אם תלכי עמי : סיפורה של אולגה חנקין

להשאלה בספריות הרשת.