליטה │ יהודה לייב פינסקר │ פרעות │ פוגרומים │ ציונות │ הקונגרס הציוני │ תימןביטחון
בנתיב הביל"ויים : זכרונות ישראל בלקינדספרבלקינד, ישראל1969 תשכ"ט962(9) בלקישראל בלקינד │ גדרה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ היישוב הישן │ ראשון לציון והסביבה │ הביל"ויים │ ביל"ו │ מושבות │ מיםביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
בעקבות הביל"ויים : פרקי זכרונותספרחרמוני, אהרון1952971.2(9) חרמחיים נחמן ביאליק │ ביל"ו │ גדרה │ בנימין זאב הרצל │ זאב ז'בוטינסקי │ יומנים │ מקווה ישראל │ נחום סוקולובהיסטוריה
בקומה זקופה : סיפורה של יונה קומש דמארי-מזרחי ובני תקופתה בראשית המאהספרטבעוני, שלמהתשמ"ז 1987965.53(9) טבעשיבת ציון│ נווה ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, עלייה וקליטת עלייה, שכונות, אזורים ורחובות
בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוךספרחן, דוד (עורך)תשס"ו 2006(9)370.11 בתיבית ספר כרמים │ בית ספר פתוח │ בתי ספר ייחודיים │ חדשנות │ ישראל │ מחקר חינוכיחינוך
גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח-1948ספרנחמיאס, יעקב │ מלצר, אפי (עורכים)2001981.1(9) גדוחטיבת גבעתי │ מלחמת העצמאותביטחון
דבש מסלע : מחקרים בספרות ארץ ישראלספרגוברין, נוריתתשמ"ט 1989892.409 גובמנחם אוסישקין │ איורים │ ארץ ישראל בספרות │ חיים נחמן ביאליק │ מיכה יוסף בן גוריון │ חמדה בן יהודה │ שמחה בן ציון │ נחום גוטמן │ אהרן דוד גורדון │ א.ד. גורדון │ חקר הספרות │ זאב יעבץ │ אריה יפה │ יעקב מלכוב │ קדיש יהודה סילמן │ עיתונות ציונית │ נחמה פוחצ'בסקי │ יוסף צבי רמוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
דיליז'אנס לשנים הראשונותספרירדני גליה (עורכת)196597(9) דילעיתונות עברית │ עליות לארץ ישראל │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ בית הייסמןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
האחד עשר מראשון לציוןספרחורשי, אריהתשכ"ט 1969118(9) ראשון-לציוןמלחמת העצמאות │ חטיבת גבעתידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
האחד עשר מראשון לציוןספרחורשי, אריהתשכ"ט 1969118(9) ראשון-לציומלחמת העצמאות | חטיבת גבעתי | פעולות התגמול | גדוד 52 |ביטחון, היסטוריה
האליבי של המקרימאמר בספרלובין, אורליתשס"ב 2001(9)305.48 עבריוכבד בת מרים │ הדסה │ הסתדרות נשים ציוניות באמריקה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הנצחה │ רוזה וולט-שטראוס │ ויצ"ו │ זכות בחירה │ מגדר │ מעמד האישה │ נשים │ נשים בצבא │ עליות לארץ ישראל │ אנדה עמיר-פינקרפלד │ נחמה פוחצ'בסקי │ ציונות │ תחנה לבריאות המשפחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
הבארון והמושבות : ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה 1882 - 1890ספראהרנסון, רן1990972.1(9) אהרהתיישבות │ אקולוגיה אנושית │ חקלאות │ חלוקה │ המאה התשע עשרה │ סוציולוגיה כפרית │ העלייה הראשונה │ מושבה│ קרקע חקלאית │ הברון רוטשילד │ דת │ בית הספרים │ גן העיר │ יקב │ פקידות הברון │ חקלאות │ מיםביטחון, דת, חקלאות, מים
הביל"וייםספרלסקוב, שולמית1979962.1(9) לסקביל"ו ׀ ישראל בלקינד ׀ אליעזר בן יהודה ׀ גדרה ׀ ועידת קטוביץ ׀ מקווה ישראל ׀ העלייה הראשונה ׀ העלייה השנייה ׀ יחיאל מיכל פינס ׀ ציונות ׀ הברון רוטשילדהיסטוריה
ההיסטוריה של ארץ ישראלסדרת ספריםשביט, יעקב (עורך)החל מ-19819(9) היסהיסטוריה של ארץ ישראל │ מוסלמים │ צלבנים │ המנדט הבריטי בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
החינוך העברי בארץ ישראלספראלבוים-דרור, רחלתשמ"ז 1987(9)370.9 אלבחינוך דתי │ חינוך יהודי │ חינוך עברי │ בתי ספר │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הסתדרות המורים בישראל │ מוסדות חינוך ותרבות │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת השפות בארץ ישראל │ מערכת החינוך │ פוליטיזציה של החינוך │ תחיית הלשון העברית │ התנועה הציוניתחינוך
הימים היפיםספרשבא, שלמהתשל"ט 197997(9) שבאחלוצים │ העלייה הראשונה │ אליעזר בן יהודה │ חידוש השפה העברית │ חיי לילה │ פקידות הברון רוטשילדהיסטוריה
