אעברה נא בארץ : מסעות בארץ ישראל של אנשי העליה הראשונה

להשאלה ברשת הספריות.