כותר ראשון - רשת הכותרים והספריות בראשון לציון

היסטוריה

כותרסוג חומרמחברשנה לועזיתתצוגת מיוןמילות מפתחקטגוריהתמונה
‫ יזמים ספרדיים בארץ-ישראל - משפחת אמזלאג, 1816-1918ספרקרק, רות │ גלס, יוסףתשנ"ג 1993942(9) קרק יזמות בארץ ישראל │ ארץ ישראל בתקופת השלטון העותומאני │ מייסדיםביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
...ראשון לציון : מזכרת ראשון לציון ליובל החמישים : ט"ו אב תרמ"ב - ט"ו אב תרצ"ב : ראשון לציון - ועד יובל החמישים לראשון לציוןוולחונסקי, דבתרצ"ב 1932│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
"הם לא ישברו אותנו" : סיפורם של יצחק ושרה צלליכין-יכיןספרצלליכין-יכין, שרה2004922.96 צללאצ"ל │ ארגון צבאי לאומי │ מחתרות בתקופת המנדט הבריטיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
"להיות עם חופשי---" : מגולה לתקומה לאומיתספרזינגרוב, ישראל | בוים, זאב1986933.609 זיניהודה שמואל אלקלעי | ארץ ישראל | משה הס | ההסתדרות | תנועת ההשכלה | התיישבות | ועידת קטוביץ | חיבת ציון | היישוב הישן | מבשרי הציונות | מלחמת העולם הראשונה | עליות לארץ-ישראל | יהודה ליב פינסקר | אוטואמסיפציה | ציונות | צבי הירש קלישר |│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
"עצה ותושיה" - תכניתו של מ' מאירוביץ ומקומה בתולדות ההתיישבות הכפרית היהודיתמאמר בכתב-עתבן-ארצי, יוסףתשמ"ח 198897(9) ציוהתיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
"עצה ותושיה" - תכניתו של מ' מאירוביץ ומקומה בתולדות ההתיישבות הכפרית היהודיתמאמר בכתב-עתבן-ארצי, יוסףתשמ"ח 1988התיישבות │ מושבות │ מנשה מאירוביץ │ ביל"ו │ הביל"ויים בראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
"ראשונים": אכרי ישראלספרבן-גוריון, דודתשכ"ב 1962חקלאות│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
"רוח בשדרה" : 120 שנה לשדרות הדקלים : גן המושבה ראשון-לציוןחוברתמוזאון ראשון לציון │ יונה שפירא │ ציפי גוזזתש"ע 2010118(9) ראשון-לציוגן העיר │ גן המושבה │ פרדס המושבה │ גן הנדיב │ דקלים │ מוזאון ראשון לציון │ מיכל פוחצ'בסקי │ פקידות הברון רוטשילד │ מושבות הברוןאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
100 שנות מוסיקה במושבות ארץ ישראלחוברתעיריית ראשון לציון │ מוזאון ראשון לציון │ התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון1995(9)780.9 מאהנפתלי הרץ אימבר │ הימנונים │ מוזאונים │ ביל"ו │ מוזיקאים │ מוזיקה ישראלית │ תזמורותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
100 שנים לקונגרס הציוני הראשון : קטלוג חומרי לימוד לנושאחוברתעיריית ראשון לציוןתשנ"ז 1997הקונגרס הציוני הראשון │ בנימין זאב הרצל │ דוד וולפסוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
30 המושבות הראשונותכתבה בכתב-עתבן ארצי, יוסי199105(9) עת-מהתיישבות │ מושבות גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
50 שנות אגודת "פרדס" שנות פרדסנות עברית תר"ס-תש"י 1900-1950ספרעבר-הדני, אהרון תש"י 1950חקלאות │ פרדסנות │ תפוזיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
75 שנה לביה"ס חביב : ביה"ס העברי הראשון בארץ - חוברת היובלחוברתגולדשטיין, דב (עורך)תשכ"ב 1962370 גולבית ספר חביב │ בי"ס חביב │ לימוד השפה העברית │ דוד יודילוביץ דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
Drinking in the local color : Exploring Israel's wineries and vineyardמאמר בכתב-עתRoman, Yadin │ Montifiore, Adam1991יין │ יקב │ יקבי ראשון לציון אתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
Electric Analogue Investigetions of Artificial Recharge in the Rishon-Le-Zion Sand Dunes. Stage One of Tests1963דיונות החול │ טעינה חשמלית │ מים │ מי תהוםגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים
Language Shift In Zionist Settlement Of Rishon Le Zion (1882-1914) : Ideological And Pragmatic Elements Of Language Revitalization In A National Movementעבודת גמר לתואר "מוסמך"Davidson, Roei1999חינוך │ הוראה │ הוראת השפה העברית │ התנועה הציונית │ תחיית השפה העברית │ אליעזר בן יהודה │ דוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
Richon-Le-Zion Sand Dunes groundwater hydrologyAberbach, S.H.1962מים │ מי תהום │ דיונות החולגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים
Rishon-Le-Zion Sand Dunes Soil InvestigationsBerend, J.E. │ Yanay, D.1962דיונות החול │ מים │ מי תהוםגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים
Sicily Island and Rishon-LeZion : a comparative analysisמאמר בכתב-עתShilo, Margalit1995(9)108 shiדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
The History of Hebrew Education in the settlement of Rishon Ke Zion in comparison to the settlement of Gedera and RehovotספרBarzillay, Peled2002(9)370 barחינוך │ חינוך עברי │ חינוך במושבות │ רחובות │ גדרהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
The School Of The Future : A Design For A Working Model - Keramim School In Rishon Le ZionChen, David1995(9)372 cheבית ספר כרמים │ מודלים בחינוך דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
The Two Rotchilds and the Land of IsraelספרSchama, Simon1978933.609 (sch) rotהברון רוטשילד │ הברון ג'ימס דה רוטשילד │ בית לאומי │ חקלאות │ יק"א │ קרן קיימת לישראל │ קק"לביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
אבי - מיכאל הלפריןספרהלפרין, ירמיהותשכ"ד 1964923.2 הלפמיכאל הלפרן │ התיישבות │ מושבותביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אבי הישובחוברתחרמוני, אהרןתרצ"ו 1936הברון רוטשילד דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אבי הישוב : הברון אדמונד דה רוטשילד ופעלוספרקרסל, גצל1954(9)923 (קרס) רוטהברון רוטשילד │ אבי היישובביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אבי מיכאל הלפרןספרהלפרן, ירמיהותשכ"ד 1964(9)923 הלפמושבות │ מיכאל הלפרן │ נס ציונה │ העלייה הראשונה │ מפלגת פועלי ציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אבשלום-כתבים ומכתבים של אבשלום פיינברגספראמיר, אהרון (עורך)1971(9) 923 אבשאבשלום פיינברג I ניל"י I זכרון יעקב I היסטוריה
אגודת "פרדס" בת 70 : תר"ס 1900-תש"ל 1970ספרעבר-הדני, אהרון תש"ל 1970חקלאות │ פרדסנות │ תפוזיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
אדם ועולמו : אנציקלופדיה גיאוגרפיתאנציקלופדיהניר, דב (עורך)1980-910.3 אדםגאוגרפיה │ מדינהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אוהלים על גבעה חשופהכתבה בכתב-עתירושלמי, אליעזר1982050 סלעהתיישבות │ מושבות
אומרים ישנה ארץספרזיו-אב, יצחק198097(9) זיוהברון רוטשילד | אירועים | דמויות | העלייה הראשונה│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, מים
אופיה וצביונה של ראשון לציון בת המאהמאמר בכתב-עת1981דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
אזרחות כבוד של ראשון לציון לראש הממשלה, מר יצחק שמירכתבה בכתב-עתאלון, לאה1988יצחק שמירדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אחדות העם במולדתוחוברתשטוסל, צפורה │ אייזנברג, רחל │ הימן, אביבה1980933 אחדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"ספר199112(9) אטלארגון ההגנה │ ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטיגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אידיאולוגיה ומציאות בעליית הביל"וייםמאמר בכתב-עתשלמון, יוסףתשמ"א 1981942(9) שלמביל"ו │ הביל"ויים בראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
איך הגיע החשמל לראשון לציון?כתבה בכתב עתנאור, מרדכי2001דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
איך לומר את זה בעבריתמאמר בכתב-עתברק, סמדר2002דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
איך נראו המושבות שצוירו ע"י פקיד הברון בסוף המאה ה-19כתבה בכתב-עתשבא, שלמה1986(9)05 עת-ממושבות │ פקידות הברון רוטשילד │ ציורים של ראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
אינטגרציה [על הפרשה בראשון לציון]מאמר בכתב-עתשמש, אבי1983אינטגרציה │ שילוב │ משרד החינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, חינוך
אישים ומעשים בראשון לציון, רחובות, נס-ציונה והסביבה: יבנה, גדרה, קריית-עקרון, מזכרת בתיה, גן רווהספראהרוני, מאיר │ אהרוני, שרה1995118(9) ראשון-לציואמנות │ אמנים │ מפלגת העבודה │ מייסדי ראשון לציון │ אישים בראשון לציון │ אצ"ל │ ארגון צבאי לאומי │ חקלאות │ אתרים │ ארגון ההגנה │ חברה ורווחהאתרים היסטוריים, ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, תרבות, אמנות וספרות
אם תלכי עמי : סיפורה של אולגה חנקיןספרקולודני-בקי, רות1997(9)923 נ (בקי) חנקביוגרפיה │ אולגה חנקין │ ארגון השומרביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אנו אוהבים אותך מולדתמאמר בכתב-עתטלמור, מירי2008
אני "ראשוני"! : שי לילדי ראשון לציון במלאת לה 95 שנהחוברתהמחלקה לחינוך ותרבות בעיריית ראשון לציוןתשל"ג 1973118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו : דמויות ותמונותאנציקלופדיהתדהר, דוד1947922.967 תדה ‬רכישת קרקעות │ יהודה לייב חנקין │ מייסדי ראשון לציון │ יצחק לייב טופורובסקי │ דוד יודילוביץ │ זלמן דוד לבונטין │ צבי הכהן לבונטין │ יוסף פיינברג │ התקווה │ ההמנון ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אנציקלופדיה מפהאנציקלופדיהמרקוס, מנחם (עורך) │ אלעזרי יובל (עורך) │ מלצר, מולי (עורך)200103(9) אנצארץ ישראל │ אתרים ארכיאולוגיים │ התיישבות │ מפות גאוגרפיות │ עריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
אעברה נא בארץ : מסעות בארץ ישראל של אנשי העליה הראשונהספרברלוביץ', יפה (עורכת)תשמ"ה 1985962.1(9) אעבאישים ודמויות │ חמדה בן יהודה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ זאב יעבץ │ זלמן דוד לבונטין │ מרדכי לובמן │ מסעות │ משה סמילנסקי │ עליות לארץ ישראל │ העלייה הראשונה │ נחמה פוחצ'בסקיון ניל"י │ תל-חי │ יוסף טרומפלדור │ הצהרת בלפור │ מאורעות תרפ"ט │ העלייה הבלתי לגאלית דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, רשמי מסע
אעלה בתמר : מאה שנות עלייה והתיישבותספרטובי, יוסף (עורך)תשמ"ב 1982965.53(9) אעלהתיישבות │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ עדות המזרח │ עלייה לארץ ישראל │ עלייה וקליטה │ עלייה ראשונה │ עלייה שנייהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
אריאל : אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראלאנציקלופדיהוילנאי, זאב (עורך)198003(9) וילזלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ארכאולוגיה ארץ ישראלית - סיפורן של שתי דמויותמאמר בכתב-עתפלג, יובל200813(9) מבוארכיאולוגיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה, 1900-1950ספרנאור, מרדכי │ גלעדי, דןתש"ן 190096(9) נאוארץ ישראל │ ארגון ההגנה │ חלוקה │ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל │ העפלה │ הצהרת בלפור │ התיישבות │ חומה ומגדל │ חיילים ארץ-ישראליים בצבא הבריטי │ יהודים וערבים │ יק"א │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט │ מלחמת העצמאות │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ תל אביב │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ העלייה הרביעית │ מושבותביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
ארץ ישראל והמושבותספררפאלוביץ, ישעיהו1979022(9) רפאצילום│ ארץ ישראל במאה התשע עשרהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט 1777-1917ספראליאב, מרדכי1978942(9)האימפריה העותומנית ׀ ארץ ישראל ׀ אשכנזים ׀ ארגון השומר ׀ התיישבות ׀ חינוך ׀ חלוקה ׀ היישוב החדש ׀ היישוב הישן ׀ ירושלים ׀ כוללים ׀ המאה השמונה עשרה ׀ המאה התשע עשרה ׀ משה מונטיפיורי ׀ מלחמת העולם הראשונה ׀ סוציולוגיה ׀ ספרדים ׀ עיתונות עברית ׀ עליות החסידים ׀ עליות לארץ ישראל ׀ העלייה השנייה ׀ צדקה ׀ דוד יודילוביץ ׀ הברון רוטשילד ׀ תימןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
ארץ לא זרועהספרזרחי, ישראלתש"ו 1946892.43 זרחמושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ארץ נושעת בעמל כפיים, 1882-1914ספרארבל, נפתלי (עורך)19809(9) תקו │ 971.2(9) ארבהברון רוטשילד │ פקידות הברון │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ חקלאות│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות, מים
ארץ ציון ירושליםספרשבא, שלמה (מלקט) │ בן-אמוץ, דן (עורך) │ תשל"ג 1973942(9) ארץהתיישבות │ ארץ ישראל │ בריאות│ חלוקה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חינוך │ כלכלה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים│ המאה התשע עשרה │ מלחמת העולם הראשונה│ סוציולוגיה │ ספורט │ עיתונות עברית │ עליות לארץ ישראל │ ציונות │ תחבורה │ תרבות דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אשפוז בית בראשון לציון וברמלה-לוד : שלוש שנות ניסיון בשירות חולים חריפים בקהילהמאמר בכתב-עתגינדין, יעקב │ סנדלר, אלכסנדר │ שילוח, אלי │ אוחיון, רגינה1996חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
את מי משרת הממסד הישראליספרגבאי, מרדכי1984אשכנזים │ ספרדים │ עדות המזרח │ יחסי אשכנזים-מזרחיים │ המשטר בישראל │ רבניםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
אתר החודש : מוזיאון ראשון לציון משמר את עברה של העירכתבה בכתב-עת2007מוזאון ראשון לציוןאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
אתרים היסטוריים באתר עיריית ראשון לציוןעמוד אינטרנטעיריית ראשון לציוןכיכר המייסדים │ בית הכנסת הגדול │ בית היסמן │ בית שליט │ בית הרפואות │ בית הדואר │ הקליניקה │ המרפאה הציבורית │ בית גורדון │ מלון לונדון │ בית הספר העברי הראשון │ בית פרימן │ בית אברמוביץ │ בית קנר │ בית הפקידות הראשון │ אורוות הברון │ בית העירייה הישן │ בית הרופאים │ בית מאירוביץ │ בית אחרון הביל"ויים │ באר המושבה │ מגדל המים │ בית העם │ גן המושבה │ גן העיר │ בית התבשיל │ יד לנדיב │ היקב │ בית בלקינד-לוין │ בית זרובבל │ המדרשה לחקר חיבת ציון │ בריכות ביל"ו │ בית התווים │ בית שמואל כהן │ רחוב נחמהאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אתרים היסטוריים...חוברתתשי"- -196אתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
