אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"

לעיון בספרייה בלבד - לא להשאלה.