בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך

חלק ראשון.

הספר "בתי ספר ניסויים" הוא פרי מחקר מתמשך של בתי ספר ניסויים, המובילים את אסטרטגיית השינוי החלופית בחינוך.
המחקר התבצע בבית-הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. הוא מקיף נתונים אמפיריים של ארבעה בתי-ספר ניסויים ומציע מסגרת מושגית ותאורטית לקביעת מדיניות ולנקיטת אסטרטגיה יעילה לשינוי החינוך וקידומו.
אסטרטגיית השינוי הרציונלית-התפתחותית, המבוססת על מחקר ופיתוח, ננקטת כיום במרבית הארגונים המודרניים.
בתי הספר הניסויים מהווים חלופה לאסטרטגיית השינוי של הרפורמות.
ספר זה בא להעשיר ולהזין את הדיון הציבורי והמקצועי במערכת החינוך, על יתרונותיה ועל חסרונותיה, והוא מיועד לקובעי מדיניות, למנהלי מערכות חינוך, למנהלי בתי ספר, למורים ולהורים.

להשאלה ברשת הספריות.