דין וחשבון כספי של ועד המושבה ראשון לציון ומוסדותיו לשנת תר"ף