אתרים ראשונייםספרמילנר, רחל │ מורג, יעקב (עורך)תשנ"ג 1993118(9) ראשון-לציוראשון לציון │ יקב │ מוזאון ראשון לציון │ מייסדי ראשון לציוןאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תיירות
באין מרבד קסמים - עולי תימן בארץ ישראלספרדרויאן, ניצהתשמ"ב 1982965.53(9) דרוהתיישבות │ חקלאות │ עדות המזרח│ עלייה וקליטה │ עלייה ראשונה │ קהילה יהודית בתפוצות │ תימןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, עלייה וקליטת עלייה
בארץ המזרחספרהירשברג, אברהם שמואלתשל"ז 1977152(9) הירדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רשמי מסע
בדרך הראשונה לציון : מסיפורי מושבות העלייה הראשונהספרדגן, שאול │ דגן, רות1998962.1(9) דגןזלמן דוד לבונטין │ ועד חלוצי יסוד המעלה │ פקידות הברון │ העלייה הראשונה │ באר טוביה │ בת שלמה │ גדרה │ הגליל התחתון │ זכרון יעקב │ יבנאל │ יסוד המעלה │ כפר תבור │ מאיר שפיה │ מזכרת בתיה│ מטולה │ מנחמיה │ משמר העמק │ נס ציונה │ סג'רה │ עתלית │ פתח תקווה │ ראש פינה │ ראשון לציון │ רחובותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בדרך לשילוב מחדש : פיתוח סביבה לימודית יחודית לתלמידים עם הפרעות התנהגות כשלב מעבר בדרך לשילובם מחדש במערכת החינוך הנורמטיבית : ספר הניסוי תשנ"ט תשס"ג, 1999-2003ספראביטל-עוזרי, עינת │ כחלון, ג'קי │ ואחריםתשס"ד 2004חברה ורווחה │ חינוך │ מערכת החינוך │ הפרעות התנהגותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, חינוך
בהתעורר עם : העליה הראשונה מרוסיהספרקלויזנר, ישראלתשכ"ב 1962933.609.47 קלאחובבי ציון │ חיבת ציון │ הקונגרסים הציוניים │ התנועה הציונית ברוסיה │ העלייה הראשונה │ ועד חלוצי ייסוד המעלה │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
בוסתן הראשונים : אנתולוגיה של סופרי ראשון לציוןספראורן, יוסף (עורך)1989892.408 בוסאנתולוגיות │ סוגה ספרותית │ סופרים │ דוד יודילוביץ │ זלמן דוד לבונטין │ דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ביהודה החדשה : קובץ ציוריםספרפוחצ'בסקי, נחמהתרע"א 1911דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
בימי בילו : שישים שנה לעלייתםספרמאירוביץ, מנשה1942942(9) מאיביל"ו │ היסטוריה של ארץ ישראל │ מנשה מאירוביץ │ הביל"ויים בראשון לציון │ עליות לארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
בין אזרחים ותושבים בראשון לציון (1900-1914)מאמר בכתב-עתגלעדי, דן1974942.12(9) קשת ארץ ישראל בתקופה העותמנית │ ארץ ישראל בראשית המאה העשרים │ רכישת קרקעות │ מושבות │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בין הצהרת כורש להצהרת בלפורספרשטרן, מנחםתשס"ו 2006933.02 שטרביל"ו│ היסטוריה של עם ישראל │ הכרזת כורש │ הצהרת בלפור │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ שיבת ציון (פרס)דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
בין ימין לשמאל : החוגים האזרחיים בשנות העשריםספרדרורי, יגאל1990933.64 דרוהתיישבות │ חקלאים │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מפלגות פוליטיות │ ציונות │ מפלגת ציונים כלליים │ הקונגרס הציוני הי"ד │ תל אביב │ תנועת העבודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בין ציון לציונות : תולדות התנועה הציונית 1881-1914סדרת ספריםגולדשטיין, יוסי1979 תשל"ט933.609 גולאירופה │ אמנסיפציה │ אביב העמים │ אמריקה הדרומית │ ארצות הברית │ ארצות ערב │ בולגריה │ בריטניה │ גולה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ בנימין זאב הרצל │ תנועת ההשכלה │ התיישבות │ חיבת ציון │ יהדות אורתודוקסית בתפוצות │ יהודים וערבים │ היישוב החדש │ מבשרי הציונות │ המהפכה הצרפתית │ מלחמת השפות בארץ ישראל │ מפלגות פוליטיות │ עלייה וקליטה │ יהודה לייב פינסקר │ פרעות │ פוגרומים │ ציונות │ הקונגרס הציוני │ תימןביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
בית הכנסת הגדול בראשון-לציוןמאמר בכתב-עתרוזנסון, ישראלתשס"ו 2006118(9) ראשון-לציואתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת
בית הספר העברי בראשון לציוןמאמר בספריודילוביץ, דוד1974בית ספר חביב │ עברית בעבריתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
בית הספר העתידי כרמים : בין תיאוריה למעשהחן, דודתש"ס 2000חינוך │ עתיד החינוך │ בית ספרדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
בית רוטשילד וארץ ישראל : מפעלם של אדמונד וג'ימס רוטשילד בארץ ישראלספרקרסל, גצל1954933.609 (שמה) רוטהברון רוטשילד │ הברון ג'ימס דה רוטשילד │ בית לאומי │ חקלאות │ יק"א │ קרן קיימת לישראל │ קק"לביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
במעבר : היהודים בארץ-ישראל במאה הי"ט בין ישן לחדש ובין יישוב ארץ הקודש לבין לציונותספרקניאל, יהושעתש"ס 2000956.940.3 קני ‬היסטוריה של ארץ ישראל │ המאה התשע עשרה │ חיי חברה ומנהגים בארץ ישראל │ התיישבות │ חובבי ציון │ העלייה השנייה │ היישוב הישן │ היישוב החדש דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חברה ורווחה
בני בילו : פרשות וציורים מדברי ימי החלוצים הראשונים בארץ-ישראל (בשנת ה'תרמ"ב-תרמ"ה)בן-ציון, שמחהתר"ץ 1930ביל"ודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
בני דורי : זכרונות, מאמרים, נאומים, אישיםספרחביב-לובמן, דבתש"ן 1990296.092 חביזלמן דוד לבונטיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בנתיב הביל"ויים : זכרונות ישראל בלקינדספרבלקינד, ישראל1969 תשכ"ט962(9) בלקישראל בלקינד │ גדרה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ היישוב הישן │ ראשון לציון והסביבה │ הביל"ויים │ ביל"ו │ מושבות │ מים│ מעיין עין הקוראביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
בנתיב השליחות : השומר הצעיר בכור הפעילות הפוליטית בשנים 1932-1939ספרשמיר, בונים1990 933.643 שמיהתיישבות │ תנועות נוער │ תנועות פוליטיותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בעיות בריאות הסביבה באזורי התעשייה בראשון לציוןכתבה בכתב עת1985628.4(9) הביאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
בעקבות הביל"ויים : פרקי זכרונותספרחרמוני, אהרון1952971.2(9) חרמחיים נחמן ביאליק │ ביל"ו │ גדרה │ בנימין זאב הרצל │ זאב ז'בוטינסקי │ יומנים │ מקווה ישראל │ נחום סוקולובדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
בקומה זקופה : סיפורה של יונה קומש דמארי-מזרחי ובני תקופתה בראשית המאהספרטבעוני, שלמהתשמ"ז 1987965.53(9) טבעשיבת ציון│ נווה ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, עלייה וקליטת עלייה, שכונות, אזורים ורחובות
ברוח ובחיל : שרשרת חוליות ומעשים בקורות היישוב מגירוש ספרד (1492) עד הזמן הזהספרעבר-הדני, אהרןתשי"ב 19629(9) עברראשון לציון │ ביל"ו │ ביצות │ גירוש ספרד │ דוד הראובני │ היסטוריה של ארץ ישראל │ היסטוריה של עם ישראל │ העפלה │ הצלה בשואה │ בנימין זאב הרצל │ ארגון השומר │ התיישבות │ חיים ויצמן │ חינוך │ טבריה │ ירושלים │ כיבוש העבודה │ ברל כצנלסון │ מאורעות תרפ"ט │ שלמה מולכו │ מושב │ מלחמת השחרור │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ ניל"י │ נשים דגולות │ עליות לארץ ישראל │ צפת │ פנחס רוטנברג │ הברון רוטשילד │ שבתאי צבי │ תל אביבדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ברקאי : כולל שירים על ישראל ועל ישוב ארץ ישראל ועל המושבותספראימבר, נפתלי הרץתרמ"ו 1886892.41 אימשירה │ מושבות │ התיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
בשדה החכמה והמדעים : תגלית הימים האחרוניםספרמאירוביץ, מנשה │ יודילוביץ, דודתרנ"ח 1898חינוך │ הוראת המדעיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
בתי ספר ניסויים : בית היוצר לחדשנות בחינוךספרחן, דוד (עורך) │ ספורטה, אסנת (עורכת)תשס"ח 2008(9)370.11 בתיבית ספר פתוח │ בתי ספר ייחודיים │ חדשנות │ ישראל │ מחקר חינוכידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוךספרחן, דוד (עורך)תשס"ו 2006(9)370.11 בתיבית ספר כרמים │ בית ספר פתוח │ בתי ספר ייחודיים │ חדשנות │ ישראל │ מחקר חינוכידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
גאולה תתנו לארץ : חברת "גאולה" לרכישת קרקעות 1902 - 1914ספרכץ, יוסףתשמ"ז 1987956.94.04 כץהתיישבות │ מושבות │ גאולת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח-1948ספרנחמיאס, יעקב │ מלצר, אפי (עורכים)2001981.1(9) גדוחטיבת גבעתי │ מלחמת העצמאותביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
גדול תולעת המשי בארץ ישראלספרמאירוביץ, מנשהתרנ"ו 1896חקלאות │ תולעת המשידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
גילגולי המחילות של בעל "התקוה"כתבה בכתב-עתרוגל, נקדימון1994892.14 עת-מההמנון │ התקווה │ נפתלי הרץ אימברדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
גישה קהילתית כשיטת התערבות טיפולית ותרומתה בפיתוח תוכניות לקידום האוכלוסיה בקהילהדו"חתשמ"ט 1988חברה ורווחה │ קהילהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
גלריה ואוצרות בבית הספרשטיניץ, עמי2000חינוך לאמנות │ לימוד אמנותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
דבש מסלע : מחקרים בספרות ארץ ישראלספרגוברין, נוריתתשמ"ט 1989892.409 גובמנחם אוסישקין │ איורים │ ארץ ישראל בספרות │ חיים נחמן ביאליק │ מיכה יוסף בן גוריון │ חמדה בן יהודה │ שמחה בן ציון │ נחום גוטמן │ אהרן דוד גורדון │ א.ד. גורדון │ חקר הספרות │ זאב יעבץ │ אריה יפה │ יעקב מלכוב │ קדיש יהודה סילמן │ עיתונות ציונית │ נחמה פוחצ'בסקי │ יוסף צבי רמוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
דגל המדינה : עלון חד פעמי : כ' תמוז התרצ"דעלוןגילוני, מ.תרצ"ד 1934דגל המדינהדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
דו"ח 5 על הביקורת בעיריית ראשון לציוןדו"חתשל"ז 1977118(9)352.8 דוחמשרד מבקר המדינהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
דוח מיוחדאגד דוחות1983 - 2001118(9)352.8 דוחדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
דיוקנה של ארץ ישראל 1840-1914ספריפה, בנימיןתשמ"ג 1983(9)94 יפההיסטוריה של ארץ ישראל │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתאתרים היסטוריים, ביטחון, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה, היסטוריה, חקלאות, תחבורה
דיליז'אנס לשנים הראשונותספרירדני גליה (עורכת)196597(9) דילעיתונות עברית │ עליות לארץ ישראל │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ בית הייסמןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
דין וחשבון כספי של ועד המושבה ראשון לציון ומוסדותיו לשנת תר"ףדו"חאיתן, א. │ שושני, ס.תרפ"א 1921118(9)352.8 דיןדו"ח כספידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
דין וחשבון מפעולות המועצה המקומית ראשון לציון לשנות 1933-1935דו"ח1936118(9)352.8 דיןדו"ח פעולותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
דיפוזיה של רעיון אורבני: שכונת "תל-אביב" כמודל לתוכניות להקמת פרברים מודרניים בארץ ישראל בסוף העשור הראשון של המאה ועד מלחמת העולם ה-1מאמר בכתב-עתכץ, יוסי1984304.2(9) אופפרברים │ פריפריה │ סוציולוגיה עירונית │ ארץ ישראל בתקופה העותומנית │ תל אביב-יפואדריכלות ובנייה, איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה
דפוסי תכנון : דירה בניין שכונה מרכז עיר מטרופולין מדינהספרחתוקה, טלי (עורכת)2020(9)307.1 דפותכנון ערים │ נווה דקלים │ התפתחות ראשון לציון │ מטרופולין תל אביבאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ה"פוסטה" של המושבות (כתוצאה מהתחרות בין המעצמות זכו המושבות לבולים וחותמות)כתבה בכתב-עתלינדבאום, אריה198105(9) עת-מדואר │ שירות דואר │ ארץ ישראל בתקופה העותומנית │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
האדמה לחלקיה1930גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
האחד עשר מראשון לציוןספרחורשי, אריהתשכ"ט 1969118(9) ראשון-לציוןמלחמת העצמאות │ חטיבת גבעתידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
האחד עשר מראשון לציוןספרחורשי, אריהתשכ"ט 1969118(9) ראשון-לציומלחמת העצמאות | חטיבת גבעתי | פעולות התגמול | גדוד 52 |ביטחון, היסטוריה
האישה בספרות הנשים של העלייה הראשונהמאמר בכתב-עתברלוביץ, יפהתש"ן 199005(9) קתדנשים │ העלייה הראשונה │ נחמה פוחצ'בסקי │ חמדה בן-יהודה │ נחמה גיסין │ מרים פפרמייסטר │ יהודית הררי │ אלישבע בסברן │ חנה לונץ-בולוטין │ חנה טרגר │ איטה ילין │ העלייה הראשונה │ ביהודה החדשה (קובץ סיפורים) │ בכפר ובעבודה (קובץ סיפורים) │ פמיניזםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
האליבי של המקרימאמר בספרלובין, אורליתשס"ב 2001(9)305.48 עבריוכבד בת מרים │ הדסה │ הסתדרות נשים ציוניות באמריקה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הנצחה │ רוזה וולט-שטראוס │ ויצ"ו │ זכות בחירה │ מגדר │ מעמד האישה │ נשים │ נשים בצבא │ עליות לארץ ישראל │ אנדה עמיר-פינקרפלד │ נחמה פוחצ'בסקי │ ציונות │ תחנה לבריאות המשפחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
האנציקלופדיה העבריתאנציקלופדיהפרוור, יהושע (עורך)1980039 אנצדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
הבארון והמושבות : ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה 1882 - 1890ספראהרנסון, רן1990972.1(9) אהרהתיישבות │ אקולוגיה אנושית │ חקלאות │ חלוקה │ המאה התשע עשרה │ סוציולוגיה כפרית │ העלייה הראשונה │ מושבה│ קרקע חקלאית │ הברון רוטשילד │ דת │ בית הספרים │ גן העיר │ יקב │ פקידות הברון │ חקלאות │ מיםביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, חקלאות, מים
הבארון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ ישראל - הערכה מחדשמאמר בכתב-עתגלעדי, דןתשל"ז 197705(9) קתדהברון רוטשילד │ פקידות הברון │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הביל"וייםספרלסקוב, שולמית1979962.1(9) לסקהבילויים │ ביל"ו ׀ ישראל בלקינד ׀ אליעזר בן יהודה ׀ גדרה ׀ ועידת קטוביץ ׀ מקווה ישראל ׀ העלייה הראשונה ׀ העלייה השנייה ׀ יחיאל מיכל פינס ׀ ציונות ׀ הברון רוטשילד ׀ זאב אברמוביץ │ ראובן יודילביץ │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הברון הציוניכתבה בכתב-עתארנון, יוחנן1984942.11(9) עתהברון רוטשילד │ פקידות הברוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הגדנ"ע : מההגנה לצה"לספרקורן, דודתשנ"ה 1995 355.31 קורגדודי נוער │ צה"ל │ מדינת ישראלביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הגישה האנטי-פילאנתרופית בימי העליה הראשונהמאמר בכתב-עתקלנר, יעקבתשל"ז 1977942.11(9) קתדתפיסות של ההתיישבות I העלייה הראשונה I יצחק רילף I אחד העם I משה לייב לילינבלום I חובבי ציון I עבודת אדמה I היישוב ואפוטרופסיודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות, עלייה וקליטת עלייה
