אעלה בתמר : מאה שנות עלייה והתיישבות

להשאלה בספריות הרשת.