האנציקלופדיה העברית

לעיון בספרייה בלבד - לא להשאלה.

על ראשון לציון: בכרך כ"ט, עמ' 432-433.

כותב הערך: אלישע אפרת.