הדובי רוצה להיות בריא : כבוד לגופך ולסביבתךמאמר בכתב-עתידיד, שולה2006חינוך לבריאות │ חינוך הגיל הרךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
הדרך למצוינות : סיפורי הצלחה של בתי ספרספרפישר, יעל │ היימן, רויטלתשס"ט 2009חינוך │ חינוך למצוינותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ההיסטוריה של ארץ ישראלסדרת ספריםשביט, יעקב (עורך)החל מ-19819(9) היסהיסטוריה של ארץ ישראל │ מוסלמים │ צלבנים │ המנדט הבריטי בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
ההתיישבות היהודית וטענת הנישול (1878-1948)ספראבנרי, אריה ל.תש"ם 1980972(9) אבניחסי יהודים-ערבים │ תקופת המנדט הבריטי │ התיישבות │ היסטוריה של ארץ ישראל│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ההתישבות היהודית וטענת הנישול (1878-1948)ספראבנרי, אריה ל'תש"ם 198097(9) אבנהתיישבות │ יחסי יהודים-ערבים בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הודעה בדבר שיעורי ארנונה : היטל ארנונה כללית לשנת 2004דו"חעיריית ראשון לציון2004118(9)336.2 עירארנונה│ מיסים│ תקציב עירונידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
הוויכוח בין פתח-תקווה לראשון-לציון על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטוריתמאמר בכתב-עתקניאל, יהושעתשל"ט 197905(9) קתדראשון לציון │ פתח תקווה │ מושבות │ התיישבות │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הולדתו של דגלכתבה בכתב-עתביין, אלכס1978דגל הדינהדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הופקדה התוכנית שתחבר את השכונות החדשות במזרח ראשון לציון והעיר הוותיקהכתבה בעיתוןנרדי, גיא2021שכונת החצבים │ מזרח ראשון לציון │ מחנה צריפין │ תכנון עריםאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, שכונות, אזורים ורחובות
החינוך העברי בארץ ישראלספראלבוים-דרור, רחלתשמ"ז 1987(9)370.9 אלבחינוך דתי │ חינוך יהודי │ חינוך עברי │ בתי ספר │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הסתדרות המורים בישראל │ מוסדות חינוך ותרבות │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת השפות בארץ ישראל │ מערכת החינוך │ פוליטיזציה של החינוך │ תחיית הלשון העברית │ התנועה הציונית │ דוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
החינוך העברי בארץ ישראלספראלבוים-דרור, רחלתשמ"ז 1987370 אלבחינוך │ חינוך עברי │ חינוך בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
החלטת שר החינוך בעניין חטיבות הביניים בראשון לציוןכתבה בכתב-עת1983 373 הדחטיבת ביניים │ משרד החינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
הטיול המשפחתי לחולות נחל שורק וחוף פלמחיםכתבה בכתב עת1967304.2(9) כתבנחל שורק │חוף פלמחיםאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הטיפול בנושאי איכות האוויר באגף איכות הסביבה בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1990354.3(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הטלית והדגל : הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינהספרכהן, אשרתשנ"ח 1998933.642 כהןהציונות הדתית │ דת ומדינה │ העשור הראשון של מדינה ישראל │ דגל ישראלדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת
היהודים בארץ ישראלמאמר בספרמוצקין, ליאותרצ"ט 1939933.608.1 מוצמושבות │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
היחידה לרווחה ברשות המקומית : המודל של ראשון לציוןדו"חלסר, חנוך │ סאקי, שמריזתשנ"ב 1992חברה ורווחה │ קהילה │ מנהל עירונידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
היחידה לתברואה ברשות המקומית : המודל של ראשון לציון - המחלקה לתברואה באגף לאיכות הסביבה ותברואהדו"חלסר, חנוךתש"ן 1990118(9)353.9 לסרתברואהאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
היחסים בין ערבים ויהודים בארץ-ישראל : (1860-1948)ספראסף, מיכאל1970יחסי יהודים-ערבים │ ערבים פלשתינאיים בישראל │ ארץ ישראל במאה התשע עשרה │ ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי │ ארץ ישראל במאה התשע עשרה │ היסטוריה של ארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
היכל התרבות ראשון לציוןאתר אינטרנטהצגות │ מופעים │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
הימים היפיםספרשבא, שלמהתשל"ט 197997(9) שבאחלוצים │ העלייה הראשונה │ אליעזר בן יהודה │ חידוש השפה העברית │ חיי לילה │ פקידות הברון רוטשילד│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, מים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
היקף ואופי הגל הראשון של ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890)מאמר בספראהרנסון, רןתשמ"ח 1988110.8(9) מחקארץ ישראל │ גיאוגרפיה היסטורית │ גיאוגרפיה היישובית │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ קרן קיימת לישראל │ קק"לגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הישוב בעת החדשה : ציוני דרך בטרם מדינהספרסטמפלר, שמואל (עורך)תשמ"ג 1983971.2(9) ישועיתונות עברית │ התיישבות חקלאית │ השלטון הטורקי בארץ ישראל │ חינוך עברי │ בנימין זאב הרצל │ העלייה השנייה │ החלוצים │ יוסף חיים ברנר │ אהרון דוד גורדון │ ארגון בר גיורא │ ארגון השומר │ אלכסנדר זייד │ ארגון ניל"י │ תל-חי │ יוסף טרומפלדור │ הצהרת בלפור │ מאורעות תרפ"ט │ העלייה הבלתי לגאלית דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929 : בחינה כלכלית ופוליטיתספרגלעדי, דןתשל"ג 1973971.2(9) גלעאוכלוסייה │ בנייה │ גאוגרפיה חקלאית │ ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל │ התיישבות │ כיבוש העבודה │ העשור השלישי במאה העשרים │ מפלגות פוליטיות │ מפלגת פועלי ארץ ישראל │ מפא"י │ משק משפחתי │ עיור │ העלייה הרביעית │ עפולה │ פוליטיקה │ הקונגרס הציוני ה-14 │ רכישת קרקעות בארץ ישראל │ תכנון כפרי │ תל אביב │ תעשייהאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
הכשרה מקצועית לבני נוער הנושרים ממסגרות פורמאליות בעיריית ראשל"צ ו"בבזק" מרכזמאמר בכתב-עתאיל, דרורה1998חינוך │ הכשרה מקצועית │ נשירה מלימודים │ עבודה סוציאליתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המאבקים על דמותם של בתי הספר הלאומיים והשתקפותם בדיוני אספות המורים תרנ"ב-תרנ"ומאמר בכתב-עתלנג, יוסף1996דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המדבר בלשון ערבמאמר בכתב-עתרון, חיים1984ערביתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המורים החלוציםספרהרמתי, שלמה1999(9)370.9 הרמיצחק אפשטיין │ יהודה גור גרזובסקי │ הוראה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ שמחה וילקומיץ │ חיים אריה זוטא │ חינוך │ ניסן טורוב │ ישראל טלר │ דוד יודילוביץ │ דוד ילין │ זאב יעבץ │ ברל כצנלסון │ המאה התשע עשרה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מורים │ יהודה ליב מטמן כהן │ אסתר שפיראחינוך
המורים החלוציםמאמר בכתב-עתהרמתי, שלמה1999חינוך │ הוראה │ חלוציות │ דוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המושבה העברית בנוף ארץ ישראל 1882-1914ספרבן-ארצי, יוסיתשמ"ח 1988971.2(9) בן-אהיסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ מבני ציבור │ מבנים חקלאיים │ מושבה │ משק בעלי חיים │ סוציולוגיה כפרית │ העלייה הראשונה │ שימושי קרקע │ תכנון אזורי│ רקע אידיאולוגי│ בית הספרים │ בית פקידותאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
המושבה ראשון לציון : מבט חדש על אנשים ומעשיםספרשפירא, יונההתשפ"א 2021118(9) (שפי) ראשון-לציובארות │ גנים ציבוריים │ דגל ישראל │ היסטוריה של ארץ ישראל │ התיישבות │ מחקר │ מכתבים ואיגרות היסטוריים │ המוזאון לתולדות ראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
המושבותמאמר בספרזגורודסקי, מלךתרפ"ג 19239(9) ספרמושבות │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
המושבות : ראשית היצירהספרלרמן, סרג'יו2002759.9(9) לרמראשון לציון │ ארץ ישראל באמנות │ גדרה │ זכרון יעקב │ ישראל │ מושבה │ מזכרת בתיה │ פתח תקווה │ ציור ישראל │ ראש פינהאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
המושבות העבריות בארץ ישראל עד המלחמה העולמיתספרמאירוביץ, מנשהתשל"ח 19789(9) מאימושבות │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
המושבות העבריות ערב מלחמת העולם הראשונה : מקורות לסמינרעבודת סמינרקולת, ישראלתשכ"ח 19689(9) קולמושבות │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
המושבות הראשונותספרשיבי, יעקב1986מושבות │ התיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
המושבות וראשיתו של תכנון פיסי כפרי בארץ ישראל : הערכה מחדשמאמר בספרבן-ארצי, יוסיתשמ"ח 1988110.8(9) מחקארץ ישראל │ גיאוגרפיה היסטורית │ גיאוגרפיה היישובית │ התיישבות │ עליות לארץ ישראל │ קרן קיימת לישראל │ קק"לגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
המחרשה הארץ ישראלית : תולדותיה והתפתחותהספראביצור, שמואלתשכ"ה 1965631.3(9) אביחקלאות │ עבודת אדמה│ ציוד חקלאי │ מחרשהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
המעיין : ליובל ה-90חוברתחביב, זרבבלתשי"ב 1962118(9) ראשוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
המר מינה ועדה שתלווה האינטגרציה בראשון לציוןכתבה בכתב-עת1983373 הדאינטגרציה │ שילוב │ משרד החינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המרכז לחינוך סביבתי בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1990363.7(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המרכז לתשושי נפש בראשון לציוןכתבה בכתב-עתבן-משולם, דפנה │ וינברגר, טלי2006דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
המרכזים לחינוך סביבתי ברשויות המקומיות - סקירת פעילות בתקופת הדיווחדו"ח שנתי1989363.7(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
המשך ותמורה : הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשניהספרקניאל, יהושעתשמ"ב 1982971.2(9) קניהתיישבות │ חיבת ציון │ חילוניות │ חלוקה │ היישוב החדש │ היישוב הישן │ לאומיות יהודית │ מושבה│ העלייה השנייה │ פועלים│ שמיטה │ חינוך │ דוד יודילוביץ │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
המשלחת הבין לאומית ביפו ובראשון לציוןמאמר בכתב-עתחובב, ש.תרע"ט 1919דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
המשרד לענייני דתות : המועצה הדתית ראשון לציוןדו"ח שנתי1998296.506 מבקדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת
המתרחצים בים תל-אביב כמקור לתחלואה עצמיתמאמר בכתב-עת1989304.2(9) הביאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
הנטיעות בראשון לציוןספרמאירוביץ, מנשהתרצ"ט 1939דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
הנסיונות והניסויים החקלאיים בהתיישבות היהודית מראשיתה ועד מלחמת העולם הראשונהספראורן, עמירםתשנ"ג 1993630(9) אוראהרן אהרנסון │ ארץ ישראל בתקופת השלטון העותומני │ בתי ספר חקלאיים │ חינוך חקלאי │ יק"א │ מושבה │ העלייה השנייהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
הספריות הציבוריות בימי העלייה הראשונהמאמר בספרשידורסקי, דב1981ספריות │ תרבות │ בית הספריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
הסתדרות המורים מקדמת בברכה את פני השרכתבה בכתב-עת1983373 הדמשרד החינוך │ הסתדרות המוריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
העיתונות העברית בארץ ישראל בשנים 1863-1904ספרירדני, גליהתשכ"ט 1969(9)07 ירדעיתונות │ ארץ ישראל במאה התשע עשרה דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
העליות הראשונות מיתוס ומציאותספרקלנר, יעקבתשמ"ב 1982942.1(9) קלנהעלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ עליות לארץ ישראל │ ארץ ישראל ויהדות התפוצות │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ משה ליב לילינבלום │ תנועת העבודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הערבים אשר בארץ ישראלספרבלקינד, ישראל1969ערביי ארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
הערכת תכנית "מחויבות אישית" בתיכון מקיף ה' ראשל"צעבודת גמר לתואר "מוסמך"נוימן-סטון, תמר2006חינוך │ חינוך בני נוער │ פעילות לבני נוער │ מחויבות אישיתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
הפקקים בעלייה - וזו השיאנית התורניתכתבה בעיתוןליברמן, גיא2021629(9) גלופקקיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תחבורה
הקמת מרכז מורים אזורי למדעים וטכנולוגיה : במסגרת יישום דו"ח הררי - "מחר 98" במרכז הפדגוגי ראשון לציון : תכנית עבודה - יולי 1996אהרני, חנה1996דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
הקמת שתיים מהמושבות הראשונות: ראשון לציון וזכרון יעקבמאמר בכתב-עתאהרנסון, רן1977‫ 108(9) נופ ‬ועד חלוצי ייסוד המעלה│ מייסדי ראשון לציוןגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון לציון כמושבות חקלאיותמאמר בכתב-עתאהרנסון, רןתשמ"ז 198705(9) קתדמושבה │ מושבות חקלאיות │ חקלאות│ מעיין עין הקורא│ מייסדי ראשון לציון │ זלמן דוד לבונטין │ יוסף פיינברגדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית 1903 - 1914ספרשילוני, צבי1990933.66 שילארץ ישראל │ ההסתדרות הציונית│ ארגון השומר │ התיישבות │ חינוך │ חקלאות │ המחצית הראשונה של המאה העשרים│ חקלאות │ ייעור│ תנועת המזרחי │ ציונות │ קרן קיימת לישראל │ רכישת קרקעות בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, חקלאות
הקתדרה העממית בראשון לציוןמאמר בכתב-עתיפין, מאיר1991דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
הראשונה לציוןמאמר בכתב-עתפפר, אנשיל1995דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
הראשונים : ספורים מן העליה הראשונה לארץ-ישראלספרנאור, מרדכי1983962.1(9) נאוהעלייה הראשונה I תולדות היישוב I מושבות I נשיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
הרוטשילדיםספרחרמוני, אהרןתרצ"ו 1936הברון רוטשילד │ משפחת רוטשילדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
השבת משאבים: מיחזורזיו, דבורהתש"ן 1990628.4(9) השבמיחזוראיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
השגנו את יעדינו <על פרשת הרפורמה בראשון לציון>כתבה בכתב-עתאברמסון, אמנון1983חינוך │ רפורמה בחינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
