ברוח ובחיל : שרשרת חוליות ומעשים בקורות היישוב מגירוש ספרד (1492) עד הזמן הזה

לא להשאלה - לעיון בספרייה בלבד.