אנו אוהבים אותך מולדת

פורסם בכתב-העת הד הגן, גיליון 73 (1), עמ' 50-51.