השוואת "שיטת התהליכים" של מרדכי סגל מקיבוץ המאוחד לבתי-הספר היסודיים הפעלתניים במערב ראשון-לציוןעבודת גמר לתואר "מוסמך"פקין, חן2005מרדכי סגל │ שיטת התהליכים │ מערב ראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
השקעת הענק של אסותא יוצאת לדרך: בית חולים חדש בראשון לציוןכתבה בעיתוןוינרב, גלי2021בתי חולים │ אסותא קופות חולים │ מתחם האלף │ מערב ראשון לציוןאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רפואה
השתרשות גידול תפוח הזהב בראשית ההתיישבות הציוניתמאמר בכתב-עתכץ, שאול197605(9) אריגידול תפוזים │ פרדסנות │ תפוזי שמוטי │ אהרן אהרנסון │ משה מונטיפיורי │ ראובן לרר │ מקווה ישראל │ מכון וולקני │ שדה הנסיונותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
השתרשות גידול תפוח הזהב בראשית ההתישבות הציוניתמאמר בכתב-עתכץ, שאול1976גידול תפוזיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
התאחדות המושבות ביהודה - תקנותקובץ תקנותתרע"ד 1914חוקים ותקנותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים: מראשון לציון לנחלת יהודה ובחזרהמאמר בכתב-עתעראקי-קלורמן, בת-ציון200005(9) קתדנחלת יהודה │ עולי תימן │ יחסי אשכנזים ומזרחים │ המשרד הארץ ישראלידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה, שכונות, אזורים ורחובות
התישבות העליה הראשונה - גרעין הישוב החדש בארץ ישראלמאמר בכתב-עתאהרנסון, רןתשמ"ח 1988העלייה הראשונה │ מושבות │ התיישבותאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
התלם הראשוןספרראב, יהודהתשמ"ח 1988118(9) (רב) פתח-תקוההתיישבות │ חקלאות │ פתח תקווה │ ביל"ו │ חובבי ציון │ הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ שמירה וביטחון │ העלייה השנייה │ המנדט הבריטיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
התלמידים עולים במעלות המידותמאמר בכתב-עתמושון, לבנה2008דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
התנועה הציונית ויהודי תימן (שליחותו של יבנאלי לתימן באור חדש)ספרמאיר, יוסףתשמ"ג 1983965.53(9) מאישמואל יבנאלידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
התפשטות שיר "התקוה" בימי יסוד רחובותמאמר בספרכהן, שמואל1974(9)9 זכרההמנון │ התקווה │ נפתלי הרץ אימבר │ רחובותדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
התקבלו במערכת (ספרים)כתבה בכתב-עת1993ספריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
התקוה : מקורו של ההימנון, תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להימנונים של אומות אחרותספררבינא, מנשהתשכ"ט 1969892.14 רביההמנון │ הימנונים │ התקווה │ נפתלי הרץ אימברדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
התקווה - עבר, הווה, עתיד : מסע רב תחומי בעקבות ההמנון הלאומי - מדריך למורים מלווה בשני תקליטורי שמעספר ותקליטוריםבלצן, אסתריתתשס"ט 2009(9)782.27 בלצנפתלי הרץ אימבר │ המנונים │ היסטוריה │ מוזיקה │ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ ישראלסדרת ספריםארבל, נפתלי (עורך)1980-9(9) תקודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
ותיקים מספריםספררוקח, יצחק1972942(9) רוקארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי │ הברון רוטשילד │ דוד יודילוביץ │ זלמן דוד לבונטיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
זכרונות : על המושבות היהודיות והמסעות בארץ-ישראל ובסוריה 1883-1899ספרשייד, אליהותשמ"ג 1983972.4(9) שידמושבות │ הברון רוטשילד │ אורוות הברון │ בית פריימן │ משטר הפקידות │ פקידי הברוןאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, היסטוריה, רשמי מסע
זכרונות אהרן : נעורים ובגרות בראשון לציוןספרעראקי, אהרןתשס"א 2001118(9) ראשון-לציואוטוביוגרפיה │ אהרן עראקיביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
זכרונות ארץ ישראל : מאה ועשרים פרקי-זכרונות מחיי הישוב בארץ מהמאה השבע-עשרה ועד ימינוספריערי, אברהם (עורך)19749(9) זכרהיסטוריה של ארץ ישראל │ ארץ ישראל בתקופה העותומנית │ ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי │ עלייה וקליטה │ ועד חלוצי ייסוד המעלה│ רכישת קרקעות │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
זכרונות מן העבר : הראשוניםספרקדם, גאולה1994118(9) נ ראשון-לציוביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
זכרונותי מן המושבהספרחביב, זרבבלתשמ"ו 1986118(9) ראשוןראשון לציון │ זרבבל חביבביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
זכרונותי מראשון לציוןחוברתהורביץ (בן זאב), גרטלה1973דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
זלמן דוד לבונטין, חייו ופעולותיוספריערי פלוסקין, י'תרצ"ב 1932933.611 (לבו) יערזלמן דוד לבונטיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
חביב וראשון בראשון לציוןמאמר בכתב-עתלוצקי, נילי1986 חינוך │ בית ספר חביבדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
חבלי תחיה : קובץ מאמרים נבחרים בשאלת הישוב העברי בארץ ישראל, מלפני חמישים שנה ועד פרוץ מלחמת העולםספרמאירוביץ, מנשהתרצ"א 1931971.2(9) מאיהתיישבות I חקלאות I ייצוא תעשייתי I מושבה I מטעים I ספרי יובל I מנשה מאירוביץ I תולדות היישובביטחון, היסטוריה
חבצלות בחולותספרקדם, גאולהנ קדםמושבהביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
חגים חדשיםמאמר בכתב-עתברלוביץ, יפה1989חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
חדוות תעשייהפרסום עירוניאופק, אתי │ לוין, נירה │ ואחריםתשנ"ו 1996חינוך │ חינוך מיוחדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
חולמים ומגשימים : מגילת חייהם ופעלם של רוקמי חזון תקומת מדינת ישראלספריערי-פולסקין, יעקב1967(9)923 יערדמויות I ציונות I תולדות היישובהיסטוריה
חיבת ציון שיבת ציון - ראשון לציון : לקט של רעיונות, ציוני דרך, מאורעות ודמויות של אישים בדרך לציונות מגשימהספרחביב, זרבבל │ עדיני, יונה (עורכת)תשמ"ב 1982חיבת ציון │ שיבת ציון │ ציונותביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
חידוש מגדל המים העתיק בראשון לציוןמאמר בכתב-עתכנען, ישראל1988חקלאות │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
חיי יום יום בארץ ישראל במאה התשע עשרהספראביצור, שמואלתשל"ו 1976ארץ ישראל במאה התשע עשרה │ חקלאות │ תעשייה │ הפקת מחצבים │ שלבים בפיתוח ארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות, תחבורה
חיי פועלת בארץ : אוטוביוגרפיהספרפקלמן, הניה2007(9)920.72 פקלאוטוביוגרפיה │ נשים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ נשים עובדות │ עלייה וקליטה │ העשור הרביעי של המאה העשרים │ העשור השלישי של המאה העשריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, נשים
חינוך, הסברה ופעילות ציבורית בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1988363.7(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
חמדת אבותספרגרא, גרשון1982973.1(9) חמדהעלייה השנייה │ תולדות היישוב בארץ ישראל │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומניתביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
חמדת אבותספרגרא, גרשוןתשמ"ב 1982(9)973.1 חמדאדריכלות ובנייה
טיפול בשפכים בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1990354.3(9) איכשפכים │ ביובאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
טיפול תכנוני בנושאי הסביבה בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1990354.3(9) איכתכנוןאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
טעם של פעםספרנאור, מרדכי │ גלעדי, דןתשמ"ד 198497(9) נאו│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ידיעות ראשון לציון : בטאון עירית ראשון לציון : יובל ה-75 של ראשון לציוןעיתוןגולדשטיין, דב (עורך)תשי"ז 1967מקומוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
יהודי תימן : היסטוריה, חברה, תרבות : יוצאי תימן בארץ ישראל - אסופת מאמריםספרעראקי-קלורמן, בת-ציון (עורכת)2004-2008933.553.3 עראחתונה יהודית │ יהודי התפוצות │ כלכלה │ לבוש │ מוזיקה │ מוסלמים ויהודים │ מחול │ משיחיות │ משפחה יהודית │ נשים │ ספרות │ פולקלור יהודי │ פיוטים │ צדקה │ צנעא │ תימן │ תעסוקה │ תפילה │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, נשים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
יהושע חנקין : האיש ופעלוספריערי, יהודה │ בן-אליעזר, מרדכי (עורך)תרצ"ג 1923(9)923 (חנק) יעריהודה ליב חנקין │ פקידות הברון רוטשילד │ יוסף פיינברג │ חדרה │ עמק יזרעאל │ ארגון השומר │ חיפהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
יום עיון בנושא פיתוח, ניצול ושימור מקורות המים באקוויפר החוףחוברת תקציריםדבורי, נועם צח (עורך) │ לישיץ, יעקב (עורך)תשס"ז 2007628.4(9) יוםאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
יום-יום בראשית המאהמאמר בכתב-עתקומפטון, אריאלה1990דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
יוסילי החלבןכתבה בכתב-עתגרפי, דליה200505(9) עת-ממקצועות דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
יזכר מצבת זכרון לחללי הפועלים העבריים בא"יחוברתרבינוביץ, א"ז (עורך)תרע"ב 1912)9(306.9 יזכהנצחה │ זיכרון קולקטיבידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
יחזקאל בראון : חייו ויצירתוספרלוז, רתם (עורכת) │ הירשברג, יהואש (עורך) │ לנדאו, פאול (עורך)2017(9)780.92 בראאוטוביוגרפיה │ ביקורת מוזיקה │ יחזקאל בראון │ מוזיקה ישראלית │ מוזיקה כלית │ מוזיקה לתאטרון │ מוזיקה קאמרית │ מוזיקה קולית │ מלחינים │ עיבודים מוזיקלייםביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
יחידה סביבתית - ראשון לציוןדו"ח שנתי1992354.3(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
יחידות חברתיות ואקולוגיות בנחלת יהודהחוברתאוני, דוד (עורך)1989118(9) ראשון-לציוראשון לציון │ נחלת יהודה │ חברה ורווחהאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
יחידות סביבתיות באיגודי ערים וברשויות מקומיותדו"ח שנתי1993354.3(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
יחסם של חובבי ציון לישוב הישן בשנים 1882-1890עבודת גמר לתואר "מוסמך"פריד, רחלתשל"ו 1976933.611 פריחובבי ציון │ חיבת ציון │ העלייה הראשונה │ היישוב הישן │ התיישבות │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
ייסוד "קרן קיימת" לשם גאולת הארץמאמר בספרגור (גרזובסקי), יהודה19749(9) זכרקרן קיימת לישראל │ קק"ל │ חקלאותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
ייסוד המושבה ראשון לציוןמאמר בספרלבונטין, זלמן דוד1974(9)9 זכרהתיישבות מושבות ארץ ישראל בתקופה העותומניתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ילדות בראשון לציון (1910-1920)ספרסגל-ז'מסון, ליפשהתשמ"ד 1984(9)923 סגלביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ילדות עברית : 120 שנה לבית הספר העברי הראשון "חביב" - תערוכהקטלוג תערוכהשפירא, יונה (אוצרת)2008372(9) שפיחינוך │ בית ספר │ עברית בעברית │ דוד יודילוביץ │ אליעזר בן יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
ימי בראשית (של ראשון לציון)כתבה בכתב-עתקיסטר, יוסף19819(9) בארהקמת ראשון ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
יסוד המעלהספרבריל, יחיאלתשל"ח 1978118(9) יסוד-המעלהמושבות I העלייה הראשונה I יסוד המעלה I התיישבות│ רכישת קרקעות │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
יש לי מושג : מושגים מתחום המורשת, הציונות והדמוקרטיה השזורים בסיפורה של ראשון-לציון וראשית ההתיישבות בארץ ישראל בין השנים 1882-1952חוברתגוזז, ציפי2005ציונות │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ העלייה הרביעית │ הקמת מדינת ישראל │ מלחמת העצמאות │ תחיית הלשון העברית │ תחיית השפה העבריתביטחון, דגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
ישראל בלקינד ו"קרית ספר": פרק בתולדות החינוך העברי בארץ ישראל תרס"ג-תרפ"ט (1903-1929)עבודת גמר לתואר "מוסמך"תרשיש, צביתשמ"ד 1984חינוך │ הוראה │ חלוציות │ ישראל בלקינד דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
ישראל בלקינד חייו ומאבקיוספרבן-ציון, קרן1978ישראל בלקינד │ ביל"ו │ הביל"ויים בראשון לציון │ חדרה │ הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ הדגל │ בית ספר חביב │ בית הספר העברי הראשוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
כה לחי : מסות בענייני חינוך ותרבותקררי, אליעזרתשכ"ח 1968חינוך │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
כח בחולות ראשון לציון - מה חדש בטבע - תצפיות זואולוגיותכתבה בכתב עתאילני, גיורא (עורך)│זוארץ, שלום (עורך)1976איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
כיצד הפכה "התקווה" להימנוןכתבה בכתב-עתהכהן, אליהו1978892.14 עת-מההמנון │ התקווה │ נפתלי הרץ אימברדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
כך זה היה... סיפורו של איש ניל"יספרבלקינד, איתן1983 תשמ"ג942(9) בלקהאימפריה העות'ומנית │ אצ"ל │ ניל"י │ מחתרות בארץ ישראל │ אבשלום פיינברג │ ראשון לציון והסביבה │ בית העםביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
כל האניות נשרפו : יוסף ויתקין איש העליה הראשונה היה מורה דרך לעליה השניהכתבה בכתב-עתלסקוב, שולמית2002יוסף לסקוב │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ חינוך בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
כל ההתחלותספר גרא, גרשוןתשמ"ד 1984(9)962 גראהיסטוריה של ארץ ישראל I אישים ודמויות I אוכלוסייה I התיישבות I ארץ ישראל I המנדט הבריטי בארץ ישראל I העלייה הראשונה │ בית העם │ התיישבות │ מים│ רכישת קרקעותאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
כל כתבי אחד העםספראחד העםתשי"ט 1969892.44 אחדאחד העם ׀ ספרות עבריתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
כל שירי נפתלי הרץ אימברספראימבר, נפתלי הרץ1950892.14 איממושבות │ התיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
כעניים בפתח : האירועים שהתרחשו ב-1900 בעקבות מסירת הטיפול במושבות הברון רוטשילד לחברת יק"אכתבה בכתב-עתלסקוב, שולמית198505(9) עת-מהברון רוטשילד │ יק"א │ מושבות הברוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
כעשב השדהספרטביב, מרדכי1974ס טביראשון לציון │ עדת יוצאי תימן │ מושבהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
כפר הנוער הראשוןכתבה בכתב-עתרפל, יואל1993כפרי נוערדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, כללי
