ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה, 1900-1950

להשאלה ברשת הספריות.