היקף ואופי הגל הראשון של ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890)מאמר בספראהרנסון, רןתשמ"ח 1988110.8(9) מחקארץ ישראל │ גיאוגרפיה היסטורית │ גיאוגרפיה היישובית │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ קרן קיימת לישראל │ קק"לגאוגרפיה
הישוב בעת החדשה : ציוני דרך בטרם מדינהספרסטמפלר, שמואל (עורך)תשמ"ג 1983971.2(9) ישועיתונות עברית │ התיישבות חקלאית │ השלטון הטורקי בארץ ישראל │ חינוך עברי │ בנימין זאב הרצל │ העלייה השנייה │ החלוצים │ יוסף חיים ברנר │ אהרון דוד גורדון │ ארגון בר גיורא │ ארגון השומר │ אלכסנדר זייד │ ארגון ניל"י │ תל-חי │ יוסף טרומפלדור │ הצהרת בלפור │ מאורעות תרפ"ט │ העלייה הבלתי לגאלית היסטוריה
הישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929 : בחינה כלכלית ופוליטיתספרגלעדי, דןתשל"ג 1973971.2(9) גלעאוכלוסייה │ בנייה │ גאוגרפיה חקלאית │ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל │ התיישבות │ כיבוש העבודה │ העשור השלישי במאה העשרים │ מפלגות פוליטיות │ מפלגת פועלי ארץ ישראל │ מפא"י │ משק משפחתי │ עיור │ העלייה הרביעית │ עפולה │ פוליטיקה │ הקונגרס הציוני ה-14 │ רכישת קרקעות בארץ ישראל │ תכנון כפרי │ תל אביב │ תעשייהאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
המורים החלוציםספרהרמתי, שלמה1999(9)370.9 הרמיצחק אפשטיין │ יהודה גור גרזובסקי │ הוראה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ שמחה וילקומיץ │ חיים אריה זוטא │ חינוך │ ניסן טורוב │ ישראל טלר │ דוד יודילוביץ │ דוד ילין │ זאב יעבץ │ ברל כצנלסון │ המאה התשע עשרה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מורים │ יהודה ליב מטמן כהן │ אסתר שפיראחינוך
המושבה העברית בנוף ארץ ישראל 1882-1914ספרבן-ארצי, יוסיתשמ"ח 1988971.2(9) בן-אהיסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ מבני ציבור │ מבנים חקלאיים │ מושבה │ משק בעלי חיים │ סוציולוגיה כפרית │ העלייה הראשונה │ שימושי קרקע │ תכנון אזורי│ רקע אידיאולוגי│ בית הספרים │ בית פקידותאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
המושבה ראשון לציון : מבט חדש על אנשים ומעשיםספרשפירא, יונההתשפ"א 2021118(9) (שפי) ראשון-לציובארות │ גנים ציבוריים │ דגל ישראל │ היסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ מחקר │ מכתבים ואיגרות היסטוריים │ מוזאון לתולדות ראשון לציוןהיסטוריה
המושבות : ראשית היצירהספרלרמן, סרג'יו2002759.9(9) לרמראשון לציון │ ארץ ישראל באמנות │ גדרה │ זכרון יעקב │ ישראל │ מושבה │ מזכרת בתיה │ פתח תקווה │ ציור ישראל │ ראש פינהאדריכלות ובנייה, תרבות, אמנות וספרות
המושבות וראשיתו של תכנון פיסי כפרי בארץ ישראל : הערכה מחדשמאמר בספרבן-ארצי, יוסיתשמ"ח 1988110.8(9) מחקארץ ישראל │ גיאוגרפיה היסטורית │ גיאוגרפיה היישובית │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ קרן קיימת לישראל │ קק"לגאוגרפיה
המשך ותמורה : הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשניהספרקניאל, יהושעתשמ"ב 1982971.2(9) קניהתיישבות │ חיבת ציון │ חילוניות │ חלוקה │ היישוב החדש │ היישוב הישן │ לאומיות יהודית │ מושבה│ העלייה השנייה │ פועלים│ שמיטההיסטוריה
העיתונות העברית בארץ ישראל בשנים 1863-1904ספרירדני, גליהתשכ"ט 1969(9)07 ירדעיתונות │ ארץ ישראל במאה התשע עשרה היסטוריה, כללי
הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון לציון כמושבות חקלאיותעבודת גמר לתואר "מוסמך", האוניברסיטה העבריתאהרנסון, רןתשל"ט 1979זכרון יעקב │ הברון רוטשילד │ ועד חלוצי יסוד המעלה │ מושבות │ חקלאות │ מיםהיסטוריה, חקלאות, מים
הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית 1903 - 1914ספרשילוני, צבי1990933.66 שילארץ ישראל │ ההסתדרות הציונית│ ארגון השומר │ התיישבות │ חינוך │ חקלאות │ המחצית הראשונה של המאה העשרים│ חקלאות │ ייעור│ תנועת המזרחי │ ציונות │ קרן קיימת לישראל │ רכישת קרקעות בארץ ישראלחינוך, חקלאות
