ברקאי : כולל שירים על ישראל ועל ישוב ארץ ישראל ועל המושבות

ספר שירים מאת מחבר "התקווה".