האליבי של המקרי

בתוך הספר "העבריות החדשות : נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר" (עורכת: מרגלית שילה). עמודים 333 - 346.

להשאלה ברשת הספריות.