הראשונים : ספורים מן העליה הראשונה לארץ ישראלספרנאור, מרדכיתשמ"ג 1983962.1(9) נ נאוהעלייה הראשונה I תולדות היישוב I מושבות I I I I I ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
התלם הראשוןספרראב, יהודהתשמ"ח 1988118(9) (רב) פתח-תקוההתיישבות │ חקלאות │ פתח תקווה │ ביל"ו │ חובי ציון │ הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ שמירה וביטחון │ העלייה השנייה │ המנדט הבריטיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
התנועה הציונית ויהודי תימן (שליחותו של יבנאלי לתימן באור חדש)ספרמאיר, יוסףתשמ"ג 1983965.53(9) מאישמואל יבנאלידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
התקווה - עבר, הווה, עתיד : מסע רב תחומי בעקבות ההמנון הלאומי - מדריך למורים מלווה בשני תקליטורי שמעספר ותקליטוריםבלצן, אסתריתתשס"ט 2009(9)782.27 בלצנפתלי הרץ אימבר │ המנונים │ היסטוריה │ מוזיקה │ ישראלהיסטוריה, כללי
ותיקים מספריםספררוקח, יצחק1972942(9) רוקביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
זכרונות אהרן : נעורים ובגרות בראשון לציוןספרעראקי, אהרןתשס"א 2001118(9) ראשון-לציואוטוביוגרפיה │ אהרן עראקיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
זכרונות מן העבר : הראשוניםספרקדם, גאולה1994118(9) נ ראשון-לציוביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
חבלי תחיה : קובץ מאמרים נבחרים בשאלת הישוב העברי בארץ ישראל, מלפני חמישים שנה ועד פרוץ מלחמת העולםספרמאירוביץ, מנשהתרצ"א 1931971.2(9) מאיהתיישבות I חקלאות I ייצוא תעשייתי I מושבה I מטעים I ספרי יובל I מנשה מאירוביץ I תולדות היישובביטחון, היסטוריה
חבצלות בחולותספרקדם, גאולהנ קדםמושבהביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
חולמים ומגשימים : מגילת חייהם ופעלם של רוקמי חזון תקומת מדינת ישראלספריערי-פולסקין, יעקב1967(9)923 יערדמויות I ציונות I תולדות היישובהיסטוריה
חיי פועלת בארץ : אוטוביוגרפיהספרפקלמן, הניה2007(9)920.72 פקלאוטוביוגרפיה │ נשים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ נשים עובדות │ עלייה וקליטה │ העשור הרביעי של המאה העשרים │ העשור השלישי של המאה העשריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, נשים
חמדת אבותספרגרא, גרשון1982973.1(9)העלייה השנייה │ תולדות היישוב בארץ ישראלביטחון
חמדת אבותספרגרא, גרשוןתשמ"ב 1982(9)973.1 חמדאדריכלות ובנייה
טעם של פעםספרנאור, מרדכי │ גלעדי, דןתשמ"ד 198497(9) נאוכללי, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
יהודי תימן : היסטוריה, חברה, תרבות : יוצאי תימן בארץ ישראל - אסופת מאמריםספרעראקי-קלורמן, בת-ציון (עורכת)2004-2008933.553.3 עראחתונה יהודית │ יהודי התפוצות │ כלכלה │ לבוש │ מוזיקה │ מוסלמים ויהודים │ מחול │ משיחיות │ משפחה יהודית │ נשים │ ספרות │ פולקלור יהודי │ פיוטים │ צדקה │ צנעא │ תימן │ תעסוקה │ תפילה │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, נשים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
יהושע חנקין : האיש ופעלוספריערי, יהודה │ בן-אליעזר, מרדכי (עורך)תרצ"ג 1923(9)923 (חנק) יעריהודה ליב חנקין │ פקידות הברון רוטשילד │ יוסף פיינברג │ חדרה │ עמק יזרעאל │ ארגון השומר │ חיפההיסטוריה
יחזקאל בראון : חייו ויצירתוספרלוז, רתם (עורכת) │ הירשברג, יהואש (עורך) │ לנדאו, פאול (עורך)2017(9)780.92 בראאוטוביוגרפיה │ ביקורת מוזיקה │ יחזקאל בראון │ מוזיקה ישראלית │ מוזיקה כלית │ מוזיקה לתאטרון │ מוזיקה קאמרית │ מוזיקה קולית │ מלחינים │ עיבודים מוזיקלייםביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
ילדות בראשון לציון (1910-1920)ספרסגל-ז'מסון, ליפשהתשמ"ד 1984(9)923 סגלביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
יסוד המעלהספרבריל, יחיאלתשל"ח 1978118(9) יסוד-המעלהמושבות I העלייה הראשונה I יסוד המעלההיסטוריה
כך זה היה... סיפורו של איש ניל"יספרבלקינד, איתן1983 תשמ"ג942(9) בלקהאימפריה העות'ומנית │ אצ"ל │ ניל"י │ מחתרות בארץ ישראל │ אבשלום פיינברג │ ראשון לציון והסביבה │ בית העםביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
