דיליז'אנס לשנים הראשונות

לקט מן העיתונות מתקופת העליות הראשונות.

להשאלה ברשת הספריות.