אבי הישוב : הברון אדמונד דה רוטשילד ופעלו

להשאלה ברשת הספריות.