כל ההתחלותספר גרא, גרשוןתשמ"ד 1984(9)962 גראהיסטוריה של ארץ ישראל I אישים ודמויות I אוכלוסייה I התיישבות I ארץ ישראל I המנדט הבריטי בארץ ישראל I העלייה הראשונה │ בית העם │ התיישבות │ מיםאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
כל כתבי אחד העםספראחד העםתשי"ט 1969892.44 אחדאחד העם ׀ ספרות עבריתתרבות, אמנות וספרות
כתבים לתולדות חיבת ציון סוג חומר דרויאנוב, אלתר (עורך) ; לסקוב, שולמית (עורכת)תשמ"ב 1982933.61 כתב לורנס אוליפנט I ארגונים I ארץ ישראל I ביל"ו I התיישבות I חיבת ציון I חקלאות I היישוב הישן I יפו I ירושלים I עליות לארץ ישראל I פרעות I ציונות I קרקעות I רוסיה I שליחים ישראלים בחו"ל I הבילויים בראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ ישראלספרלסקוב שולמית (עורכת) תשמ"ב 1982933.61 כתב לורנס אוליפנט I ארגונים I ארץ ישראל I ביל"ו I התיישבות I חיבת ציון I חקלאות I היישוב הישן I יפו I ירושלים I עליות לארץ ישראל I פרעות I ציונות I קרקעות I רוסיה I שליחים ישראלים בחו"לביטחון, היסטוריה
לארץ אבותינוספרלבונטין, זלמן דודתשכ"ג 1963118(9) ראשון-לציוחקלאות │ ביטחון │ הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ התיישבות │ ועד חלוצי יסוד המעלה │ מיםביטחון, חקלאות, מים
להמציא ארץ, להמציא עם : תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונהספרברלוביץ, יפה1996892.43 ברלחמדה בן יהודה │ יהודים וערבים │ זאב יעבץ │ סופרות ומשוררות │ ספרות עברית │ עדות המזרח │ העלייה הראשונה │ נחמה פוחצ'בסקי │ תדמית האישה │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, נשים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
לידתה של ראשון לציוןמאמרחביב, זרובבל1978 היסטוריה
לכו ונלכה : סיורים במושבות העלייה הראשונהספראהרנסון, רן200414(9) אהרתיירות │ אתרים │ האימפריה העותומאנית │ הברון רוטשילד │ ראשית המאה העשרים │ מושבות יהודה │ היקב │ מבנה היישוב │ בית הכנסת הגדול │ הגננת אסתר שפירא │ בית שליט │ בית הייסמן │ נפתלי הרץ אימבר │ נחמה פוחצ'בסקי │ מגדל המים │ גן העיר │ בית התבשיל │ רחוב הרצל │ בית הפקידות │ בית גורדון │ מלון לונדון │ בית ספר חביב │ ראשון לציון │ נס ציונה │ רחובות │ פתח תקווה │ יהודיה │ כפר סבא │ גדרה │ באר טוביה-קסטינה │ מוצא │ הרטוב │ זכרון יעקב │ שפיה │ בת שלמה │ טנטורה │ עתלית │ חדרה │ גן שמואל │ אילניה │ כפר תבור │ יבנאל │ בית גן │ מנחמיה │ בני יהודהאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תיירות
ללכת בעקבות ראשונים : לתלמידספראהרוני, חנה │ רון, עדנהתשמ"א 1981118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רשמי מסע
מאה שנות התיישבותספרגבתי, חייםתשמ"א 1981972(9) גבתחיבת ציון │ היישוב היהודי בארץ ישראל │ האימפריה העות'ומנית בארץ ישראל │ ביל"ו │ ראש פינה │ זכרון יעקב │ גדרה │ יסוד המעלה │ עקרון │ נס ציונה │ נטיעת כרמים │ רחובות │ חדרה │ משמר הירדן │ חקלאות │ באר טוביה │ מטולה│ מחנים │ התיישבות בגולן במאה התשע עשרה │ התפתחות המושבות ביהודה ושומרון │ פקידות הברון רוטשילד │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ ארגון השומר │ מושבי פועלים │ מושבות הגליל התחתון │ ההסתדרות הציונית │ המשרד הארצישראלי │ דגניה │ חוות כינרת │ מרחביה │ אגודת ההתיישבות השיתופית │ חוות בן שמן │ חולדה │ קבוצות כיבוש וקבוצות עבודה │ כפר סבא │ תחנות הנסיונות │ עליית יהודי תימן │ מלחמת העולם הראשונה │ גירוש יהודי יפו ותל אביב │ כפר גלעדי │ תל חי │ איילת השחרחקלאות
מדריך ישראל : אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץאנציקלופדיהיצחקי, אריה (עורך)1979140.3(9) מדרבית הייסמןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מדריך לאתרי התיישבות : אתרים, מבנים, מוזיאוניםספרנובשטרן, נחמה (עורכת) │ חבר יעל (עורכת)תשמ"ט 198914(9) מדרראשון לציון │ היסטוריה │ ארכיונים │ התיישבות │ יקבים │ ישראל │ מוזיאונים │ עליות לארץ ישראל │ שימור אתרים │ שימור אתרים מראשית ההתיישבותאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
