אני "ראשוני"! : שי לילדי ראשון לציון במלאת לה 95 שנה

להשאלה ברשת הספריות.