כשהציונות נקנתה ב... פרנקים (90 שנה לחנוכת מסילת הרכבת ירושלים-יפו ו-100 שנה להתישבות ראשון לציון)כתבה בכתב-עתליננברג-נבון, מזל1982(9)382 לשכהתיישבות │ גאולת הארץ │ קו הרכבת יפו-ירושליםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תחבורה
כתב התקשורת בין באי כח הברון ראטשילד ויק"א מצד אחד ובין באי כח המושבות ראשון לציון, רחובות, פתח תקוה, ודי אל חנין, גדרה, זכרון יעקב וחדרה בתור מורשי החברה אגודת הכורמים המשותפת של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב מצד שני: הנעשה בראשוןללציון ביום ח"י תשרי תרס"זמסמך היסטוריתשל"ח 1978הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
כתבי משה סמילנסקיספרסמילנסקי, משהתרצ"ה 1935892.4 סמידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי, תרבות, אמנות וספרות
כתבי משה סמילנסקיספרסמילנסקי, משהתרצ"ה 1935דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, כללי, תרבות, אמנות וספרות
כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ ישראל סוג חומר דרויאנוב, אלתר (עורך) I לסקוב, שולמית (עורכת)תשמ"ב 1982933.61 כתב זלמן דוד לבונטין │ לורנס אוליפנט I ארגונים I ארץ ישראל I ביל"ו I התיישבות I חיבת ציון I חקלאות I היישוב הישן I יפו I ירושלים I עליות לארץ ישראל I פרעות I ציונות I קרקעות I רוסיה I שליחים ישראלים בחו"ל I הבילויים בראשון לציון│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות, מים
לארץ אבותינוספרלבונטין, זלמן דודתשכ"ג 1963118(9) ראשון-לציוחקלאות │ ביטחון │ הברון רוטשילד │ פקידות הברון │ התיישבות │ ועד חלוצי ייסוד המעלה │ מים│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקורא│ זלמן דוד לבונטיןביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
להיות איש מעשי : יותר מארבע שנים שהה נפתלי הרץ אימבר בארץ...כתבה בכתב-עתרוגל, נקדימון1989892.14 עת-מההמנון │ התקווה │ נפתלי הרץ אימברדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
להמציא ארץ, להמציא עם : תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונהספרברלוביץ, יפה1996892.43 ברלחמדה בן יהודה │ יהודים וערבים │ זאב יעבץ │ סופרות ומשוררות │ ספרות עברית │ עדות המזרח │ העלייה הראשונה │ נחמה פוחצ'בסקי │ תדמית האישה │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, נשים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
לוח ארץ-ישראל : מבחר מאמרים בידיעת הארץ שלוקטו מכרכי "לוח ארץ-ישראל"ספרלונץ, אברהם משה (עורך)תש"ם 198011(9) לוחידיעת הארץ │ גאוגרפיה של ארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
לידתה של ראשון לציוןמאמר בכתב-עתחביב, זרובבל1978 דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
לכו ונלכה : סיורים במושבות העלייה הראשונהספראהרנסון, רן200414(9) אהרתיירות │ אתרים │ האימפריה העותומאנית │ הברון רוטשילד │ ראשית המאה העשרים │ מושבות יהודה │ היקב │ מבנה היישוב │ בית הכנסת הגדול │ הגננת אסתר שפירא │ בית שליט │ בית הייסמן │ נפתלי הרץ אימבר │ נחמה פוחצ'בסקי │ מגדל המים │ גן העיר │ בית התבשיל │ רחוב הרצל │ בית הפקידות │ בית גורדון │ מלון לונדון │ בית ספר חביב │ ראשון לציון │ נס ציונה │ רחובות │ פתח תקווה │ יהודיה │ כפר סבא │ גדרה │ באר טוביה-קסטינה │ מוצא │ הרטוב │ זכרון יעקב │ שפיה │ בת שלמה │ טנטורה │ עתלית │ חדרה │ גן שמואל │ אילניה │ כפר תבור │ יבנאל │ בית גן │ מנחמיה │ בני יהודהאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תיירות
לכל אשפה יש כתובת: לקראת הצעת חוק המחזורכתבה בכתב-עתקפלן-דורון, עפרה1992363.7(9) נעמאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ללכת בעקבות ראשונים : לתלמידספראהרוני, חנה │ רון, עדנהתשמ"א 1981118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רשמי מסע
למען ציון : ההתערבות הכלל-יהודית במצוקת היישוב, תר"ל תרמ"ב, 1869-1882ספרקלנר, יעקב1977942(9) קלניישוב ארץ ישראל │ ארץ ישראל בתקופה העותומנית │ ארץ ישראל ויהדות התפוצותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
לקורותיו של הדגל הציונימאמר בכתב-עתאליאב, מרדכי1979דגל ישראלדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
לקט דיני פסח : הלכות, הליכות ומנהגיםחוברתתשמ"ח 1988דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת
לראות את הנולד : ללמוד על חיים בעולם בר קיימאמאמר בכתב-עתקריבוי, אורית2006דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
לשאלת הבחירותמאמר בכתב-עתוויליניץ, שלמהתרע"ט 1919דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מ"ביל"ו" עד "ויעפילו" : על ששים וחמש שנות האבקות, עליה, בנין ויצירהספרמאירוביץ, מנשה │ סלע, יצחקתש"ז 1947 96(9) מאי ‬העלייה הראשונה │ ביל"ו │ עליות לארץ ישראל │ העפלה לארץ ישראל │ התיישבותביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
מ"בילו" ועד "יעפילו": על ששים וחמש שנות האבקות, עליה, בנין ויצירהספרמאירוביץ, מנשהתש"ז 1947942(9) מאיביל"ו │ היסטוריה של ארץ ישראל │ מנשה מאירוביץ │ הביל"ויים בראשון לציון │ עליות לארץ ישראל│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקורא │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, מים, עלייה וקליטת עלייה
מאה שנות התיישבותספרגבתי, חייםתשמ"א 1981972(9) גבת │ ועד חלוצי ייסוד המעלהחיבת ציון │ היישוב היהודי בארץ ישראל │ האימפריה העות'ומנית בארץ ישראל │ ביל"ו │ ראש פינה │ זכרון יעקב │ גדרה │ יסוד המעלה │ עקרון │ נס ציונה │ נטיעת כרמים │ רחובות │ חדרה │ משמר הירדן │ חקלאות │ באר טוביה │ מטולה│ מחנים │ התיישבות בגולן במאה התשע עשרה │ התפתחות המושבות ביהודה ושומרון │ פקידות הברון רוטשילד │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ ארגון השומר │ מושבי פועלים │ מושבות הגליל התחתון │ ההסתדרות הציונית │ המשרד הארצישראלי │ דגניה │ חוות כינרת │ מרחביה │ אגודת ההתיישבות השיתופית │ חוות בן שמן │ חולדה │ קבוצות כיבוש וקבוצות עבודה │ כפר סבא │ תחנות הנסיונות │ עליית יהודי תימן │ מלחמת העולם הראשונה │ גירוש יהודי יפו ותל אביב │ כפר גלעדי │ תל חי │ איילת השחרדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
מאה שנות שמירה בישראלספרעבר הדני, אהרן1954942(9) מאהארגון השומר │ ארץ ישראל │ המאה התשע עשרה │ המחצית הראשונה של המאה העשרים │ מאורעות תרפ"א-תרפ"ב │ מזכרת בתיה │ נס ציונה │ ראשון לציון │ רחובות │ העלייה הראשונה │ ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מאפייני רווחה בערים הגדולות : אוכלוסייה, עלייה ומשאביםמאמר בכתב-עתקופ, יעקב │ בלנקט, יואל │ שרון, דלית1992118(9)353.5 קופחברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, כללי
מבחר כתבי נפתלי הרץ אימברספראימבר, נפתלי הרץתרפ"ט 1929892.14 איממושבות │ התיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
מגדלי מיםמאמר בכתב-עתנחמני-שוסטרמן, רבקה1994מים │ מגדל מים │ חקלאותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
מדיניות הקרקע ומדיניות ההתיישבות של הברון רוטשילדמאמר בספראהרנסון, רן199097(9) גאוהתיישבות │ גאולת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מדלית הקולוניא ראשון לציוןעלוןברמן, אריאל1969דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מדריך ישראל : אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץאנציקלופדיהיצחקי, אריה (עורך)1979140.3(9) מדרבית הייסמןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מדריך לאתרי התיישבות : אתרים, מבנים, מוזיאוניםספרנובשטרן, נחמה (עורכת) │ חבר יעל (עורכת)תשמ"ט 198914(9) מדרראשון לציון │ היסטוריה │ ארכיונים │ התיישבות │ יקבים │ ישראל │ מוזיאונים │ עליות לארץ ישראל │ שימור אתרים │ שימור אתרים מראשית ההתיישבותאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
מדריך רחובות ראשון לציוןספרשני, יעקב1998118(9) ראשוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, שכונות, אזורים ורחובות
מהשביל אל הדרך : קובץ מאמרים ומכתבים בשאלות הישוב העברי בארץ ישראלספרמאירוביץ, מנשהתרצ"ו 1936971.2(9) מאימנשה מאירוביץ I יישוב ארץ ישראל I מושבות
מועדונית "בני ארזים" : תשס"ג-תשס"דסויה, ריקי │ ויסמן, מרקתשס"ה 2005מועדוניות │ מרכז טיפולי לילד│ שכונת ראשוניםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
מורה דרך בארץ ישראל וסוריהספרלונץ, אברהם משהתרנ"א 1891(9)1 לונמסעות │ טיולים │ ארץ ישראלגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מורים בקהילה מתוקשבתמאמר בכתב-עתאוחנה, שרה2000חינוך│ קהילהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
מושב עובדים בנחלת יהודה (תרע"ג-1913)מאמר בכתב-עתשפר, יהודהתש"ן 199005(9) קתדנחלת יהודה │ נחלת-יהודה │ מושב פועלים │ חובבי ציון │ חיים חיסין │ ברל כצנלסוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מושב עובדים בנחלת יהודה (תרע"ג-1913)מאמר בכתב-עתשפר, אוריתש"ן 199005(9) קתדנחלת יהודה │ מושב │ העלייה השנייה │ מושב עובדים │ חיים חיסין │ ברל כצנלסון │ משפחת שניפר │ חובבי ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
מושבות העלייה הראשונה תרמ"ב-תרס"ד, 1882-1904 : תמונות ורשמים : קטלוגקטלוג תערוכהשפירא, יונהתשס"ב 2002982.24 שפיהתיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מושבות ראשונות, אישים ראשוניםחוברתאקרמן, אדם198097(9) נ אקרמנחם אוסישקין │ אילניה │ נפתלי הרץ אימבר │ יהודה שלמה חי אלקלעי │ רחל בלובשטיין │ רחל המשוררת │ אליעזר בן יהודה │ רחל ינאית בן צבי │ אהרן דוד גורדון │ א"ד גורדון │ דגניה │ מאיר דיזנגוף │ יחיאל מיכאל הלפרין │ ארגון השומר │ יוסף ויתקין │ זאב ז'בוטינסקי │ אלכסנדר זייד │ זכרון יעקב │ חדרה │ יהושע חנקין │ זאב טיומקין │ הלל יפה │ קבוצת כנרת │ כפר תבור │ ברל כצנלסון │ שמואל מוהליבר │ משה מונטיפיורי │ כפר מוצא │ מושבות │ מזכרת בתיה │ מטולה │ מרחביה │ משמר הירדן │ נס ציונה │ יואל משה סלומון │ יחיאל מיכל פינס │ פתח תקווה │ אברהם יצחק הכהן קוק │ חיים קלוריסקי מרגלית │ צבי הירש קלישר │ ראש פינה │ ראשון לציון │ הברון רוטשילד │ ארתור רופין │ רחובות │ יצחק יעקב ריינס │ מניה שוחט │ צבי הרמן שפיראביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, תרבות, אמנות וספרות
מזכרונותיו של אחרון הבילוייםספרמאירוביץ, מנשהתש"ו 1946942(9) מאיביל"ו │ היסטוריה של ארץ ישראל │ מנשה מאירוביץ │ הביל"ויים בראשון לציון │ עליות לארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות, עלייה וקליטת עלייה
מחוז המרכזדו"ח שנתי1998354.3(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מחזון להגשמה - מנהיגות בונה יישוב : 120 שנה לראשון לציוןספרנאור, מרדכיתשס"ג 2003118(9) ראשון-לציובית ספר חביב │ התקווה │ דוד יודילוביץ │ יין │ זלמן דוד לבונטין │ ספריות │ פנאי │ ראשון לציון │ תזמורותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
מחקר דרישות אנוש במרכזים גריאטריים - המרכז הגריאטרי ראשון לציון : חקר משתמשים USER'S STUDYדו"חניר-גולדפדר, לאה │ רקטור, יואבתש"ן 1990גריאטרייהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
מי היה נפתלי חסיד?כתבה בכתב-עתרוגל, נקדימון199105(9) עת-מדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
מידע ראשון : מידע לתושבים אודות השירותים בעירחוברתאוני, דוד (עורך)תשנ"ב 1992118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מידע ראשון : מידע לתושבים אודות השירותים בעירחוברתאוני, דוד (עורך)1992118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מיומן אחד הבילוייםספרחיסין, חייםתשכ"ז 1967971.2(9) חיסביל"ו │ חלוצים וחלוציות │ מושבה │ יומנים │ עליות לארץ │ ישראל │ ראשון לציון │ בית הפקידות │ הבילויים בראשון לציון │ מים │ כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ ישראל │ רכישת קרקעותביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מיחזור חומרים מהאשפה מודל ראשון לציוןכתבה בכתב עתגפן, חנן1993628.4(9) איכמיחזוראיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מייסדי ראשון לציוןקטלוג ברנר, יצחק │ שפירא, יונה2006118(9) (ברנ) ראשון-לציומייסדי ראשון לציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מייסדי ראשון-לציון : קטלוגחוברתברנר, יצחק │ שפירא, יונה │ חביב-גרין, תרצה2006118(9) ראשון-לציוביוגרפיה │ ביל"ו │ קטלוגים │ תצלומים │ מייסדי ראשון לציון │ זלמן דוד לבונטין │ זאב אברמוביץ │ יצחק לוי אייזנבנד │ יצחק גרברג │ שרגא פייבל הייסמן │ נםתלי אברהם הילל │ יהודה לייב חנקין │ יצחק לייב טופורובסקי │ ראובן יודלביץ │ משה אהרן כהן │ צבי לבונטין הכהן │ צבי פוסצ'לסקי │ יוסף פיינברג │ בנימין פיין │ אהרן-מרדכי פריימן-דרור │ יקב פרץ פריימן │ אליעזר אלחנן שליט │ בית שליט │ אלבום המשפחות הממוחשב │ חובבי ציון │ הברון רוטשילד │ פרנק מייזלר │ ציפורה פייגה לבונטין │ חיה שרה אברמוביץ │ מינדל אייזנבנד │ בלומה גרברג │ פייגה הייסמן │ רחל לאה הלל │ שרה חנקין │ קריינה עטרה טופורובסקי │ בתיה יודלביץ │ פנינה פעריל כהן │ לאה לבונטין │ ברטה פיינברג │ פניה פיין │ מרים פריימן │ שפרה פרימן │ שרה שליטביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מיכאל הלפרין - אחד מחולמי ולוחמי הגאוליםספררייכר, מרדכי1970(9)962.1 ריימושבות │ מיכאל הלפרין │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומניתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מילות השיר האח ראשון לציוןעמוד באתרליפמן שליט, אריה יום טובשירה עבריתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץספרפין, צביה │ שגב, מאירה │ מזרחי, אילה (עורכות)1991113.5(9) פיןמישור החוף │ מים │ ארץ ישראל │ חולות נודדים │ חולות │ דרום מישור החוף │ אקלים │ השרוןגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מכתבים על מושבות ארץ ישראלחוברתגריבסקי, פנחס בן צביתרפ"ז 1927118(9) גרימושבות │ ארץ ישראל בתקופה העותומניתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מלחמת העמים : יומןספרבן-הלל הכהן, מרדכיתשמ"א 1981940.4 בן-המלחמת העולם הראשונה │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ ארץ ישראל בתחילת המאה העשריםביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מלחמת העמים : יומןספרבן הלל הכהן, מרדכיתשמ"א 198194(9) הכהניל"י│ התיישבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מממציאים ומאמצים : מחוללי המהפכה בדרכי הייצור בארץספראביצור, שמואלתשמ"ו 1986המצאות│ ממציאים │ חקלאות │ תעשייה│ טכנולוגיה│ היקב│ יקבי ראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, תעשייה
ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהספראפרתי, נתן1991(9) 942 אפרמלחמת העולם הראשונה I ירושלים I היישוב החדש I האימפריה העות'מאנית I היסטוריה
מנחת ערבספרמאירוביץ, מנשה1941971.2(9) מאידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מנחת-ערב : זכרונות מכתבים ותעודות לתולדות חבת ציון והציונותספרמאירוביץ, מנשה │ ינובסקי, הלל יסרתש"א 1941חיבת ציון │ חובבי ציון │ העלייה הראשונה │ ציונות │ תעודותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
מנשה מאירוביץ - תר"ך-תש"ט 1860-1949 : חייו ופעלוספרתש"י 1960923(9) (מנש)מנשה מאירוביץ ׀ ביל"ודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מסלול ייחודי של פינוי-בינוי יאפשר את התחדשות שכונת רמת אליהו בראשל"צכתבה בעיתוןנרדי, גיא2020פינוי-בינוי │ רמת אליהו │ מערב ראשון לציון │ תכנון ובנייה │ תכנון עריםאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מסע אל הילדות : דמויות בראשון לציוןספרגורדון, אבשלום1990ס גורביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מסע אל השרשים : כ"ח באדר תרמ"בחוברתגיסין, רחל (עורכת) │ היימן, אביבה (עורכת)תש"ן 1990ועד חלוצי ייסוד המעלה │ הקמת ראשון לציון │ ייסוד ראשון לציון │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מסע בארץ המובטחתספרחיסין, חייםתשמ"ב 1982152(9) חיסהיסטוריה של ארץ ישראל │ המאה התשע עשרה │ מים│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים, רשמי מסע
מספורי הראשונים לציוןספרחביב-לובמן, דבתרצ"ד 1934118(9) (חבי) ראשון-לציוביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, כללי
מעבר מגורים במושבות שהפכו לערים: ראשון לציון וכפר סבאעבודת גמר לתואר "מוסמך"חסון, שלמה19739(9) חסומושבות │ עיורדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מעון יום לילדים ע"ש ליפשה ז'מסון ברמת אליהומאמר בכתב-עת1989372.21 מעומעונות יום │ מערכת החינוך │ שכונת רמת אליהו │ רמת אליהודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
מעשה באב, בבן ובמסיוןמאמר בכתב-עתרוגל, נקדימון1990דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
מעשה בתמירוניםכתבה בכתב עתזו-ארץ, שלום1974איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
מעשי רוקחים : פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראלספרמיכלין, אמנוןתש"ס 2000אמונות טפלות │ היסטוריה של ארץ ישראל │ המאה העשרים │ המאה התשע עשרה │ סגולות │ רוקחות │ רוקחים │ תרופותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רפואה
מפעל ביה"ס הרוקד ראשל"צ - מרכז דרומיכתבה בכתב-עתהכט, עודד1984חינוך │ חינוך גופני │ ריקוד │ הוראת הריקודדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
מפעלו של הברון רוטשילד בתקופת העלייה הראשונהמאמר בכתב-עתגלעדי, דן1982942.11(9) גלעהברון רוטשילד │ פקידות הברון │ העלייה הראשונה │ ארץ ישראל בתקופה העותמנית │ארץ ישראל בראשית המאה העשריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
מצאנו מים : באר המושבה ומגדל המיםחוברתשפירא, יונה (עורכת)תשס"ג 2003חקלאות │ מים │ באר המושבה │ מגדל המים │ גן המושבהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
מקאטוביץ עד באזל : התנועה לציון ברוסיהספרקלאוזנר, ישראל933.61 קלו ‬ציונות │התנועה הציונית ברוסיה │קונגרסים ציוניים │ בנימין זאב הרצל │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מקומון BE 106 חדשות ראשון לציוןמקומוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מקומון ראשון לציון מערבמקומוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מקטוביץ עד באזל תרמ"ה - תרנ"זספרקלויזנר, ישראלתשכ"ה 1965933.66 קלוהקונגרס הציוני │ בנימין זאב הרצל │ דוד וולפסון │ ציונותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
מקטוביץ עד באזל תרמ"ה-תרנ"זספרקלויזנר, ישראלתשכ"ה 1965933.601 קלומושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מרד המתיישבים בראשון לציון ב-1887 ומרד המהגרים בניו יורק 1882מאמר בכתב-עתקלנר, יעקבתשל"ח 1978יהודה לייב פינסקר │ אוטואמנסיפציה │ הגירת יהודים לארצות הברית │ משה לייב לילינבלום │ אליאנס │ המבנה החברתי של המתיישבים בארץ ישראל │ פקידות הברון │ הברון רוטשילד │ חובבי ציון │ מייסדי ראשון לציון │ אליעזר בן יהודה │ המליץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
מרד המתיישבים בראשון לציון ב-1887 ומרד המהגרים היהודים בניו-יורק ב-1182כתב-עתקלנר, יעקב197705(9) קתדהברון רוטשילדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מרדכי לובמן ז"ל האיש ופעלו : ליקוטים מזכרונותיו, מכתביו מאמריוספרחביב-לובמן, יעקב (עורך)תשכ"ח 1968(9)923 חבי (לוב)מרדכי לובמן │ דוד יודילוביץביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
מרכז פדגוגי לחינוך המיוחד בראשון לציוןכתבה בכתב עת1989מרכז פדגוגי │ מרכז חינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
מרש ציוני בראשון לציוןכתבה בכתב עתגרוסמן, חיים2006942.11(9) גרובנימין זאב הרצל │ ביקור הרצל בראשון לציון │ הברון רוטשילד │ ביקורי הברון רוטשילד בראשון לציון │ שמעון בן זאב │ היקב │ כרמל מזרחי │ דגל ישראל │ דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
מרשומות אחד הבילוייםספרחיסין, חיים │ לסקוב, שולמית (עורכת)תשנ"א 1991962(9) חיסביל"ו │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חיים חיסין │ מכתבים ואגרות היסטוריים │ עליות לארץ ישראל │ מיםביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
משורר חולם על דגל : גלגוליו של דגל המדינה ומדוע שולב בו מגן דוד סמלם של סטודנטיםכתבה בכתב-עתרפל, יואל1984דגל ישראלדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
משחקים במושבה ראשון לציוןחוברתערבה פלג, נילי2005(9)118 ראשון-לציו (משח)מוזאון ראשון לציון │ משחקיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
משפחות חקלאיות בראשון לציוןספרנחמיאס, יעקב1999ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
משפחת האדמהספרסמילנסקי, משהתשי"ד 1964(9)97 סמיהתיישבות │ מושבות │ היישוב היהודי בארץ ישראל │ ערביי ארץ ישראל │ יהודה לייב חנקין │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
משפט הישוב החדש בארץ ישראלספרהירשברג, אברהם שמואלתשל"ט 1979חובבי ציון │ היישוב הישן │ מושבה │ היקב │ יין │ מלאכהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, תעשייה
משפט הישוב החדש בארץ-ישראלספרהרשברג, אברהם שמואלתשל"ט 197994(9) הרשארץ ישראל בתקופה העותמנית │ ארץ ישראל בראשית המאה העשרים │ התיישבות │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
משק ההדרים היהודי בארץ ישראלספרדודזון, מנשה2003(9)634אזור בשור │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חקלאות │ כלכלה חקלאית │ מפעלי מים │ משק המים │ פרי הדר │ אזור ראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
משק ההדרים היהודי בארץ ישראל והשתלבותו במרחבעבודת גמר לתואר "מוסמך"דודזון, מנשה2000תפוזים│ לימונים │ פירות הדר │ גידול הדרים דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
מתחם היקב בראשון לציון - רצ / 40 / 15כתבה באתר עמותת מעירים2021ראשון לציון │ היקב │ חברת JTLV │ פרויקט בנייה │ אתרים היסטורייםאדריכלות ובנייה, אתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
נופים: עיונים בידיעת הארץ, 9 - 10כתב-עתאהרנסון, רן1977ועד חלוצי יסוד המעלה │ מושבות │ גאוגרפיה │ חקלאותגאוגרפיה, היסטוריה, חקלאות
נחשונים בהתישבות : סיפורה של תקופה באומר ובתמונה. מסוף המאה התשע-עשרה ועד מלחמת העולם הראשונהספרפורן, זבולון (עורך)תשל"ט 1979971.2(9) נחשהתיישבות │ גליל (אזור) │ ראש פינהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ניצולי השואה תושבי ראשון-לציוןספרדגן, טובה (עורכת)2001933.47 ניצראשון לציון │ השואה │ ניצולי השואהביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
נכונות התושבים לקבל ביטוח רפואי לניתוחים בחו"ל במקום הנחה במיסים : (סקר טלפוני)סקרתשמ"ט 1989דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
נסיונות בהתיישבות : המשרד הארצישראלי 1908-1914ספרשילה, מרגליתתשמ"ח 1988(9)971.2 שילהמשרד הארצישראלי │ התיישבות │ רכישת קרקעות │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
סופית: אושרה תוכנית המגדלים במתחם היקב בראשון לציוןכתבה באתר חדשותציאון, הילה2020היקב │ חברת JTLV │ בנייה בראשון לציון בשנות האלפייםאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
סיסילי איילנד (1881) וראשון לציון (1882) - דמיון ושוניכתבה בכתב-עתשילה, מרגליתתשנ"ד 1994933.05 ציוהתיישבות │ ציונותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
סיפור חייםרוזנצוויג-אלוני, גלילה │ אלוני, לאה │ אלוני דבתשנ"ב 1992דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
סיפורי בתים : סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתיישבותספרענר, זאב (עורך)198897(9) ספוספורי בתים │ התיישבות │ היסטוריה של ארץ ישראל │ מבנים │ שימור אתרים מראשית ההתיישבות │ תצלומים │ בית פריימן │ בית גורדון │ מלון לונדון │ מוזאון לתולדות ראשון לציון │ בית הרפואות │ בית הייסמן │ בית מנשה מאירוביץ │ אתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
סיפורי ערים : סיפורן של שישים וארבע עריםספרענר, זאב (עורך)2001118(9) ספוערים │ מושבותגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
סיפורי ראשונים : "היינו ילדים וזה היה מזמן..."ספרשורק, אמוץ2003118(9) ראשון-לציוילדות │ זכרונותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
סל הענבים : סיפורים ארצישראליים בתקופת העליה הראשונהספרירדני, גליה1967מושבות │ סיפורים קצרים│ העלייה הראשונהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, תרבות, אמנות וספרות
סמלי מדינת ישראלספראופז, חיים (עורך)תשמ"ז 1987(9)320.4 ישראמנות יהודית │ דגלים │ הכרזת העצמאות │ המנונים │ ישראל │ סמל מגן דוד │ מנורת הקנים │ סמלים יהודיים │ התקווה │ מגילת העצמאותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
סעי יונה : יהודי תימן בישראלספרסרי, שלום (עורך)1983965.53(9) סעיהתיישבות │ חינוך │ מרדכי טביב │ שמואל יבנאלי │ יהדות ואמנויות │ יהודי התפוצות │ כלכלה │ שרה לוי תנאי │ המאה התשע עשרה │ מוזיקה מזרחית │ רמב"ם │ סיפורי עם │ ספרות עברית מודרנית │ ספרות תורנית │ עליות לארץ ישראל │ להקת מחול ענבל │ פועלים │ צורפות │ ציירים │ רחובות │ תימן │ תל אביב │ נחלת יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, עלייה וקליטת עלייה, שכונות, אזורים ורחובות, תרבות, אמנות וספרות
ספורי משפחותספרענר, זאב (עורך)1990922.962 ספו │ 97(9) ספוסיפורי משפחות │ הבילויים בראשון לציון │ הביל"ויים בראשון לציון │ היסטוריה של ארץ ישראל │ משפחה יהודית │ יהודה לייב חנקין │ יהושע חנקיןאתרים היסטוריים, ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ספורי נשים בנות העליה הראשונהספרברלוביץ, יפה1984ס ספוסופרות ומשוררות │ העלייה הראשונהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
ספר היובל : פרקים בחיי הגמנסיהספרפלדמן, עין-יה (עורכת) │ גנדלמן, מנחם (עורך)1989118(9) ראשון-לציוחינוךביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ספר היובל לקורות המושבה "ראשון לציון"ספרפריימן, אהרן מרדכיתרס"ז 1907118(9) ראשון-לציומייסדי ראשון לציון │ אורוות הברון │ בית הספרים│ מעיין עין הקורא │ מיםאדריכלות ובנייה, אתרים היסטוריים, ביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, חקלאות, מים
ספר היובל של הסתדרות המוריםספרקמחי, דב (עורך)תשט"זדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ספר היובל של הסתדרות המורים : תרס"ג-תשי"גספרקמחי, דב (עורך) │ ריקליס, לוי יתחק (עורך)תרפ"ט 1929הסתדרות המורים │ מורים בארץ ישראל │ מורים במדינת ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ספר העליה השניהספרחבס, ברכה (עורכת) │ שוחט, אליעזר (עורך)תש"ז 1947962.2(9) ספראוטוביוגרפיה │ אישים ודמויות │ בריאות│ היישוב הישן │ היסטוריה של ארץ ישראל │ כיבוש העבודה │ העלייה השנייה │ עליות לארץ ישראל │ נשיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, נשים, עלייה וקליטת עלייה
ספר העלייה הראשונהספראליאב, מרדכי (עורך)תשמ"ב 1982962.1(9) ספרעלייה ראשונה I מחקר │ ספריות ציבוריות │ ביל"ו │ הברון רוטשילד │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חיבת ציון │ חינוך עברי │ יהודי התפוצות │ יהדות התפוצות │ יהודים וערבים │ היישוב הישן │ יפו │ ירושלים │ המאה התשע עשרה │ העלייה הראשונה │ ציונות │ תחיית הלשון העברית │ תימן │ ועד חלוצי ייסוד המעלה│ מעיין עין הקורא│ זלמן דוד לבונטין │ נפתלי אברהם הלל│ יצחק לייב טופורובסקי │ דוד יודילוביץ │ יוסף פיינברגהיסטוריה, חינוך, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
ספר הציונות : תקופת חיבת ציוןספריבנאלי, שמואל (עורך)תשכ"א 1961933.61 ספרמזכרת בתיה I משה מונטיפיורי I המאה התשע עשרה I התיישבות I חובבי ציון I חיבת ציון I ביל"ו I ארץ ישראל I יהודה ליב פינסקר I אוטואמנסיפציה I העלייה הראשונה I עליות לארץ ישראל I ציונות I הברון רוטשילד I ועד חלוצי ייסוד המעלה│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות, מים
ספר הקונגרס למלאות חמש ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשוןספרליב, יפה (עורך)תרפ"ג 1923933.66 ליבהקונגרס הציוני │ בנימין זאב הרצל │ דוד וולפסון │ ציונותדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל תרע"ח - תש"ח 1918 - 1948ספראטיאש, משה (עורך)1963היסטוריה
ספר התקנות לעדת ראשון לציון בארץ-ישראלחוברתתרנ"ח 1898חוקים ותקנות │ ייסוד ראשון לציון │ מייסדיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ספר נחלת יהודהספרחובב, מאיר (עורך)תשכ"ז 1967118(9) (ספר) נחלת-יהודהנחלת יהודה │ נחלת-יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ספר שמותספרבן הלל הכהן, מרדכיתרצ"ח 1938933.609 הכהמאיר דיזנגוף │ יחיאל מיכל הלפרן │ חיים וייצמן │ יהושע טהון │ זלמן דוד לבונטין │ שמריהו לוין │ שמואל מוהליבר │ נחום סוקולוב │ פרץ סמולנסקין │ יוסף קלוזנרביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ספר תולדות ההגנהספרדינור, בן-ציון1977952.1(9) ישרצבא│ ביטחוןביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ספרות הילדים העברית 1900-1948ספראופק, אוריאלתשמ"ח 19880.28 אופדוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