מדריך רחובות ראשון לציוןספרשני, יעקב1998118(9) ראשוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, שכונות, אזורים ורחובות
מהשביל אל הדרך : קובץ מאמרים ומכתבים בשאלות הישוב העברי בארץ ישראלספרמאירוביץ, מנשהתרצ"ו 1936971.2(9) מאימנשה מאירוביץ I יישוב ארץ ישראל I מושבות
מושבות ראשונות, אישים ראשוניםחוברתאקרמן, אדם198097(9) נ אקרמנחם אוסישקין │ אילניה │ נפתלי הרץ אימבר │ יהודה שלמה חי אלקלעי │ רחל בלובשטיין │ רחל המשוררת │ אליעזר בן יהודה │ רחל ינאית בן צבי │ אהרן דוד גורדון │ א"ד גורדון │ דגניה │ מאיר דיזנגוף │ יחיאל מיכאל הלפרין │ ארגון השומר │ יוסף ויתקין │ זאב ז'בוטינסקי │ אלכסנדר זייד │ זכרון יעקב │ חדרה │ יהושע חנקין │ זאב טיומקין │ הלל יפה │ קבוצת כנרת │ כפר תבור │ ברל כצנלסון │ שמואל מוהליבר │ משה מונטיפיורי │ כפר מוצא │ מושבות │ מזכרת בתיה │ מטולה │ מרחביה │ משמר הירדן │ נס ציונה │ יואל משה סלומון │ יחיאל מיכל פינס │ פתח תקווה │ אברהם יצחק הכהן קוק │ חיים קלוריסקי מרגלית │ צבי הירש קלישר │ ראש פינה │ ראשון לציון │ הברון רוטשילד │ ארתור רופין │ רחובות │ יצחק יעקב ריינס │ מניה שוחט │ צבי הרמן שפיראביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, היסטוריה, תרבות, אמנות וספרות
מידע ראשון : מידע לתושבים אודות השירותים בעירחוברתאוני, דוד (עורך)תשנ"ב 1992118(9) ראשון-לציוכללי
מיומן אחד הבילוייםספרחיסין, חייםתשכ"ז 1967971.2(9) חיסביל"ו │ חלוצים וחלוציות │ מושבה │ יומנים │ עליות לארץ │ ישראל │ ראשון לציון │ בית הפקידות I הבילויים בראשון לציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מייסדי ראשון לציוןקטלוג ברנר, יצחק │ שפירא, יונה2006118(9) (ברנ) ראשון-לציומייסדי ראשון לציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץספרפין, צביה │ שגב, מאירה │ מזרחי, אילה (עורכות)1991113.5(9) פיןמישור החוף │ מים │ ארץ ישראל │ חולות נודדים │ חולות │ דרום מישור החוף │ אקלים │ השרוןגאוגרפיה
ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהספראפרתי, נתן1991(9) 942 אפרמלחמת העולם הראשונה I ירושלים I היישוב החדש I האימפריה העות'מאנית I היסטוריה
מנשה מאירוביץ - תר"ך-תש"ט 1860-1949 : חייו ופעלוספרתש"י 1960923(9) (מנש)מנשה מאירוביץ ׀ ביל"והיסטוריה
מסע אל הילדות : דמויות בראשון לציוןספרגורדון, אבשלום1990ס גורביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מעשי רוקחים : פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראלספרמיכלין, אמנוןתש"ס 2000אמונות טפלות │ היסטוריה של ארץ ישראל │ המאה העשרים │ המאה התשע עשרה │ סגולות │ רוקחות │ רוקחים │ תרופותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רפואה
משחקים במושבה ראשון לציוןחוברתערבה פלג, נילי2005(9)118 ראשון-לציו (משח)מוזאון ראשון לציון │ משחקיםחינוך
משק ההדרים היהודי בארץ ישראלספרדודזון, מנשה2003(9)634אזור בשור │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חקלאות │ כלכלה חקלאית │ מפעלי מים │ משק המים │ פרי הדר │ אזור ראשון לציוןחקלאות, מים
נופים: עיונים בידיעת הארץ, 9 - 10כתב-עתאהרנסון, רן1977ועד חלוצי יסוד המעלה │ מושבות │ גאוגרפיה │ חקלאותגאוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
נחשונים בהתישבות : סיפורה של תקופה באומר ובתמונה. מסוף המאה התשע-עשרה ועד מלחמת העולם הראשונהספרפורן, זבולון (עורך)תשל"ט 1979971.2(9) נחשהתיישבות │ גליל (אזור) │ ראש פינההיסטוריה
סיפורי בתים : סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתיישבותספרענר, זאב (עורך)198897(9) ספוהתיישבות │ היסטוריה של ארץ ישראל │ מבנים │ שימור אתרים מראשית ההתיישבות │ תצלומים │ בית פריימן │ בית גורדון │ מלון לונדון │ מוזאון לתולדות ראשון לציון │ בית הרפואות │ בית הייסמן │ בית מנשה מאירוביץ │ אתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
