בארץ המזרח

בארץ המזרח אברהם שמואל הירשברג צילום מהדורת וילנה 1909 בלווית מפתחות אברהם שמואל הירשברג 1858-1943 סוחר ונוסע-מבקר. בעל בית חרושת לאריגים בביאליסטוק. חבר בני משה. ב-1899 ביקר בישראל ואת רשמי ביקורו פירסם בשני ספרים: משפט הישוב בארץ ישראל ו'בארץ המזרח'. בספרים אלה ניתח ביסודיות את הנעשה בארץ ומתח ביקורת קשה על ההסתבאות במושבות בשל שיטת האופוטרופסות. ספריו הם מקור ממדרגה ראשונה לתולדות הישוב על סף המאה העשרים. נספה בגיטו ביאליסטוק. (הטקסט נלקח מהאתר בוקספר)