ספרייה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותומניתספרשידורסקי, דבתש"ן 1990(9)027 שידספריות │ חינוך │ המחצית השנייה של המאה התשע עשרה │ ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ בית הספריםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תרבות, אמנות וספרות
סקירה על מצב הישוב החקלאימאמר בכתב-עתמאירוביץ, מנשה1939מושבהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
עברית בעברית תחילהמאמר בכתב-עתהרמתי, שלמהתש"ס 2000חינוך │ לימוד עברית │ הוראת השפה העברית │ עברית בעברית │ אליעזר בן יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
עוד לא אבדהספראימבר, נפתלי הרץתרנ"ו 1896892.14 אימההמנון │ התקווה │ נפתלי הרץ אימברדגל ישראל וההמנון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עוד מסיפורי ארץ אהבתיספרנאור, מרדכי199497(9) נאו חינוך עברי │ בית ספר חביב │ הברון רוטשילד │ דוד יודילוביץ │ תחיית השפה העברית │ באר המושבה │ חיים חיסין │ יוסף פיינברגאתרים היסטוריים, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, מים
עולם הולך ונעלם : החקלאות במושבה העברית בשנות העשרים של המאה העשריםספרהשולמי, יאיר1995(9)972.4איורים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חקלאות │ חקלאים │ העשור השלישי של המאה העשרים │ מושבה │ ציוד ומיכון חקלאידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
עולם קטןמאמר בספריודילוביץ, דודתרצ"ו 1936עיתונות │ ילדים ונוער│ חינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
עולמיספרבן הלל הכהן, מרדכיתרפ"ז 1927‫9(9) בן-ה ‬ארץ ישראל בתקופת האימפריה העותומנית │ יהודי רוסיה │ חובבי ציון │ חיבת ציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עטרץ : סדנת ילדים לכתיבהעיריית ראשון לציוןתשנ"א 1991סדנת כתיבה │סדנאות כתיבהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
עיור המושבות בישראלמאמר בכתב-עתגונן, עמירםתשל"ב 1972גאוגרפיהגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עירי ראשון לציוןחוברתגל, מלי │ צבי, ורדהתשמ"א 1981118(9) ראשון ילדים │ נוערגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עירי ראשון לציון בת 120 : לקט לגני הילדים ולכיתות היסוד118(9) ראשוןילדים ונוערדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
עיריית ראשל"צ לבג"ץ: הקו החום של הרכבת הקלה יסב נזק לעירכתבה בעיתוןצור, שלומית2019תחבורה ציבורית │ מטרו │ מטרונית │ הרכבת הקלה │ הקו החוםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תחבורה
עיריית ראשל"צ רוכשת בית קולנוע ישן ובוחנת להפעיל במקום חללי עבודה משותפיםכתבה בעיתוןצור, שלומית2019קולנוע רב חן │ לב העיר ראשון לציון │ רחוב ז'בוטינסקי בראשון לציוןאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
על מי גשמים לא משלמיםמאמר בכתב-עתקוזלובסקי, אסתר │ אלגור, אילת1999דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות, מים
על סף מאה חדשה : ארץ ישראל בשנים 1897-1902ספרגור (גרזובסקי), יהודהתש"ם 1980942(9) גורארץ ישראל בתקופה העותומנית │ ארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה │ ארץ ישראל בראשית המאה העשרים│ רכישת קרקעות │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
עלייה והתיישבות במדינת ישראלספרביין, אלכס198296(9) ביןאזור לכיש │ היסטוריה של ארץ ישראל │ ההסתדרות הציונית העולמית │ היסטוריה של מדינת ישראל העשור הראשון │ התיישבות │ יק"א │ מלחמות ישראל │ עליות לארץ ישראל │ ציונות │ הבארון רוטשילד │ ארתור רופיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
עליית בני ביל"ו והתאחזותם בארץמאמר בספרחיסין, חיים1974942(9) חיסביל"ו │ היסטוריה של ארץ ישראל │ חיים חיסין │ הביל"ויים בראשון לציון │ עליות לארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, עלייה וקליטת עלייה
עליתו של נושא חינוכי לסדר היום הציבורי ברשות מקומית : קריות החינוך בראשון-לציוןעבודת גמר לתואר מוסמךאוני, דוד1988370 אונחינוך │קריית החינוך │ רשות מקומיתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
עם בני דורי : פרקי זכרונות ודמויות אישייםספרסמילנסקי, דודתש"ב 1942זלמן דוד לבונטיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עם וארץ קמים לתחיה - רשמי מסע בארץ ישראלספרקלוזנר, יוסף1944892.409 קלומסעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רשמי מסע
עם חקלאים עברים בארצנוספראטינגר, עקיבאתש"ה 1945630(9) אטידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
עצה ותושיה: הצעה על דבר מטע כרמים וגדול גפנים בארץ ישראלספרמאירוביץ, מנשהתרמ"ה 1885גידול גפניםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
עצי תפארתחוברתשקולניק, יעקב[2018]582.16 שקועצים │ נטיעות │ גן המושבה │ קרב עיון קרא │ מעיין עיון קרא │ זוהרי אבו אל ג'יבן │ דרך הביטחון │ בית הקברות הישןאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, שכונות, אזורים ורחובות
ערים ועיור בישראלספראפרת, אלישעתכנון ערים│ ערים בארץ ישראל גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
עשור למחלקה למען הנוערעיריית ראשון לציוןתשמ"ח 1988מחלקות בעיריית ראשון לציון │ חינוך הנוערדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
עשר הערים הירוקות בישראלכתבה בכתב עתאובלינגהרץ, אבי2008איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
פועלים יהודים ועבודה עברית בראשון לציון (עד 1914)מאמר בכתב-עתגלעדי, דןתשל"ד 1974933.643.05 מאסעבודה עברית │ מפלגות פועלים │ איגודי פועלים │ התיישבות │ מושבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
פועלים יהודים ועבודה עברית בראשון לציון (עד 1914)מאמר בכתב-עתגלעדי, דן1974עבודה עברית │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ הביל"ויים│ ביל"וביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
פותחים-סוגרים : עלון מרכז ההדרכה לספריות בישראלעלון1998ספריות │ תרבותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
פלחים, מכונות ואיכרים : תולדות הטכניקה החקלאית מתחילתה ועד סוף המאה ה-19ספרשטין, אשרתשנ"א 1991630.9 שטידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
פנה ויתד : להנהגת המושבה ראשון לציוןתרס"ז 1907118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, היסטוריה, כללי
פסיקות של הראי"ה קוק בסוגיות סביבה בחיי המושבות בארץ ישראל : הלכה אידיאולוגיה ומציאותמאמר בכתב-עתשמש, אברהם אופיר2006איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת
פעילות בראשון לציון בחברה להגנת הטבעכתבה בכתב עת1974304.2(9) טבעאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
פרוטוקול המועצהפרוטוקול1984118(9)060 פרוישיבות מועצה │ ישיבות מועצת העירדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
פרויקט נ.צ. - נבחרת ציורכתבה בכתב-עתוקשטיין, דוד2008חינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
פריחת ההדר : יזמות פרטית ביישוב, 1890 - 1939ספרקרלינסקי, נחום2001(9)634 קרלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
פרקי הפועל הצעירספרשוחט, אליעזר (עורך) │ שורר, חיים (עורך)תרצ"ה 1935933.643 פרקמפלגות פועלים │ מפלגות ציוניות │ פוליטיקהביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
פרקים בתולדות הישובספרסמילנסקי, משהתשי"ד 196497(9) סמיראשון לציון │ באר טוביה │ ביל"ו │ הגדודים העבריים │ גדרה │ הגליל העליון │ הגליל התחתון │ דגניה │ היסטוריה של ארץ ישראל │ ארגון השומר │ התיישבות │ התיישבות יהודית בעבר הירדן │ זכרון יעקב │ חדרה │ זאב טיומקין │ יהודים וערבים │ יסוד המעלה │ יק"א │ כיבוש העבודה │ המושבה כינרת │ מזכרת בתיה │ מטולה │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת העולם השנייה │ מלחמת השחרור │ מרחביה │ משמר הירדן │ נס ציונה │ סג'רה │ הספר הלבן │ עליות לארץ ישראל │ העלייה השנייה │ פועלים │ פתח תקווה │ קרן היסוד │ קרן קיימת לישראל │ ראש פינה │ הברון רוטשילד │ רחובות │ רכישת קרקעות בארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל 1799 - 1948ספרלוי, ניסים1998(9)610.69 לויארץ ישראל │ בתי חולים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ המאה התשע עשרה │ מחלות │ קופות חולים │ ראשית המאה העשרים │ רפואה │ רפואה ציבוריתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, רפואה
פרקים על ראשית ההתישבות החקלאית היהודית החדשה בארץ-ישראל תקצ"ט-תר"ןספררוזנטל, ימימהתשל"ט 197994(9) רוז ‬התיישבות │ מושבות │ יסוד המעלה │ ראש פינה │ פתח תקווהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
צילומי ארץ ישראל הראשוניםספרשילר, אלי (עורך) │ לוין, מנחם (עורך)1989022(9) צלוארץ ישראל │ צילום │ צלמיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי, תרבות, אמנות וספרות
ציר שלוח : מארץ ישראל לפולין בשליחות קרן קימת לישראל תרצ"ז, 1937ספרחביב, זרבבלתרצ"ז 1937933.543.8 חבישליחים ארצישראליים בחו"ל │ עלייה וקליטה של יהודי פולין │ התיישבות │ קרן קיימת לישראל │ קק"לדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם בענין ישוב ארץ ישראלספרויסוצקי, קלונימוס זאבתשמ"א 1981152(9) ויסדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם בענין ישוב ארץ ישראלספרויסוצקי, קלונימוס זאבתשמ"א 1981971.2(9) ויסחובבי ציון │ ועידת קטוביץ │ אחד העם │ ירחון השילוח │ יישוב ארץ ישראלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
קודם כל : מסיפורי ראשוניםספרלסקוב, שולמיתתשמ"ו 1986(9)962‬ לסק ‬התיישבות │ זלמן דוד לבונטיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
קול קורא : חייו וזמניו של יוסף ויתקיןספרלסקוב, שולמית1986923(9) ויתהתיישבות │ מושבות │ חקלאות │ גאולת הארץ │ יוסף ויתקין │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייהביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
קומץ הזרעונים הראשוןמאמר בספרמאירוביץ, מנשה1974942(9) מאיחקלאות │ גידולים בראשון לציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
קורות ראשון לציון : מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת הימיםספרחביב, זרובבל ; חביב-לובמן, דב1965118(9) ראשון-לציובית העם | גן העיר | יקב | דגל ישראל | דגל המדינה │ התיישבות │ ועד חלוצי ייסוד המעלה│ מייסדי ראשון לציון │ מושבות │ חקלאות │ מים │ רמת אליהו │ נווה אליהו │ שיבת ציון│ נווה ציון│ רכישת קרקעותביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, היסטוריה, חקלאות, מים, שכונות, אזורים ורחובות
קרן קיימת הראשונה לציוןחוברתחביב-גרין, תרצה1996933.66 חביקרן קיימת לישראלהיסטוריה
קשרים חברתיים ועמדות בקרב תושבי נחלת-יהודה: סקר 1988ספראוני, דו (עורך)1988נחלת יהודה │ נחלת-יהודה │ חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
ראש העיריה מודיע על כשל? בראשל"צ זה קרה: סיפור על "שיפור" שלא צלחכתבה בכתב עתאפלבוים, דוד2003איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשון - תמונה בזמן : ממושבה לעיר : תרמ"ב-תשס"זחוברתמוזאון ראשון לציון │ יצחק ברנר2004118(9) ראשון-לציוהיסטוריה של ארץ ישראל │ המאה העשרים │ יקבים │ המאה העשרים ואחת │ המאה התשע עשרה │ קטלוגים │ תערוכות │ השפה העברית │ תצלומיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, תרבות, אמנות וספרות
ראשון לציוןמאמר בכתב-עתמאירוביץ, מנשהתרנ"ח 1898דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
ראשון לציוןערך בוויקיפדיהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציוןכתבה בכתב-עתחורשי, אריהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, כללי
ראשון לציוןספרמאירוביץ, מנשהתרנ"ט 1919118(9) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשון לציוןספרחביב-לובמן, דבתרצ"ב 1932118(9) (חבי) ראשון-לציודיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשון לציוןספרחביב-לובמן, דבתרצ"ב 1932דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה, היסטוריה, חינוך, חקלאות, כללי, מים, עלייה וקליטת עלייה, תחבורה
ראשון לציון - המדינה בדרך למדינה : 90 שנה לראשון לציון, תרמ"ב-תשל"ב (1882-1972) סוג חומר בלקינד, איתן1972-18821523 ביל"ו | העלייה הראשונה│ מייסדי ראשון לציון | תקופת המנדט 1948-1918 │ בית העם │ דגל ישראל │ מושבות │ בית העםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ראשון לציון - התפתחות מערך המגורים ותפרוסת האוכלוסיה במושבה שהפכה לעירעבודת גמר לתואר "מוסמך"גריצר, איריסתשל"ג 1973118(9) ראשוןמגורים │ מושבהגאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ראשון לציון - פיתוח תיירותחוברתזמר, צילה (עורכת)1998118(9) ראשון-לציוראשון לציון │ תיירות │ תכנון ערים │ תוכנית מתארדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תיירות
ראשון לציון - קורות הכותרותכתבה בכתב-עתבנש, ציפי1983דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ראשון לציון : אוגדן מקורות מידעאגד מקורותוגנשטיין, עלמה (עורכת)2002118(9) ראשון-לציומפות │ סרטים │ קולנועדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציון : אנשים בראשעיריית ראשון לציון1997דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, כללי
ראשון לציון : ביבליוגרפיה ממוינת : מצאנו מיםחוברתלשם, רחל (עורכת) │ אזובי-רפאלי, עדנה (עורכת)1992ביבליוגרפיה │ מקורות דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציון : מועדון עקרת הבית (ניצוצות)מאמר בכתב-עת1989חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
ראשון לציון : עיר של הישגים (שיחה עם מאיר ניצן)ראיון בספרמקוגון, יהודה │ ברקמן, אליתשנ"ד 1994ראשי העיר דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציון : תוכנית מתארראשון לציון : תוכנית מתאר - דו"ח ביניים מס' 4השמשוני, ציון1976118(9)720.9 השמתוכנית מתאר │ תכנית מתאר │ תמ"א │ תכנון עריםאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי, שכונות, אזורים ורחובות, תחבורה
ראשון לציון : תרמ"ב-תשמ"בספרשי, מנחםתשמ"ב 1982118(9) ראשון-לציוביטחון, גאוגרפיה, היסטוריה
ראשון לציון : תרפיה באמצעות מתווך (ניצוצות)מאמר בכתב-עת1989חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