סיפורי ערים : סיפורן של שישים וארבע עריםספרענר, זאב (עורך)2001118(9) ספוערים │ מושבות │ גאוגרפיה
סיפורי ראשונים : "היינו ילדים וזה היה מזמן..."ספרשורק, אמוץ2003118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
סמלי מדינת ישראלספראופז, חיים (עורך)תשמ"ז 1987(9)320.4 ישראמנות יהודית │ דגלים │ הכרזת העצמאות │ המנונים │ ישראל │ סמל מגן דוד │ מנורת הקנים │ סמלים יהודיים │ התקווה │ מגילת העצמאותכללי
סעי יונה : יהודי תימן בישראלספרסרי, שלום (עורך)1983965.53(9) סעיהתיישבות │ חינוך │ מרדכי טביב │ שמואל יבנאלי │ יהדות ואמנויות │ יהודי התפוצות │ כלכלה │ שרה לוי תנאי │ המאה התשע עשרה │ מוזיקה מזרחית │ רמב"ם │ סיפורי עם │ ספרות עברית מודרנית │ ספרות תורנית │ עליות לארץ ישראל │ להקת מחול ענבל │ פועלים │ צורפות │ ציירים │ רחובות │ תימן │ תל אביב │ נחלת יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, עלייה וקליטת עלייה, שכונות, אזורים ורחובות, תרבות, אמנות וספרות
ספורי נשים בנות העליה הראשונהספרברלוביץ, יפה1984ס ספוסופרות ומשוררות │ העלייה הראשונהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
ספר היובל : פרקים בחיי הגמנסיהספרפלדמן, עין-יה (עורכת) │ גנדלמן, מנחם (עורך)1989118(9) ראשון-לציוחינוךביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ספר העליה השניהספרחבס, ברכה (עורכת) │ שוחט, אליעזר (עורך)תש"ז 1947962.2(9) ספראוטוביוגרפיה │ אישים ודמויות │ בריאות│ היישוב הישן │ היסטוריה של ארץ ישראל │ כיבוש העבודה │ העלייה השנייה │ עליות לארץ ישראלהיסטוריה
ספר העלייה הראשונהספראליאב, מרדכי (עורך)תשמ"ב 1982962.1(9) ספרעלייה ראשונה I מחקר │ ספריות ציבוריות │ ביל"ו │ הברון רוטשילד │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חיבת ציון │ חינוך עברי │ יהודי התפוצות │ יהדות התפוצות │ יהודים וערבים │ היישוב הישן │ יפו │ ירושלים │ המאה התשע עשרה │ העלייה הראשונה │ ציונות │ תחיית הלשון העברית │ תימןהיסטוריה, חינוך, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
ספר הציונות : תקופת חיבת ציוןספריבנאלי, שמואל (עורך)תשכ"א 1961933.61 ספרמזכרת בתיה I משה מונטיפיורי I המאה התשע עשרה I התיישבות I חיבת ציון I ביל"ו I ארץ ישראל I יהודה ליב פינסקר I אוטואמנסיפציה I העלייה הראשונה I עליות לארץ ישראל I ציונות I הברון רוטשילדהיסטוריה
ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל תרע"ח - תש"ח 1918 - 1948ספראטיאש, משה (עורך)1963היסטוריה
ספר נחלת יהודהספרחובב, מאיר (עורך)תשכ"ז 1967118(9) (ספר) נחלת-יהודהנחלת יהודה │ נחלת-יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ספר תולדות ההגנהספרדינור, בן-ציון1977952.1(9) ישרצבא│ ביטחוןביטחון
ספרייה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותומניתספרשידורסקי, דבתש"ן 1990(9)027 שידספריות │ חינוך │ המחצית השנייה של המאה התשע עשרה │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ בית הספריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
עוד מסיפורי ארץ אהבתיספרנאור, מרדכי199497(9) נאו חינוך עברי │ בית ספר חביב │ הברון רוטשילד │ דוד יודילוביץ │ תחיית השפה העברית │ באר המושבה │ חיים חיסין │ יוסף פיינברגאתרים היסטוריים, היסטוריה, מים
עולם הולך ונעלם : החקלאות במושבה העברית בשנות העשרים של המאה העשריםספרהשולמי, יאיר1995(9)972.4איורים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חקלאות │ חקלאים │ העשור השלישי של המאה העשרים │ מושבה │ ציוד ומיכון חקלאיחקלאות
עלייה והתיישבות בארץ ישראלספרביין, אלכס198296(9) ביןאזור לכיש │ היסטוריה של ארץ ישראל │ ההסתדרות הציונית העולמית │ היסטוריה של מדינת ישראל העשור הראשון │ התיישבות │ יק"א │ מלחמות ישראל │ עליות לארץ ישראל │ ציונות │ הבארון רוטשילד │ ארתור רופיןהיסטוריה
ערים ועיור בישראלספראפרת, אלישעתכנון ערים│ ערים בארץ ישראל גאוגרפיה
פלחים, מכונות ואיכרים : תולדות הטכניקה החקלאית מתחילתה ועד סוף המאה ה-19ספרשטין, אשרתשנ"א 1991630.9 שטידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
