אזרחות כבוד של ראשון לציון לראש הממשלה, מר יצחק שמיר