ראשון לציון בחסות הברון רוטשילד (1882-1900)מאמר בכתב-עתגלעדי, דןתשל"ט 197905(9) קתדהברון רוטשילדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשון לציון בחסות הברון רוטשילד (1882-1900)מאמר בכתב-עתגלעדי, דןתשל"ט 197905(9) קתדהברון רוטשילד │ פקידות הברון │ מושבות │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
ראשון לציון בת שבעיםספרסלומון, אבהרם │ זרובבל, חביב (עורך)1952118(9) ראשון-לציובית העם │ התיישבות │ מים │ יקב│ מים │ בית הייסמן│ רכישת קרקעותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, מים, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ראשון לציון בת שישים: תרמ"ב-תש"בתש"ב 1942
ראשון לציון התרמ"ב - התש"אספריודילוביץ', דוד (עורך)תש"א 1941118(9) ראשון-לציוהעלייה הראשונה I ביל"ו│ מייסדי ראשון לציון I חינוך I יקבי כרמל I חקלאות I עדות בישראל I דת במושבות ארץ ישראל I תרבות במושבות ארץ ישראל I נפתלי הרץ אימבר I התקווה I אתרים I המנדט הבריטי בארץ ישראל I חקלאות I האימפריה העותומאנית I הברון רוטשילד I דמויות I ספורט במושבות ארץ ישראל I פרדסנות │ בית הספרים │ בית העם │ בית הפקידות │ בית פריימן │ גן העיר │ יקב │ מושבות │ חינוך │ חקלאות │ מים │ בית הפקידות │ בית פריימן│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקורא │ זאב אברמוביץ │ לוי יצחק אייזנבנד │ שרגא פייבל הייסמן │ נפתלי אברהם הלל │ יהודה לייב חנקין │ יצחק לייב טופורובסקי │ ראובן יודילביץ │ זלמן דוד לבונטין │ צבי הכהן לבונטין │ יוסף פיינברג │ יהודה לייב חנקיןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך, חקלאות, מים, רפואה, תחבורה
ראשון לציון וסיור הברון והברונה עדמנד דע ראטהשילדלוח שנהמאירוביץ, מנשהתרנ"ט 1899942.11(9) מאיהברון רוטשילדדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשון לציון ותעשיית הייןספרמאירוביץ, מנשה1933יקב │ ייןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
ראשון לציון עירנוספראבוטבול, שלמה (עורך)1987(9)118 ראשון-לציושיכון המזרח│ שיכוני המזרחהיסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ראשון לציון על המפה : חוברת לתלמידי כתה ד'חוברתאהרני, חנה │ סגל, רות תשנ"ה 1995חינוך │ הוראהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ראשון לציון ערש החינוך העברי : 120 שנה לבית הספר העברי הראשון חביבחוברתשפירא, יונהתשס"ז 2007372(9) שפיחינוך │ בית ספר │ עברית בעברית │ דוד יודילוביץ │ אליעזר בן יהודהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
ראשון ראשון חביב : 100 לחביבספרגבע, תרצה (עורכת) תשמ"ו 1986118(9) ראשון-לציובית ספר חביבדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, ספרי הנצחה, יובל וזכרונות
ראשוניםמאמר בספרבן-גוריון, דודתשכ"ב 196297(9) בן-גהתיישבות │ מיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשונים : לקט עדויות מימי המושבות הראשונותחוברתחבר, יעל (עורכת)תשמ"ב 1982972.4(9) ראשביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
ראשונים : פרקים בתולדות ציבור פועלי ראשון לציוןספרפלג, אברהם (עורך)1972118(9) ראשון-לציופועלים │ רמת אליהו │ נווה אליהו │ נחלת יהודה │ שיכון המזרח │ שכונות בראשון לציוןביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, שכונות, אזורים ורחובות
ראשונים בהגנה : סיפורי הגנה במרחב ראשון לציוןספרפלג, אברהם (עורך)1990118(9) ראשון-לציוביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשונים בחולותכתבה בכתב-עתשורק, אמנון1995איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשונים לשמירה ולהגנהספרסלוצקי, יהודהתשכ"ג 1963952.1(9) סלוארגון השומר │ התיישבות │ היישוב הישן │ יק"א │ מושבה │ העלייה הראשונה │ הברון רוטשילד │ שמירהביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
ראשית החינוך העברי בארץ ותרומתו להחייאת הלשון, תרמ"ג - תרע"דספרהרמתי, שלמהתשל"ט 1979(9)370.9 הרמחינוך │ המחצית השנייה של המאה התשע עשרה │ החייאת הלשון העברית │ דוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
רגע היסטורי מזווית אישית : ביקור הרצל בראשון לציון י-יא בחשוון תרנ"ט, 26-27 באוקטובר 1898קטלוג תערוכהשפירא, יונה (אוצרת)2005118(9) ראשון-לציובנימין זאב הרצלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
רגע... מצלמים! : המדריך לשפה הצילומית בבית-הספרחוברתגלוטמן, שוקה1996770 גלוהוראת הצילוםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
רוטשילד : אבי היישוב : ומפעלו בארץ ישראלספרגלעדי, דן │ נאור, מרדכי1982(9)923 (גלע) רוטהבארון רוטשילדביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חקלאות
רוטשילד : העושר והעוצמהספרוילסון, דרק1991922.962 (ויל) רוטהבארון רוטשילד│ משפחת רוטשילדביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
" class="ninja_table_permalink" href="https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/bibliography/%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%a8%d7%a3/">רוקדים ללא הרף <בבי"ס אשכולות בראשון לציון>כתבה בכתב-עתגרוס-פריבס, עדיתשמ"ט 1989חינוך │ חינוך גופני │ ריקוד │ הוראת הריקודדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
רישון : המזרח הפרועספרפורת, אורי2002118(9) ראשון-לציוביל"ו │ התיישבות │ מושבה │ עיריות │ השפה העבריתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
רכבת בלי גלגלים, ההימור החדש של משרד התחבורה ברכבת הקלהכתבה בעיתוןזגריזק, אסף2022629(9) גלוהרכבת הקלה │ מטרו │ מטרונית │ רכבת על גלגלים │ הקו החוםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, תחבורה
שאני אדמה ואדם : סיפורי נשים עד קום המדינהספרברלוביץ, יפה (עורכת)תשס"ג 2003ס שאנדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, נשים, תרבות, אמנות וספרות
שבוע הספר בראשל"צכתבה בכתב עתצור, רלי1984שבוע הספרדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
שביבי אור וצל : מבחר רשימות ומאמריםספרשילוני, אשר1994892.48 שילזאב אברמוביץ │ לורנס אוליפנט │ אזור │ ביל"ו │ מסה │ מקווה ישראל │ קרל נטר │ ראשון לציון │ שומרוניםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, עלייה וקליטת עלייה
שורשים וצמרות : רישומה של העלייה הראשונה בספרות העבריתמאמר בכתב-עתגוברין, נורית1981העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ ספרות עברית │ ביל"ו │ רות אלמוג │ הדה בושס │ משה בן אלול │ אהוד בן עזר │ חנוך ברטוב │ ז. ברכות │ י.ח. ברנר │ יהודית הררי │ יוסף וייץ │ מאיר וילנסקי │ ישראל זרחי │ רוחמה חזנוב │ נח טמיר │ משה טמקין │ יעקב יערי-פוליסקין │ עמליה כהנא כרמון │ א.נ. כהנוביץ │ יוסף לואידור │ צבי לוז │ יואב לויטס │ מאיר לוין │ אהרן מגד │ פנחס נאמן │ משה סמילנסקי │ אהרן עבר הדני │ ש"י עגנון │ עמלה עינת │ נחמה פוחצ'בסקי │ אהרן פולאק │ שלמה צמח │ דב קמחי │ יהושע קנז │ יורם קניוק │ אסתר ראב │ אהרן ראובני │ אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ │ יעקב רבינוביץ │ נתן שחם │ דוד שמעוני │ בנימין תמוז │ דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
שיכונם של פליטים יהודים מתל-אביב בזמן המרד הערבי הגדולמאמר בספרגולן, ארנוןתשמ"ד 1984951(9)תל אביב │ פליטים │ ביטחון │ המרד הערבי הגדול │ תקופת המנדט הבריטיביטחון, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
שילוב גישות טיפוליות בעבודתו של המטפל באמנות, על פי מודל שפותח בבית ספר "ארזים" ראשון לציוןמאמר בכתב-עתניסימוב-נחום, עדנה1999טיפול באמנות │ חינוך מיוחד │ בית ספר ארזיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך, תרבות, אמנות וספרות
שיקולי מיקום ורכישת קרקעות בהקמת המושבותנאוםבן-ארצי, יוסיתשמ"ח 198809(9) דבראיכות הסביבה ושפד"ן, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
שירותים לזקנים בראשון לציון : מדריךחוברתבטיטו, רחל (עורכת)תשנ"ג 1992חברה ורווחה │ מדריך שירותיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
שירת תולעת המשי ביהודהמאמר בספרהלוי, יוסףתרנ"ה 1895חקלאות │ תולעת המשידיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
שכונה-מדינהספרחתוקה, טלי2012(9)728 שכוארכיטקטורה ישראלית │ ארכיטקטורה מודרנית │ מבני מגורים │ סוציולוגיה עירונית │ עיור │ פרברים │ שכונות מגורים │ תכנון סביבתי │ תכנון ערים │ נווה דקליםאדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, שכונות, אזורים ורחובות
שני דורות של מובטלים בעיירות הפיתוחמאמר בכתב-עתזכי, נסים1989תעסוקהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
שנתון אגף החינוךשנתוןעיריית ראשון לציוןתשמ"ו-תשמ"ח 1986-1988הממסד החינוכי │ אגף החינוךדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
תהליכי עיור בארבע מושבות ותיקות בישראלמאמר בספראפרת, אלישעתשל"ה 197509(9) מרחאדריכלות ובנייה, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דמוגרפיה
תולדות אגודת הכורמיםספרעבר-הדני, אהרן1966(9) 334 עבריקב │ חברת הכרמלדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, כללי
תולדות ההתישבות החקלאית בארץ-ישראלספרגזית, דבתשי"ח 1968‪ (9)972‬ גזיחקלאות │ התיישבות חקלאיתדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חקלאות
תולדות החינוך העברי בארץ ישראל מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינהספרשרפשטין, צביתשכ"ה 1965370(9) שרפחינוך עברי │ חינוך בארץ ישראל │ חינוך לפני קום המדינהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונהספרליסק, משה (עורך) │ כהן, גבריאל (עורך)1989-200997(9) תולאופרה │ אברהם צבי אידלסון │ אירופה │ אנטי-ציונות │ ארגוני הגנה ומחתרת בארץ ישראל │ ארץ ישראל ויהדות התפוצות │ בית לאומי │ בנייה │ בריטניה │ בתי ספר לאמנויות │ מרדכי גולינקין │ גאוגרפיה עירונית │ גרמנים בארץ ישראל │ דת │ תאטרון הבימה │ הוצאה לאור עברית │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הסכם סייקס-פיקו │ ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י │ העפלה │ הצהרת בלפור │ זמר עברי │ חיבת ציון │ חינוך מוזיקלי │ ירושלים │ כתבי עת │ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט │ מוזיקאים │ מוזיקה ישראלית │ מוזיקה יהודית │ מושבה │ מלחמת העולם הראשונה │ מלחמת העולם השנייה │ המנדט הבריטי בארץ ישראל │ מערכת החינוך │ מפלגות דתיות │ מקהלות │ נשים עובדות │ הספר הלבן │ ספרות עברית של תקופת ההשכלה │ ספריות │ עזה │ עיתונות ילדים ונוער │ עיתונות עברית │ עלייה וקליטה │ העלייה הראשונה │ העלייה השנייה │ העלייה השלישית │ ציונות והשאלה הערבית │ ציונות מעשית │ ציונות רוויזיוניסטית │ מפלגת הציונים הכלליים │ קונסרבטוריון │ ראשון לציון │ הבארון רוטשילד │ שידורי רדיו │ השלטון העות'ומאני בארץ ישראל │ שפה עברית │ טורקיה │ תזמורות │ תחיית הלשון העברית │ תאטרון עברי │ תנועת העבודה │ תרבות│ רכישת קרקעות│ מעיין עין הקוראאדריכלות ובנייה, ביטחון, גאוגרפיה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, דת, היסטוריה, חינוך, מים, עלייה וקליטת עלייה, תרבות, אמנות וספרות
תולדות חבת ציון : מראשית ימי התנועה עד שנתאשר ועד חובבי ציון באודסהספרציטרון, שמואל ליבתרע"ד 1913933.61 ציטחובבי ציון │ חיבת ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
תולדות חיבת ציון : מראשית ימי התנועה עד שנתאשר ועד חובבי ציון באודסהספרציטרון, שמואל ליבתרע"ד 1914933.61 ציטחובבי ציון │ חיבת ציון │ העלייה הראשונה │ התיישבות │ מושבות │ ועד חלוצי ייסוד המעלה │ זלמן דוד לבונטיןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
תושב יקר: דע זכויותיך וחובותיך בתשלומי מיסים ומים...עיריית ראשון לציוןתשל"ט 1979חברה ורווחה│ מיסיםדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
תחייה מחודשת לאורוות הברוןכתבה בכתב-עת1993עיצוב │ שימוראדריכלות ובנייה, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
תחיית הלשון העברית בראשון לציון 1882-1914מאמר בכתב-עתלנג, יוסףתשס"ב 200205(9) קתדראשון לציון │ תחיית הלשון העברית │ לשון עברית │ דוד יודילוביץ │ אליעזר בן יהודה │ בית ספר חביב │ הברון רוטשילד │ דיבור יידיש │ בית אוצר ספרים │ אגודת פרחי ציוןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה, חינוך
תחנת יעוץ לנערות - ראשון לציון (רמת אליהו)כתבה בכתב-עתלוטן, יורם1985חברה ורווחה │ קהילהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
תחרות "החנות הנאה" בראשון לציוןכתבה בכתב עתאביב, יוספה1987איכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
תיכנון וביצוע פרויקט איסוף אשפה ופסולת מאיזורי התעשייה בראשון לציוןכתבה בכתב עתפיגין, אריה │ גפן, חנן1984363.7(9) הביאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
תיק אימבר - בעקבות נפתלי הרץ אימבר בארץ ישראלספררוגל, נקדימון1997(2)923 (רוג) אימנפתלי הרץ אימבר │ ארץ ישראל│ ביוגרפיה│ המנונים│ המאה התשע עשרה│ עיתונות עבריתביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, היסטוריה
תכנון ועיצוב סביבתי בעיריית ראשון לציוןדו"ח שנתי1988354.3(9) איכאיכות הסביבה ושפד"ן, דיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה
תכנית אב לשירותים לזקן בראשון לציון : דו"ח הוועדה הכלל-עיונית לפיתוח שירותים לזקןדו"חעיריית ראשון לציוןתשנ"ג 1993חברה ורווחהדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה
" class="ninja_table_permalink" href="https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/bibliography/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c/">תכנית הרווחה החינוכית ושיקום שכונות : לשנת הלימודים תשמ"ה <מבוא הצעת תקציב>עיריית ראשון לציוןתשמ"ד 1984חברה ורווחה │ חינוך │ שיקום שכונותדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חברה ורווחה, חינוך, שכונות, אזורים ורחובות
תלמידי ביה"ס ע"ש רוזן מראשון לציון מכנים את הקק"ל בשם: "קרן קיימת שלי"כתבה בכתב-עתאסלן, משה1994קק"ל │ קרן קיימת לישראל│ בית ספר רוזןדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
תלמים ראשונים בחינוך העברי: "אסיפת המורים העברים בארץ ישראל" ומקומה בתולדות החינוך, תרנ"ב-תרנ"וספרכרמי, שלמהתשמ"ו 1986(9)370.9 כרמארגוני מורים │ היסטוריה של ארץ ישראל │ הכשרת מורים │ חינוך עברי │ מורים │ ספרי לימוד │ שפה עברית │ תחיית הלשון העברית │ תוכניות לימודים │ דוד יודילוביץדיוקן העיר: ביבליוגרפיה ללא הפסקה, חינוך
תמונות מספרות : מאז תרמ"ב, 1882, ועד היוםחוברתאשר, שרה (עורכת)│ ברניצקי, מירי (עורכת)תשנ"ז 1997118(9) ראשון-לציוצילומיםדיוק