פריחת ההדר : יזמות פרטית ביישוב, 1890 - 1939ספרקרלינסקי, נחום2001(9)634 קרלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
פרקים בתולדות הישובספרסמילנסקי, משהתשי"ד 196497(9) סמיראשון לציון │ באר טוביה │ ביל"ו │ הגדודים העבריים │ גדרה │ הגליל העליון │ הגליל התחתון │ דגניה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ ארגון השומר │ התיישבות │ התיישבות יהודית בעבר הירדן │ זכרון יעקב │ חדרה │ זאב טיומקין │ יהודים וערבים │ יסוד המעלה │ יק"א │ כיבוש העבודה │ המושבה כינרת │ מזכרת בתיה │ מטולה │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת העולם השנייה │ מלחמת השחרור │ מרחביה │ משמר הירדן │ נס ציונה │ סג'רה │ הספר הלבן │ עליות לארץ ישראל │ העלייה השנייה │ פועלים │ פתח תקווה │ קרן היסוד │ קרן קיימת לישראל │ ראש פינה │ הברון רוטשילד │ רחובות │ רכישת קרקעות בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל 1799 - 1948ספרלוי, ניסים1998(9)610.69 לויארץ ישראל │ בתי חולים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ המאה התשע עשרה │ מחלות │ קופות חולים │ ראשית המאה העשרים │ רפואה │ רפואה ציבוריתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רפואה
קול קורא : חייו וזמניו של יוסף ויתקיןספרלסקוב, שולמית1986(9)923 (לסק) ויתיוסף ויתקיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות
קורות ראשון לציון : מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת הימיםספרחביב, זרובבל ; חביב-לובמן, דב1965118(9) ראשון-לציובית העם | גן העיר | יקב | דגל ישראל | דגל המדינה │ התיישבות │ ועד חלוצי יסוד המעלה │ מושבות │ חקלאות │ מים │ רמת אליהו │ נווה אליהו │ שיבת ציון│ נווה ציוןביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, היסטוריה, חקלאות, מים, שכונות, אזורים ורחובות
קרן קיימת הראשונה לציוןחוברתחביב-גרין, תרצה1996933.66 חביקרן קיימת לישראלהיסטוריה
ראשון לציון - המדינה בדרך למדינה : 90 שנה לראשון לציון, תרמ"ב-תשל"ב (1882-1972) סוג חומר בלקינד, איתן1972-18821523 ביל"ו | העלייה הראשונה | תקופת המנדט 1948-1918 │ בית העם │ דגל ישראל │ מושבות │ בית העםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ראשון לציון : אוגדן מקורות מידעאגד מקורותוגנשטיין, עלמה (עורכת)2002118(9) ראשון-לציומפות │ סרטים │ קולנועדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציון : תרמ"ב-תשמ"בספרשי, מנחםתשמ"ב 1982118(9) ראשון-לציוביטחון, גאוגרפיה, היסטוריה
ראשון לציון בת שבעיםספרסלומון, אבהרם │ זרובבל, חביב (עורך)1952118(9) ראשון-לציובית העם │ התיישבות │ מים │ יקב│ מים │ בית הייסמןהיסטוריה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ראשון לציון התרמ"ב - התש"אספריודילוביץ', דוד (עורך)תש"א 1941118(9) ראשון-לציוהעלייה הראשונה I ביל"ו I חינוך I יקבי כרמל I חקלאות I עדות בישראל I דת במושבות ארץ ישראל I תרבות במושבות ארץ ישראל I נפתלי הרץ אימבר I התקווה I אתרים I המנדט הבריטי בארץ ישראל I חקלאות I האימפריה העותומאנית I הברון רוטשילד I דמויות I ספורט במושבות ארץ ישראל I פרדסנות │ בית הספרים │ בית העם │ בית הפקידות │ בית פריימן │ גן העיר │ יקב │ מושבות │ חינוך │ חקלאות │ מים │ │ בית הפקידות │ בית פריימןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך, חקלאות, מים, רפואה, תחבורה
ראשון לציון עירנוספראבוטבול, שלמה (עורך)1987(9)118 ראשון-לציושיכון המזרח│ שיכוני המזרחהיסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ראשונים : לקט עדויות מימי המושבות הראשונותחוברתחבר, יעל (עורכת)תשמ"ב 1982972.4(9) ראשביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, היסטוריה
ראשונים : פרקים בתולדות ציבור פועלי ראשון לציוןספרפלג, אברהם (עורך)1972118(9) ראשון-לציופועלים │ רמת אליהו │ נווה אליהו │ נחלת יהודה │ שיכון המזרח │ שכונות בראשון לציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ראשונים בהגנה : סיפורי הגנה במרחב ראשון לציוןספרפלג, אברהם (עורך)1990118(9) ראשון-לציוביטחון
