גדול תולעת המשי בארץ ישראל

גדול תולעת המשי בארץ ישראל, מאת מנשה מאיראוויטש (מאירוביץ), בתרגום ש.פ. רוזן. דפוס אברהם משה לונץ, ירושלים, תרנ"ו [1896].
מדריך מעשי לגידול טוואי המשי. בהקדמה, הפונה לאיכרי ראשון לציון, נכתב: "...עצתי היא כי יהיו לאכרים עוד מקורי מחיה מלבד עסקם העקרי 'נטיעת גפנים'. וכך היא באמת דעת כל יודעי הלכות עבודת האדמה היתר מומחים. ועסק גדול-תולעת-המשי (Seidenzucht) אם יהי' כעסק משנה לאכרים אז בהתפתחו כראוי ימלא חסרונם גם בשנת בצרת ויגן בעדם מכל צרה שלא תבא".
המדריך כולל לוח מתקפל המציג את מחזור גידול טוואי המשי והפעולות שעל המגדל לנקוט בכל שלב ושלב במחזור.
מנשה מאירוביץ (1860-1949) "אחרון הביל"ויים", אגרונום וסופר, מהבולטים באנשי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בימי העלייה הראשונה.