ראשונים לשמירה ולהגנהספרסלוצקי, יהודהתשכ"ג 1963952.1(9) סלוארגון השומר │ התיישבות │ היישוב הישן │ יק"א │ מושבה │ העלייה הראשונה │ הברון רוטשילד │ שמירהביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשית החינוך העברי בארץ ותרומתו להחייאת הלשון, תרמ"ג - תרע"דספרהרמתי, שלמהתשל"ט 1979(9)370.9 הרמחינוך │ המחצית השנייה של המאה התשע עשרה │ החייאת הלשון העבריתחינוך
רגע היסטורי מזווית אישית : ביקור הרצל בראשון לציון י-יא בחשוון תרנ"ט, 26-27 באוקטובר 1898קטלוג תערוכהשפירא, יונה (אוצרת)2005118(9) ראשון-לציובנימין זאב הרצלהיסטוריה
רוטשילד : אבי היישוב : ומפעלו בארץ ישראלספרגלעדי, דן │ נאור, מרדכי1982(9)923 (גלע) רוטהבארון רוטשילדביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, היסטוריה, חקלאות
רוטשילד : העושר והעוצמהספרוילסון, דרק1991922.962 (ויל) רוטהבארון רוטשילד│ משפחת רוטשילדביוגרפיות ואוטוביוגרפיות
רישון : המזרח הפרועספרפורת, אורי2002118(9) ראשון-לציוביל"ו │ התיישבות │ מושבה │ עיריות │ השפה העבריתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
שאני אדמה ואדם : סיפורי נשים עד קום המדינהספרברלוביץ, יפה (עורכת)תשס"ג 2003ס שאנדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
שביבי אור וצל : מבחר רשימות ומאמריםספרשילוני, אשר1994892.48 שילזאב אברמוביץ │ לורנס אוליפנט │ אזור │ ביל"ו │ מסה │ מקווה ישראל │ קרל נטר │ ראשון לציון │ שומרוניםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
תולדות אגודת הכורמיםספרעבר-הדני, אהרן1966(9) 334 עבריקב │ חברת הכרמלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונהספרליסק, משה (עורך) │ כהן, גבריאל (עורך)1989-200997(9) תולאופרה │ אברהם צבי אידלסון │ אירופה │ אנטי-ציונות │ ארגוני הגנה ומחתרת בארץ ישראל │ ארץ ישראל ויהדות התפוצות │ בית לאומי │ בנייה │ בריטניה │ בתי ספר לאמנויות │ מרדכי גולינקין │ גאוגרפיה עירונית │ גרמנים בארץ ישראל │ דת │ תאטרון הבימה │ הוצאה לאור עברית │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הסכם סייקס-פיקו │ ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י │ העפלה │ הצהרת בלפור │ זמר עברי │ חיבת ציון │ חינוך מוזיקלי │ ירושלים │ כתבי עת │ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט │ מוזיקאים │ מוזיקה ישראלית │ מוזיקה יהודית │ מושבה │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת העולם השנייה │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ מערכת החינוך │ מפלגות דתיות │ מקהלות │ נשים עובדות │ הספר הלבן │ ספרות עברית של תקופת ההשכלה │ ספריות │ עזה │ עיתונות ילדים ונוער │ עיתונות עברית │ עלייה וקליטה │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ ציונות והשאלה הערבית │ ציונות מעשית │ ציונות רוויזיוניסטית │ מפלגת הציונים הכלליים │ קונסרבטוריון │ ראשון לציון │ הבארון רוטשילד │ שידורי רדיו │ השלטון העות'ומאני בארץ ישראל │ שפה עברית │ טורקיה │ תזמורות │ תחיית הלשון העברית │ תאטרון עברי │ תנועת העבודה │ תרבותאדריכלות ובנייה, ביטחון, גאוגרפיה, דת, היסטוריה, חינוך, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
תיק אימבר - בעקבות נפתלי הרץ אימבר בארץ ישראלספררוגל, נקדימון1997(2)923 (רוג) אימנפתלי הרץ אימבר │ ארץ ישראל│ ביוגרפיה│ המנונים│ המאה התשע עשרה│ עיתונות עבריתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, היסטוריה
תלמים ראשונים בחינוך העברי: "אסיפת המורים העברים בארץ ישראל" ומקומה בתולדות החינוך, תרנ"ב-תרנ"וספרכרמי, שלמהתשמ"ו 1986(9)370.9 כרמארגוני מורים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הכשרת מורים │ חינוך עברי │ מורים │ ספרי לימוד │ שפה עברית │ תחיית הלשון העברית │ תוכניות לימודיםחינוך
תעוד ספורי וטרנים תושבי ראשון-לציון : פרוייקט מחוייבות אישיתחוברתתש"ס 2000933.47 תעווטרנים │ מלחמת העולם השנייה │ מחוייבות אישיתחינוך
שיוני גודל פונט
Contrast